Bilboko Portuko Agintaritzak 1.400 metro koadroko nabe bat utzi dio Bizkaiko Gurutze Gorriari, osasun-laguntza emateko mediku-postu aurreratu bat gordetzeko; biktima asko izan diren gertakarietan, katastrofeetan edo, gertakariaren ezaugarriengatik, osasun-zerbitzuak gainezka dauden kasuetan erabiltzeko da postu hori.

Zorrozako Kaia
Zorrozako Kaia

Bilbon dago nabea, Zorrotzako portuko nasetan. Bizkaiko Gurutze Gorriak Larrialdietan Berehala Erantzuteko duen Ekipoa material hauek osatzen dute: ibilgailu bat eta atoi arin bat, osasun-postu aurreratu bat duena; eta ibilgailu astun bat, errepideko tren baten gisako konfigurazioa duena. Ibilgailu astun hori erabil daiteke 11 arreta-ohatilarekin, larrientzako 2 boxekin eta ospitaleko 50 oherekin osasun-arretako eremua osatzeko edo 50 lagunentzako aldi baterako aterpetxe gisa. Gainera, osasun-eremuaren perimetro osoa argiztatzeko adina korronte elektriko sor dezake, baita moduluen barnealdearentzat eta aparatu medikoentzat adina ere.

Gainera, osasun-taldeko 30 pertsona hartzeko lekua duen eremu bat du. Eremu horrek 15 logela-denda bikoitz, bi jantoki-denda, sukaldea eta higiene-kitak ditu. Material suntsikorra 48-72 ordu irauteko prestatua dago.

BOEren 253. zenbakiko Lehen Liburuaren VII. Tituluan (16467 xedapena) jasotakoaren arabera;
2014ko EAOei buruzko 2013/12/23ko 22/2013 Legearen bidez eguneratua.
2015ko EAOei buruzko 2014/12/30ko 36/2014 Legearen bidez berretsi.

II Kapitulua. 4. Atala, 2. azpiatala

  • Art. 205. Tasa honen zergapeko egitatea da bidaiariek, haien ekipajeek eta, hala badagokio, bidaiari gisa ontziratu edo lehorreratzen dituzten ibilgailuek atrakatze-instalazioak, lurreko sarbideak, zirkulazio-bideak eta portuko beste instalazio batzuk erabiltzea.
  • Art. 206.
   • Ordezko subjektu pasiboa da:
    • kai publikoetako itsasontziaren kontsignatarioa.
    • emakidan edo eskuduntzan emandako atrakaleku eta itsas estazioetako emakidaduna edo eskuduna.
   • Zergapeko subjektu pasiboak izaera solidarioa du, eta itsasontziaren jabea eta ontzi-ustiatzailea da.
  • Art. 207. Tasaren sortzapena bidaiarien —eta, hala dagokionean, ibilgailuen— itsasontziratze- edo lehorreratze-operazioarekin edo zirkulazioarekin hasiko da.
  • Art. 210. OINARRIZKO ZEBATEKOA(P) P= 3,23 €
  • Art. 208. Tasaren kuota osoa
   Oinarrizko zenbatekoaren (P) x Koefiziente zuzentzailearen (166. Art.0>1,05) eta Dagokion koef.=
   =3,23 x 1,05 x Dagokion koef. = 3,3915 x Dagokion koef.:
Bidaiarien tasa Koef. Kuota osoa
a) Emakidan edo eskuduntzan eman ez diren EZ diren atrakaleku eta itsas estazioetan
1.) Kasu orokorra
Shengen herrialdeen arteko zirkulazioan garraiatzen den bidaiaria 0,75 2,543625*
€ unitatea
Shengen herrialdeak ez diren herrialdeen arteko zirkulazioan garraiatzen den bidaiaria 1,00 3,3915*
€ unitatea
Ibilbidearen hasierako edo amaierako portuan itsas bidaia turistiko batean dagoen bidaiaria 1,20 4,0698*
€ unitatea
Ibilbidearen hasierako edo amaierako portuan itsas bidaia turistiko batean dagoen eta portuan egun bat baino gehiagoko egonaldia (itsasontziratzea eta lehorreratze kontuan hartu gabe) egiten duen bidaiaria 0,75 2,543625*
€ unitatea
Itsas bidaia turistikoko iragaitzako bidaiaria 0,75 2,543625*
€ unitatea/egun edo zatikiko
2 gurpileko motozikleta eta ibilgailu iragaitzakoak 1,30 4,40895*
€ unitatea
Iragaitzako turismo-autoak eta antzeko ibilgailuak, baita atoian eramandako elementuak ere, 5 m arteko luzerakoak 2,90 9,83535*
€ unitatea
Iragaitzako turismo-autoak, baita atoian eramandako elementuak ere, 5 m-tik gorako luzerakoak 5,80 19,6707*
€ unitatea
Iragaitzako autobusak eta garraio kolektiboko antzeko beste ibilgailu batzuk 15,60 52,9074*
€ unitatea

*koefiziente zuzentzailea sartuta dago kuota osoan
Merkantziaren tasa dagokien garraio-elementuen gidariek ez dute ordaindu beharko bidaiarien
tasa.

(*) a) ATALAREN GAINEKO BESTE KOEFIZIENTE BATZUK

b) Emakidan edo eskuduntzan emandako atrakaleku eta itsas estazioetan % 0,50
c) Emakidan edo eskuduntzan emandako itsas estazioekin % 0,75
d) Itsas zerbitzu erregularrak (garraio gisa dauden bidaiariak eta iragaitzako ibilgailuak) % 0,80

Hobariak – ART.245

  • 3 – Espainiako portuek eragin ekonomikoa duten eremuaren garapen ekonomiko eta soziala laguntzen duten zirkulazioak eta itsas zerbitzuak erakartzeko, leialtzeko eta hazteko, % 40ko edo hortik beherako hobariak ezarri ahal izango zaizkie itsasontzien, bidaiarien eta merkantziaren tasakuotei.(23/12/2013 22/2013 Legea, 2014ko Estatuko Aurrekontu Orokorrena).

Consignaciones Toro y Betolaza SAk Liebherr LHM 400 garabi mugikor berri bat erosi du Bilboko Portuan duen eragiketa-ahalmena hobetzeko. Produktu siderurgikoen estibatze- eta desestibatze-lanetan eta proiektu-kargetan erabiliko da batez ere.

Liebherr LHM 400 garabiak lau kable ditu, eta 104 tona jasotzeko gaitasuna. Modelo bereko beste bi garabi ditu lehendik, bai eta Liebherr 1300 modelo bat —lau kablekoa eta 104 tonakoa— eta Liebherr 550 modelo bat ere —125 tonakoa—. Bilboko estibatze-enpresa honek garabi elektriko bat ere badu, 12 tonako gaitasunekoa, eta bi kablekoa.

Operaciones en la terminal de Bilbao
Operaciones en la terminal de Bilbao

BOEren 253. zenbakiko Lehen Liburuaren VII. Tituluan (16467 xedapena) jasotakoaren arabera;
2016ko EAOei buruzko urriaren 29koa 48/2015 Legearen bidez berretsi 

II Kapitulua. 4. Atala, 2. azpiatala

  • Art. 205. Tasa honen zergapeko egitatea da bidaiariek, haien ekipajeek eta, hala badagokio, bidaiari gisa ontziratu edo lehorreratzen dituzten ibilgailuek atrakatze-instalazioak, lurreko sarbideak, zirkulazio-bideak eta portuko beste instalazio batzuk erabiltzea.
  • Art. 206.
   • Ordezko subjektu pasiboa da:
    • kai publikoetako itsasontziaren kontsignatarioa.
    • emakidan edo eskuduntzan emandako atrakaleku eta itsas estazioetako emakidaduna edo eskuduna.
   • Zergapeko subjektu pasiboak izaera solidarioa du, eta itsasontziaren jabea eta ontzi-ustiatzailea da.
  • Art. 207. Tasaren sortzapena bidaiarien —eta, hala dagokionean, ibilgailuen— itsasontziratze- edo lehorreratze-operazioarekin edo zirkulazioarekin hasiko da.
  • Art. 210. OINARRIZKO ZEBATEKOA(P) P= 3,23 €
  • Art. 208. Tasaren kuota osoa
   Oinarrizko zenbatekoaren (P) x Koefiziente zuzentzailearen (166. Art.0>1,05) eta Dagokion koef.=
   =3,23 x 1,05 x Dagokion koef. = 3,3915 x Dagokion koef.:
Bidaiarien tasa Koef. Kuota osoa
a) Emakidan edo eskuduntzan eman ez diren EZ diren atrakaleku eta itsas estazioetan
1.) Kasu orokorra
Shengen herrialdeen arteko zirkulazioan garraiatzen den bidaiaria 0,75 2,543625*
€ unitatea
Shengen herrialdeak ez diren herrialdeen arteko zirkulazioan garraiatzen den bidaiaria 1,00 3,3915*
€ unitatea
Ibilbidearen hasierako edo amaierako portuan itsas bidaia turistiko batean dagoen bidaiaria 1,20 4,0698*
€ unitatea
Ibilbidearen hasierako edo amaierako portuan itsas bidaia turistiko batean dagoen eta portuan egun bat baino gehiagoko egonaldia (itsasontziratzea eta lehorreratze kontuan hartu gabe) egiten duen bidaiaria 0,75 2,543625*
€ unitatea
Itsas bidaia turistikoko iragaitzako bidaiaria 0,75 2,543625*
€ unitatea/egun edo zatikiko
2 gurpileko motozikleta eta ibilgailu iragaitzakoak 1,30 4,40895*
€ unitatea
Iragaitzako turismo-autoak eta antzeko ibilgailuak, baita atoian eramandako elementuak ere, 5 m arteko luzerakoak 2,90 9,83535*
€ unitatea
Iragaitzako turismo-autoak, baita atoian eramandako elementuak ere, 5 m-tik gorako luzerakoak 5,80 19,6707*
€ unitatea
Iragaitzako autobusak eta garraio kolektiboko antzeko beste ibilgailu batzuk 15,60 52,9074*
€ unitatea

*koefiziente zuzentzailea sartuta dago kuota osoan
Merkantziaren tasa dagokien garraio-elementuen gidariek ez dute ordaindu beharko bidaiarien
tasa.

(*) a) ATALAREN GAINEKO BESTE KOEFIZIENTE BATZUK

b) Emakidan edo eskuduntzan emandako atrakaleku eta itsas estazioetan % 0,50
c) Emakidan edo eskuduntzan emandako itsas estazioekin % 0,75
d) Itsas zerbitzu erregularrak (garraio gisa dauden bidaiariak eta iragaitzako ibilgailuak) % 0,80

Hobariak – ART.245

  • 3 – Espainiako portuek eragin ekonomikoa duten eremuaren garapen ekonomiko eta soziala laguntzen duten zirkulazioak eta itsas zerbitzuak erakartzeko, leialtzeko eta hazteko, % 40ko edo hortik beherako hobariak ezarri ahal izango zaizkie itsasontzien, bidaiarien eta merkantziaren tasakuotei.(2016ko EAOei buruzko urriaren 29koa 48/2015 Legearen bidez berretsi ).

Today, the Port Authority of Bilbao awarded its prizes for the second Port of Bilbao Story Competition, aimed at schoolchildren who have taken part in the “Ezagutu Portua” (Basque for Know your Port) programme in 2016/2017.

This prize aims to create bonds between young people and the Port of Bilbao as well as to strengthen socio-cultural and educational activities.

The winners were:

 • First Prize: Perdido, (“Lost”), by Alejandro Lucha, (French College, Bilbao)
 • Second Prize: Alexen Abenturak,(“The Adventures of Alex”) by David Alonso (Karmengo Ama School,  Zornotza)
 • Third Prize: Al norte de Finlandia (“North of Finland”), by Katalin Abad (French College, Bilbao)
Over 14,000 school visits

The Ezagutu Portua programme commenced in 2013, and since then 14,439 schoolchildren have come to get to know the Port. Only between January and October this year, there have been 3,633 young visitors, and for the school year 2017/2018 all available places have been filled. The tours are free and take place from Monday to Friday throughout the school year.

The Port of Bilbao Chairman with the winners
The Port of Bilbao Chairman with the winners

In addition, guided tours are offered during the week to university and vocational training students, and to the general public at weekends. Those people interested, must register beforehand either by email ezagutuportua@bilbaoport.eus or at the www.bilbaoport.eus website.

 

Tecnología, diseño y comunicación son los tres pilares sobre las que pivota el Port Center, el centro de divulgación del Puerto de Bilbao que la Autoridad Portuaria ha promovido en el Museo Marítimo Ría de Bilbao. La inversión realizada por la Autoridad Portuaria ronda los 400.000 euros y la muestra será cedida al Museo para su exposición pública permanente y preservación.

El centro tiene una finalidad didáctica con un importante componente de entretenimiento. Los binomios educativo-entretenido y docente-atractivo equilibran la propuesta. En él se aúnan las soluciones audiovisuales de Telesonic, el diseño del software por parte de Virtualware y la conceptualización y museografía diseñada por Ortzadar. Tres empresas punteras en cada uno de los ámbitos descritos.

Barco_y_practico
Barco y práctico

El Port Center es un espacio cuya concepción ya existe en otras ciudades europeas. El proyecto, que ocupa aproximadamente 418 m2 de la segunda planta, se integra en la propuesta de valor del Museo Marítimo y contribuye a fortalecerla. Por un lado, el Museo explica la relación de los vascos con el mar desde sus orígenes a través del Golfo de Bizkaia, protege el patrimonio marítimo y nos permite profundizar en nuestros conocimientos y tradiciones. Por otro, el Port Center nos acerca al presente y al futuro con el Puerto de Bilbao como elemento tractor.

presentacion_port_center
Presentación Port Center

De este modo, este proyecto dota, por un lado, al Museo Marítimo de un nuevo espacio museográfico innovador, y enriquece la oferta cultural y lúdica existente en Bilbao; y, por el otro, acerca el Puerto a la ciudadanía, ofreciendo una muestra de lo que es y de lo que significa, al tiempo que lo muestra como un agente que influye en la capacidad socioeconómica de Bizkaia. Por todo ello, se pone en marcha una herramienta formidable para el conocimiento del Puerto y el desarrollo de una relación más sostenible entre puerto y ciudad, con recursos accesibles para todos los públicos.

Plantea un esquema de contenidos que facilita la comprensión de las actividades portuarias comerciales e industriales, las mercancías transportadas, el comercio internacional, las profesiones del puerto, la integración del puerto en la ciudad o el trabajo en beneficio de la sostenibilidad.

Entre enero y marzo han pasado por las instalaciones del Puerto de Bilbao 8,6 millones de toneladas, lo que representa un 22% más que en mismo periodo del año pasado. Destaca el crecimiento del 36% de los graneles sólidos y del 28% de los líquidos. Por su parte, la mercancía en contenedores, la de mayor valor añadido, crece un 11% y la mercancía general convencional se mantiene en niveles parecidos al primer trimestre del año pasado.

En cuanto a mercados, los que más crecen son América Atlántico Norte (+516.000 toneladas), África Mediterránea (+217.000 toneladas) y Centroamérica y Caribe (+204.000 toneladas).

Cargando cemento
Cargando cemento

Volans Logistics ontzi-enpresak, zeina Agunsa Europak ordezkatzen baitu, Bilbo eta Hego Amerika arteko hileroko zerbitzua indartu du, bi ontzi gehiagorekin: MV CONDOR BILBAO eta MV CONDOR VALPARAISO dira ontziok, biak ala biak konpainiak erosi berriak. Erosketa horrekin, Condor zerbitzuaren bezeroekin eta hileroko ordutegi erregularrekin duen konpromisoa berretsi du ontzi-enpresak.

Ontzi modernoak dira: zubiarte doigarriak dituzte, eta 2x150 tonako eta 1x80 tonako ontzi-ekipoak (300 tona arte konbinatzekoak).

Duela 30 urte baino gehiago jarri zen martxan Condor zerbitzua, Europa iparraldea eta Hego Amerikako Pazifiko kosta lotzeko. Breakbulk eta proiektu-zametarako erabiltzen da, bai eta IMO mota guztietarako ere. Hanburgoko, Anberesko eta Bilboko

CONDOR BILBAO itsasontzia Bilboko portuan
CONDOR BILBAO itsasontzia Bilboko portuan

portuak, batetik, eta Kolonbia, Panama, Ekuador, Peru eta Txilekoak, bestetik, lotzen ditu. Gutxi gorabehera 30 egun behar izaten ditu Txilera iristeko.

The Port of Bilbao welcomes the first ferry of the new Brittany Ferries service operating between Bilbao and the Irish port of Rosslare, south of Dublin.

The new route for freight and passengers will be serviced by the 187-metre long vessel "Kerry" and will run twice a week from Rosslare, a port on the south-east coast of Ireland, to the Port of Bilbao. Sailings from Bilbao will depart on Thursdays at 18.45 and Sundays at 12 noon, whereas departures from Rosslare will be on Wednesdays at 11.00 and Fridays at 23.30.

This new service is a further addition to the five Brittany Ferries sailings which already leave the Port of Bilbao every week, operating between Bilbao and the UK ports of Portsmouth and Poole.

MV KERRY
MV KERRY


The Port Authority of Bilbao will once again be present with a stand at Multimodal 2022, the main supply chain management, logistics and freight transport exhibition in the United Kingdom, Ireland and Northern Europe, to be held from 14 to 16 June at the NEC in Birmingham.
At its stand at the fair, the Port Authority will welcome and network with professionals from the sector, presenting its logistics innovations to carriers, retailers, manufacturers, wholesalers, importers and exporters and showcasing its multimodal offer and strategic investments for a more sustainable transport system.

The port of Bilbao is a strategic hub for Short Sea Shipping in the Atlantic Arc, and the leading Spanish port in terms of traffic with the UK and Ireland. One out of every three goods shipped between Spain and the UK passes through the port of Bilbao, with 11 regular services a week with the UK and connections with 47 British ports.

One of the key developments to be presented is the BilbOPS project for the electrification of the docks, deploying OPS technology so that ships' auxiliary engines can be switched off but essential on-board services can still be maintained. The project will not only enable a reduction in vibration and noise levels but will also lead to a 40% decrease in greenhouse gas emissions. Through this initiative and other complementary measures, the Port Authority expects to deliver the 55% emission reduction target set by the European Union for 2030.

Container terminal
Container terminal

Multimodal 2022

For three days, Birmingham will be the focus of attention for the supply chain in the UK, Ireland and Northern Europe, with over 9,000 participants from all sectors of the logistics industry.

This year's Multimodal event will feature a three-day exhibition at the NEC in Birmingham, innovative seminar sessions, digital webinars on topical industry issues and networking events, with sustainability and supply chain resilience at its core, and with the aim of tapping into the power of people, technology and innovation to drive future-proof logistics.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha realizado hoy, en las inmediaciones de la terminal de cruceros del Puerto de Bilbao, un ejercicio de salvamento y lucha contra la contaminación marina denominado PolEx 22 (Pollution Exercise), organizado por la Dirección General de la Marina Mercante y Salvamento Marítimo, con el objetivo de mejorar la coordinación y la gestión de las crisis entre todos los organismos que participan en las emergencias marinas y comprobar que se mantienen los estándares de seguridad, así como verificar el grado de adiestramiento del personal implicado.

En el ejercicio ha participado un amplio operativo de medios marítimos y aéreos de Sasemar, al que se han sumado medios de la Guardia Civil, la Ertzaintza, Cruz Roja, Vigilancia Aduanera y la propia Autoridad Portuaria de Bilbao, que ha desplegado una barrera de contención, con el remolcador Evaristo Churruca II y embarcación auxiliar Hirurak bat.

El ejercicio ha consistido en simular la colisión entre un buque de carga general con destino a Bilbao y un pesquero. El accidente ha provocado un vertido de unas 70 toneladas de fueloil al mar en la primera media hora y un herido entre la tripulación del pesquero.

Durante el ejercicio se ha procedido a extender una barrera anticontaminación desde el remolcador de salvamento María de Maeztu, con la asistencia de la Salvamar Alcyone, y medios aéreos han evacuado a tierra al herido. Asimismo, el gabinete de crisis ha activado el Plan Marítimo Nacional en situación 2 de emergencia.

La secretaria general de Transportes y Movilidad Urbana, María José Rallo del Olmo, ha participado en el acto de presentación y ha destacado la importancia de que se lleven a cabo este tipo de “entrenamientos” que, sin duda, hacen posibles respuestas más eficaces cuando se producen emergencias reales relacionadas con el rescate de vidas humanas o con la lucha contra la contaminación del medio marino.

Un momento del simulacro
Un momento del simulacro

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, ha agradecido que el Mitma haya elegido a este puerto para el simulacro y ha destacado que la prevención es básica y, por ello, Bilbao se ha convertido en uno de los puertos europeos con más medios propios para atender este tipo de emergencias.

Todo el simulacro se ha podido ver en directo desde la terminal de cruceros del Puerto de Bilbao en Getxo ante la presencia de autoridades y representantes de los organismos nacionales, autonómicos y locales que, de forma regular, participan en las emergencias marítimas que se producen en el País Vasco.

Para más información, pueden consultar el vídeo en streaming de todo el simulacro en el canal youtube del Mitma

Tarifas (€) año 2012

 • Las tarifas aplicables de asistencia y muestreo de mercancías en las instalaciones del P.I.F. de Santurce serán las siguientes:

Mercancía NO paletizada
Extracción simple de muestras, hasta un máximo de 4 unidades, sin remoción 40,10 euros.
Extracción de muestras con remoción: 40,10 euros + 28,59 euros por tonelada o fracción.
Mercancía paletizada
Extracción simple del primer pallet 40,10 euros
Extracción de pallets sucesivos 7,96 euros por pallet
Almacenaje en cámara frigorífica a –20º C 0,20 euros/100 kg. por día.
Entrada/salida de mercancías de cámara de congelación 5,67 euros por tonelada y movimiento
Destrincaje 7,96 euros por contenedor
 • El horario de trabajo es de 08:00 a 15:00 horas (días laborables).

Bilboko Portuko Agintaritzak Getxoko gurutzaontzien hirugarren atrakalekuko itsas terminala eraikitzeko obrak lizitatuko ditu aurtengo udan. Lizitazio-prezioa bost milioi euro da, eta urtebeteko epean egin behar da obra. Zifra horiek baino hobeak eskain ditzakete lizitatzaileek.

Itsas bidaiaren terminala
Itsas bidaiaren terminala

Diseinuan, funtzionaltasunari eta segurtasunari eman zaie lehentasuna. Halaber, bisitatzen gaituzten turistentzako aurkezpen-txartel gisa, irudi moderno, atsegin eta dinamikoa eman nahi du, gure lurraldearen eta kulturaren balioen adierazgarri.

Hamabost metro garai izango da eraikina, eta 3.200 metro koadro erabilgarri izango ditu. Beiraz hornitutako kontainer handi, arin eta oso argia izango da, oinarri angeluzuzenekoa, zinkezko estalki arin batez estalia. Sei argi-zulo izango ditu, are argitasun-sentsazio handiagoa emateko, eta itxiera okerra, eraikinari dinamismoa emateko.

Bidaia Getxon hasten edo bukatzen duten bidaiarien ontziratze- edo lehorreratze-beharrei erantzuteko —ezinbestekoa da ekipajearen kudeaketa—, eraikinaren diseinuan kontuan hartu da bidaiarien eta ekipajeen fluxuen arteko bereizketa. Halaber, eta arrazoi operatiboak direla eta, ontziratze- eta lehorreratze-eremuak ere desberdinduko dira (ibilbide independenteak), eta eskailera desberdinak izango dituzte sartzen eta ateratzen ari diren bidaiariek. Erraztu egingo du horrek bidaiarien joan-etorria. Barruko sarbideetako bikoiztasun hori funtsezkoa da oinarri-portu izan nahi duten portuentzat; Bilborentzat, besteak beste.

Terminalaren beste ezaugarri garrantzitsu bat hau da:

ontzietarantz irekiko dela. Erraztu egingo ditu horrek ontziratze- eta lehorreratze-maniobrak, eta bidaiarien erosotasuna bermatuko. “Bidaiariak zuzenean sartuko dira terminalera eta/edo itsasontzira, eroso-eroso eta seguru, kaia zapaldu beharrik gabe, aireportuetan erabiltzen diren bezalako plataforma mugikor edo “finger” edo “gang-way” bati esker”, azaldu dute egileek. Itsasontzi guztien ontziratze-ateen altuerara egokituko da azpiegitura hori, neurria edozein dela ere, bai eta mugikortasun urriko pertsonen premietara ere. Haren kostua ere Portuko Agintaritzak finantzatuko du, eta obrako kostu osoan sartzen den milioi bat euroko inbertsioa egin beharko da.

Maleten zirkulazioa eta itsasontziak behar dituen hornidurak kalean egingo dira, atrakalekuaren ondoan, bidaiarien joan-etorritik erabat aparte dagoen eremu batean.

Diseinua hautatzeko, halako eraikinen eskaera funtzionalen azterketa zorrotza egin du aipatutako enpresak. Arreta berezia jarri da gurutzaontzien ontzi-enpresa operadore handiek emandako datuetan, itsasontzientzako nazioarteko segurtasun-arauetan eta munduko terminal onenen erreferentzian.

Bidaiari terminal berria
Bidaiari terminal berria

Aparkalekuak

Getxoko Udalaren eskaintzari erantzunez, Portuko Agintaritzak egonaldi luzeko 222 aparkaleku jarriko ditu kaian. Getxotik ateratzen diren gurutzaontzietako bidaiariek erabiltzeko dira aparkaleku horiek. Herritarrek ere erabilgarri izango dute, gurutzaontziek atrakatzen ez duten egunetan.

Halaber, beste 31 aparkaleku egongo dira terminalaren funtzionamenduari lotutako langileentzat; beste zortzi,, mugikortasun urriko pertsonentzat; hamar, taxientzat eta, azkenik, 40 aparkaleku, autobusentzat.

La Autoridad Portuaria de Bilbao tendrá, nuevamente, una presencia activa en Fruit Attraction que se celebra en Madrid del 28 al 30 de octubre. Desde el pabellón 10, stand 10H04D, y bajo la marca Basque Country Logistics, Bilbao se presenta como alternativa al transporte por carretera de fruta y hortalizas al norte de Europa y como entrada de las mercancías que llegan de países sudamericanos como Colombia y Ecuador.

Bilbao es, por un lado, el puerto atlántico mejor conectado con Europa Atlántica, con veinte salidas semanales. Destacan, especialmente, los servicios con países como Reino Unido, Irlanda, Holanda-Países Bajos, Suecia, Finlandia, Polonia y Rusia.

Estas líneas se complementan con una excelente oferta de servicios ferroviarios con la Península Ibérica. Destaca el tren frigorífico con dos frecuencias semanales que une Bilbao con Murcia, y que es gestionado por MacAndrews.

Por otro lado, dispone, entre otras instalaciones, de un Puesto de inspección Fronterizo (PIF) y con una terminal de productos perecederos que tiene una capacidad de 25.000 metros cúbicos, equivalentes a 5.000 toneladas de producto.

En el stand del puerto, además, tendrá una presencia destacada

Trabajo en la terminal de perecederos del puerto de Bilbao
Trabajo en la terminal de perecederos
del puerto de Bilbao

Mercabilbao, el mayor centro de distribución de alimentos perecederos del Norte de la Península Ibérica, situado a 20 kilómetros del Puerto de Bilbao, que cuenta con 87 puestos para la venta de frutas y verduras y 10 puestos para la maduración del plátano.

La colaboración con Mercabilbao forma parte de la política comercial de la Autoridad Portuaria de Bilbao que, en los últimos años, ha realizado una apuesta importante por incrementar los flujos de entrada de frutas y hortalizas. En 2014, este tráfico creció un 2,5%.

Acceda a la web de la feria

Urtarriletik martxora, 7,26 milioi tona pasatu dira Bilboko Portuko instalazioetatik, iazko denboraldi berean baino % 7,7 gehiago. Igoera hori ontziratu gabeko likidoen ondorioz izan da; bereziki, petrolio gordinaren eta produktu finduen ondorioz.

Merkatuei dagokienez, Europa atlantikoa, portura sartzen edo portutik ateratzen diren merkantzien jatorri edo helburu nagusia, % 18 hazi da. Amerika atlantikoak segitzen du bigarren izaten (% 6,5 hazi da), eta Afrika atlantikoak hirugarren (% 14 hazi da).

Bilboko portua
Bilboko portua

First direct line between the Northern Iberian Peninsula and the African country

With the arrival of the M/V Constantine, shipping line CNAN Nord, represented by Transcoma Shipping, has commenced a regular monthly service between the Port of Bilbao and Algeria, calling at Leixoes, Algiers and Oran as well as other ports according to demand. It is the first direct line between the north of the Iberian Peninsula accepting container, conventional and heavy load cargo.

CNAN has 6 new generation multi-purpose vessels with a combined lifting capacity of 500 tonnes.

MV CONSTANTINE
MV CONSTANTINE

Last year, nearly 400,000 tonnes were shipped between Bilbao and Algeria- 12% up on the previous year.

The Port Authority of Bilbao has awarded the prizes for the first Port of Bilbao Story Competition, aimed at schoolchildren who took part in the “Ezagutu Portua” (Basque for Know your Port) programme throughout 2015/2016.

This prize aims to create bonds between young people and the Port of Bilbao as well as to boost socio-cultural and educational activities.

The winners were:

 • First Prize: “MOHAMED LAGUNTZAILE APARTA” (MOHAMED, HELPER EXTRAORDINARY) by Imke Lázaro Van Splijk (from Lauro Ikastola, Loiu)
 • Second Prize: “EL PUERTO” (THE PRIZE) by Nora Suso Encinas (from Colegio Maristas, Bilbao)
 • Third Prize: “AMAMAREN ISTORIO TXUNDIGARRIA” (GRANDMA’S AMAZING STORY) by María Rueda González (from Colegio Karmengo Ama, Amorebieta-Etxano)

Although the theme was free, it had to comply with at least one of the following: the action takes place in the Port of Bilbao; some occupation, activity or other elements related with port activity is present; some goods transported through the Port are included or mention is made of an anecdote told or something learnt in the guided tours. The criteria assessed by the jury were originality, richness of the language used, knowledge of the Port of Bilbao and the inclusion of human and social values.

11,000 schoolchildren

Since the “Ezagutu Portua” programme was initiated in 2013, over 11,000 schoolchildren have visited the Port of Bilbao. All places have already been filled for the 2016/2017 school year

Port of Bilbao Chairman, Mr. Asier Atutxa, and the winners
Port of Bilbao Chairman, Mr. Asier Atutxa, and the winners

programme. The visits are free and are held on school days from Monday to Friday. This activity forms part of the competences being taught in

Basque classrooms. Different areas are covered such as History and Geography (History of the River and the Port), types of craft and vessels (classification and parts of a ship), maritime transport (means of transport, seaborne traffic, historic and present day trades and occupations) and energy and the environment (renewable energies, measurement instruments, environmental measures).

Visits for adults, universities and vocational education centres

Likewise, since April 2014, when the programme was expanded to adults, 3,700 adults have visited the Port. This year, visits have also been offered during the week for university students and pupils from vocational education centres.

Those interested should register beforehand at ezagutuportua@bilbaoport.eus.

 

logo de Limpiezas Nervión, S.A. Grupo Tradebe

Limpiezas Nervión, S.A. Grupo Tradebe

Limpiezas Nervión, S.A. Grupo Tradebe
Punta Sollana, 12

Zierbena - 48508 (Bizkaia)España

Limpiezas Nervión, S.A. Grupo TradebeLimpiezas Nervión, S.A. Grupo TradebeLimpiezas Nervión, S.A. Grupo Tradebe

Servicios básicos y otros2019 TARIFFS (€)

 • A. Marpol – Annex I Reception and treatment of waste and oily mixtures
  Collection and treatment
  104.54 €/m³ or fraction collected.
 • B.- Marpol – Annex IV Reception and treatment of waste waters
  Collection and treatment
  156.80 €/m³ or fraction collected.
  Minimum service: 1 m3
 • C.- Marpol – Annex V. Reception and treatment of garbage
  Collection and treatment
  54.36 €/m³ or fraction collected.
 • D.- Marpol – Annex VI Reception and treatment of activated carbon filters
  Collection and treatment
  14.63 € / kilogram
  Minimum service: 1 kg.
 • E.- Charge for issuing marpol certificates
  20.90 € per each certificate.
 • F.- Waste collection from boat (Punta Lucero, Punta Ceballos, Punta Sollana and anchored vessels)
  162.02 € per each service
 • G.- Surcharges on long duration services
  If decantation in Annex I is carried out with the vessel pumps and an output of 5m³/h is not reached, all the hours the service lasts will be invoiced at 141.12€/hour or fraction directly to the vessel representative by the service provider.
  Delays in commencement of operations attributable to the vessel will be invoiced at 70.56€/hour directly to the vessel representative by the service provider.*Sections A, C, E and F will be invoiced by the service provider to the vessel representative as from the seventh day in accordance with Article 132 of Spanish Royal Legislative Decree 2 of 5 September 2011.
  *Sections B, D and G will be applied from the first day where appropriate.

Notes

 • 1.- To improve operations and safety at the cruise port, waste generated by ships shall preferentially be collected by sea. Port operations and/or safety shall prevail in determining possible waste collection by land.
 • 2.- For the purposes of applying these tariffs in cases of collection of wastes included in MARPOL Annexes 1 and IV, collection time will be considered as that comprised between hose connection and disconnection; travel time will not be computed.
  The service will be carried out upon the vessel Master’s request or that of its representatives in the Port
  The invoice for the service will be itemised thus:
  - Bilbao Port Authority invoice: fixed tariff as set out in Article 132 Spanish Royal Legislative Decree 2/2011, applicable to the first seven days of each call.
  - Service provider invoice: Discharges corresponding to Annexes IV and VI, in addition to waste from Annexes I and V for discharges carried out after the seventh day and the corresponding surcharges (Section G)
 • 3.- The tariffs to be applied to wastes included in Annex IV of MARPOL refer to the dirty waters defined in the afore-mentioned Annex IV of the MARPOL Agreement 73/78.
  If the analysis of such waters produces evidence of pollution due to hydrocarbons or any other chemical products, the tariff to be applied will be set in each case, according to treatment costs, and will first be submitted to the Port Authority of Bilbao for approval.
 • 4.- Waste collection included in MARPOL Annex V will be invoiced on the basis of each day the vessel spends in port, regardless of whether the vessel gives in waste or not; in the latter case, a merchant ship is considered to produce in normal conditions less than 1m³ daily.The service will be carried out daily, without any previous request, for all vessels berthed or anchored in the waters inside the Punta Lucero Breakwater.
  Garbage will be handed over in plastic bags and only that exclusively defined in the MARPOL Agreement, Annex V will be considered as such (in all categories). The service provider shall provide bags appropriate for separation on board to those vessels wanting to acquire them.

The Port Authority of Bilbao has won the Prevencionar Saludable Award, in the large company category, in recognition of its work through its Portu Osasuntsua project to promote health and well-being. The other finalists in this category were Applus+, the Spanish Red Cross (Madrid), GlaxoSmithKline and Viesgo.

These biennial awards are given by prevencionar.com and e-saludable.com, two leading and specialised media organisations in the field of Health, Safety and Welfare at Work. The purpose of the awards is to recognise individuals or organisations that excel in the defence, promotion and support of health, safety and welfare at work. Furthermore, these awards are looking to become the most widely respected for professionals and companies in the field of occupational risk prevention, and to raise public awareness in this field and role-model and spread good practice, so that other companies, organisations, institutions and professionals may follow their example.

In its third edition, 340 national and international projects were submitted. Award-winners included companies and organisations such as Navantia, the Córdoba Provincial Water Board, the Spanish Red Cross (Autonomous Community of Madrid), Clave Informática, Amalio Sánchez Grande, Ga Group and the Asturias Hazard Prevention Institute, Prevencontrol, the Madrid Regional Occupational Health and Safety Institute, Mutua Asepeyo, Fellowes, Mutua Umivale Y Ga Group, Preving Consultores, Quintón Laboratories, Granjas Carroll (Mexico) and Exige Consultores.

Portu Osasuntsua

The general objective of the Portu Osasuntsua project is to achieve a healthy working environment, as stated by the WHO in the Luxembourg declaration. The project encompasses various activities and campaigns focused on delivering a healthy working environment, with strategies 

Representatives of the awarded companies
Representatives of the awarded companies

designed to address shortcomings detected in the organisation and areas for improvement identified by the workers themselves.

This award is another in the list of accolades given to the Port Authority of Bilbao since 2015 in the field of promoting occupational health. These include the Gosasun Stamp, the best health control program in the II Healthy Company Awards, recognition of good practice in occupational health promotion by the INHST, and finalists in the two previous editions of the Prevencionar Awards.

The Port Authority of Bilbao has been the only organisation in the Basque Country to be distinguished with this award. The head of the Health, Safety and Environment Department and the person responsible for the health promotion project accepted the award on behalf of the organisation. The award was dedicated to the Metastatic Breast Cancer Association and its members, who the recipients of the award thanked for making the masks which they wore at the award ceremony held in Cordoba. These reusable and supportive hygienic masks can be purchased at the association's website at www.cancermamametastasico.es. All proceeds go to the Association itself.

 

Telefónica presenta en el Mobile World Congress (MWC), que se celebra en Barcelona del 28 de junio al 1 de julio, cómo está implementando las tecnologías edge computing y deep learning en la industria para que pueda sacar todo el partido posible a la extraordinaria oportunidad que ofrece la transformación digital.

Uno de estos proyectos es el que lleva a cabo con la Autoridad Portuaria de Bilbao y Allread, que consiste en la aplicación de tecnologías de visión artificial basadas en deep learning, para el reconocimiento en tiempo real de las matrículas y distintivos de vehículos, contenedores y mercancías, lo que permite un control de accesos automatizado. El novedoso algoritmo, que logra leer las placas incluso si están deterioradas o bajo condiciones meteorológicas adversas, está alojado en el edge computing de Telefónica, ampliando la funcionalidad de las cámaras y garantizando el control de acceso en un tiempo mínimo desde la red, al disponer Telefónica de estas capacidades de inteligencia artificial muy cercanas a la ubicación del Puerto. Ha sido clave la reutilización de las cámaras ya instaladas en el Puerto de Bilbao que, gracias a la red de Telefónica, al edge computing y al deep learning consiguen realizar lecturas más precisas y en tiempo real.

Este proyecto es una pieza fundamental para hacer realidad la transformación

digital en los puertos con la automatización de sus procesos para disminuir tiempos de espera de los vehículos, aumentar la trazabilidad y seguridad de las mercancías peligrosas y dar un paso hacia la descarbonización sin incrementar infraestructuras y reduciendo costes.

Lector QR
Lector QR

The terminal of the company Toro y Betolaza in the Port of Bilbao has been the setting chosen by the shipping company Finnlines, of the Grimaldi Group, for the official presentation of its ultra green hybrid ro-ro vessels of the Finneco series, the most efficient and sustainable ships for the transport of goods currently operating in Northern Europe and amongst the most environmentally friendly in the world.

These vessels link Bilbao weekly with the ports of Zeebrugge and Antwerp in Belgium, Helsinki and Hanko in Finland, and Paldiski in Estonia, as well as connecting with other ports in the United Kingdom, Sweden and Norway via Zeebrugge.

The three new sister ships, "Finneco I", "Finneco II" and "Finneco III", are a tangible expression of the commitment of Finnlines and the Grimaldi Group to sustainability and innovation, as well as to the port of Bilbao, a benchmark for the environment and energy transition among European ports.

These hybrid Eco-class ro-ro vessels are equipped with state-of-the-art technology, such as lithium battery systems for emission-free and noise-reducing manoeuvring and docking, and solutions focused on reducing consumption and environmental impact. Other innovations include 600 m² of solar panels to produce clean power for use on board, Promas Lite systems to increase energy efficiency, an innovative air lubrication system that creates layers of bubbles to reduce friction and hydrodynamic drag, the design of the hull lines to optimise efficiency and the careful selection of the type and size of the main engines to minimise fuel consumption.

With a load capacity of up to 420 semi-trailers or 2,500 vehicles, the vessels are designed to transport any type of general cargo and even wind turbine components such as turbine blades. They also feature dedicated car decks and a large air-conditioned and temperature-controlled area for containers and project cargo/special transports, making them a versatile option to meet the demands of modern trade. In addition, their 250-tonne ramp capacity and 7.4-metre interior headroom provide flexibility and efficiency in every operation.

During the presentation, the President of the Port Authority of Bilbao, Ricardo Barkala, highlighted “the commitment of the Grimaldi Group to the Port of Bilbao and its work in the promotion and development of the maritime industry. This shipping company is the perfect example of how sustainability and service can and must go hand in hand”. He also emphasised “the firm commitment of the Port Authority and the entire port community of Bilbao to innovation and sustainability as factors for offering competitive, environmentally sustainable services that contribute to economic growth”. In this sense, the consolidation of Short Sea routes and the development of intermodality and rail freight transport are priorities on which they are working to be an effective and efficient alternative to much of the road transport that goes to Northern Europe and can be shipped by sea. “We have an energy transition plan underway which will also be to the benefit of shipping companies and, by extension, business and society at large, such as the project to electrify the docks so that ships can turn off their engines when berthed”.

Sebastiano Cirnigliaro, Senior Sales Manager of the Grimaldi Group, highlighted the investment the group is making “year after year to improve the efficiency and competitiveness of the fleet used on this service. In 2015 we started a process of updating and modernising the fleet, equipping all our vessels with scrubbers. In 2018, we invested 70 million euros in expanding the capacity of the three vessels used at that

People taking part in the event
People taking part in the event

time on this line, improving both their cargo capacity and the impact per unit shipped, and in the last twelve months we have replaced those three vessels with the latest generation of ultra green hybrid vessels, the Finneco I, II and III”. He also highlighted the commitment of Finnlines and the Grimaldi Group to the port of Bilbao, “where we are confident that investment will continue to strengthen and expand the presence of our Group in this strategic location", he concluded.

The event took place at the facilities of Toro y Betolaza, exclusive agents of Finnlines, where those attending were welcomed by the company's Managing Director, Gorka Zabala. Also present at the event were Miguel Pardo, Director of Institutional Relations of the Grimaldi Group, who outlined the advantages offered by these vessels in terms of capacity and reduction of the carbon footprint of the logistics chain, as well as the future challenges affecting the maritime transport industry; Yves de Larivière, Director at Antwerp Euroterminal, who spoke about the strategic importance of ports in the global supply chain; and Evelyne Duthieuw, Commercial Manager at PSA Zeebrugge, who shared her experience and knowledge of port management and its implications for the industry.

About Finnlines and the Grimaldi Group

Finnlines has been operating in the port of Bilbao and at the Toro and Betolaza terminal for more than 50 years, when it was still the Finnish public shipping company and its main activity was exporting paper from Scandinavia to the Spanish market. Since its acquisition by the Grimaldi Group, the company has invested resources to improve the efficiency, profitability and sustainability of its business, and is today a leading ro-ro and ro-pax shipping company, both in the Baltic and in Northern Europe. Its modern, environmentally friendly and sustainable fleet of 9 ro-pax and 14 ro-ro vessels connects 21 ports in ten different countries, providing passenger services between Finland and Germany and Sweden, as well as between Germany and Sweden themselves.

The company runs a weekly service to and from Bilbao, where it currently moves some 5,500 semi-trailers a year, with a transit time of two days with Belgium and seven days with Finland. The capacity and versatility of its vessels enables Finnlines to provide a competitive and efficient service for import/export traffic in any cargo segment: containers, cars, trailers, machinery, project cargo, break bulk, etc. It is also the leading shipping company in the transport of paper from Finland for, amongst other uses, packaging for the food industry.

The Port of Bilbao Authority has granted the Biscay Red Cross a 1,400 sq m warehouse to store an advanced medical station for use in incidents involving multiple victims, catastrophes or situations where the health services are overwhelmed.

Zorroza Dock
Zorroza Dock

The warehouse is located at the Zorroza docks in Bilbao. The Biscay Red Cross Emergency Response Team material includes a vehicle and a light trailer with advanced health equipment and a heavy vehicle with a road train configuration and the capacity to increase the healthcare area by 11 stretchers, 2 serious-injury beds and 50 hospital beds, or alternatively 50 places in a provisional shelter. It can also generate enough electricity to light the whole of the health area perimeter, as well as the inside of the modules and the electromedical devices.

It furthermore has an area that can house up to 30 healthcare workers. This area comprises 15 two-bedroom tents, two mess tents, food and hygiene kits. There is enough perishable material to last for an estimated 48-72 hours.

Acorde a lo establecido en el Capítulo III arts. 246 a 250 del B.O.E. nº 253, disposición 16467:

Muelles Terrenos descubiertos Almacenes cubiertos Locales y edificios Gradas y muelles armamento
REINA VICTORIA 0,0454 0,0866 0,4574 0,4230
SANTURTZI RESTO 0,0510 0,0974 0,5146 0,4758
A1, A2, A3, AZ-1 0,0412 0,1065 0,5643 0,5220
SESTAO PORTUGALETE 0,0357 0,0925 0,4895 0,4528
LUTXANA, AXPE 0,0475 0,1230 0,6522 0,6032
ZORROZA 0,0425 0,0858 0,5210 0,0000

In accordance with what is stipulated under Title Vll of the First Book in the Spanish State Gazette Nº 253, provision 16467,
Law 22/2013 of 23/12/2013 pertaining to the State Budget is updated for 2014 as follows. 
Law 36/2014 of 30/12/2014 pertaining to the State Budget is confirmed for 2015 as follows:

Chapter II. Section 4, subsection 2.

 • Art. 205. This charge applies to the use by passengers and to their luggage, and where applicable to the vehicles they embark or disembark as vehicles of passage, to the use of berthing facilities, land accesses, roads and other port facilities.
 • Art. 206.

  • The substitute person liable for this charge is:

   • the vessel shipping agent at public docks.
   • the licence or authorization holder at berths and maritime terminals jointly
    licensed or authorised.
  • The persons with joint liability are the owner of the vessel and the shipping agent.
 • Art. 207. The rate shall be charged as from when the embarking, disembarking or transit 

  of passengers begins and, where applicable, vehicles.

 • Art. 210. BASIC RATE (P) P= 3.23 €
 • Art. 208. Total rate:

BASIC RATE (P) x CORRECTION COEFFICIENT (ART. 166⇒1.05) x CORRESPONDING COEFFICIENT= 3.23 x 1.05 x CORRESPONDING COEFFICIENT = 3.3915 x CORRESPONDING COEFFICIENT

RATE OF PASSAGE COEFF. TOTAL RATE
a) At berths and maritime terminals neither under licence nor authorised (*) 
1º) General
Passengers sailing between Schengen countries 0.75 2.543625*
€ unit
Passengers sailing between non Schengen countries 1.00 3.3915*
€ unit

Tourist cruise vessel passengers at port of origin or destination of voyage

1.20 4.0698*
€ unit

Tourist cruise vessel passengers at port of origin or destination of voyage with more than
one day’s stay at port, except for embarking and disembarking days

0.75 2.543625*
€ unit
Tourist cruise vessel passengers in transit 0.75 2.543625*
€ unit/day or fraction
Passenger motorcycles and 2-wheeled vehicles 1.30 4.40895*
€ unit

Passenger cars and similar vehicles including towed items up to 5 metres long

2.90 9.83535*
€ unit

Passenger cars and similar, including towed items over 5 metres long

5.80 19.6707*
2€ unit

Coaches and other passenger transport vehicles

15.60 52.9074*
€ unit

* Correction coefficient included in total rate

Drivers of transport vehicles subject to goods charges will be exempt from passenger charges.

(*) OTHER COEFFICIENTS FOR SECTION (a)

b) At licensed or authorised berths and maritime terminals 0,50%

c) At licensed or authorised maritime terminals 0,75%

d) Regular maritime services (passengers and passenger vehicles) 0,80%

DISCOUNTS – ART. 245

 • 3 – To encourage securing customers, customer loyalty and growth in traffic and shipping services that contribute to economic and social development of the economic influence area of the ports or that of Spain as a whole, discounts may be applied therein, but not greater than 40 % of the vessel rates fee. (Law 22/2013, of 2013/12/23, on the General State Budget for 2014).

Bilboko Portuko 5 zenbakiko ro-ro arrapala, zeinak zerbitzu ematen baitio Finnlines ontzi-konpainiari (Toro y Betolazak kontsignatzen duena), berriro martxan jarri dute, Bilboko Portuko Agintaritzak hobekuntza-lanak egin ostean. Lan horiei esker, 250 tonaraino handitu da arrapalaren ahalmena.

Obrak Astilleros Zamakona enpresai esleitu zaizkio. 500.000 euro inguruko inbertsioa egin behar izan da, eta Europar Batasunaren laguntza dute, Connecting Europe Facility (CEF) programaren bidez. Lan hauek egin dira: batetik, ontziratzeko pasabidearen posizioa aldatu flotatzailearen ardatzarekiko, kaiaren posizio berean jartzeko. Beste alde batetik, gainegiturako maldak leundu dira, ontzitik pasabidera joateko eremuan —10 graduko malda izatetik 5 gradukoa izatera pasatu da—, lurrarekiko altuera txikia duten karga gurpildunak errazago iragaiteko. Azkenik, txapa guztia garbitu eta pintatu da.

Une honetan, Bilboko Portuko Agintaritzak lau ro-ro arrapala ditu aktibo; haietako hiruk 250 tona hartzeko ahalmena

Finnlines ontzi-konpainiariko itsasontzia
Finnlines ontzi-konpainiariko itsasontzia

dute, eta batek 100 tona hartzekoa.

Proiektu-eragiketak eta karga bereziak ugaritu egin dira Bilboko Portuan azken urteotan, eta, beraz, arrapalen ahalmena hobetzea lagungarria izango da eragiketa horiek eraginkortasun handiagoarekin egiteko.

Bilbao Town Council commences procedures to grade Port Authority of Bilbao central office building as private property

 • Together with the disaffection procedure, which is being carried out in parallel, this new urban classification of the mansion in the Campo Volantin will provide the opportunity for private companies to opt for the purchase and development of activities in a private property, such as a hotel while maintaining its exceptional architecture.
 • The Port Authority will put the whole building up for sale, as it is an oversized space, but will keep its head office in Bilbao.
 • The modification proposal was commenced today before the Town of Bilbao Planning Advisory Board and must go before this body again, before completing the municipal procedures with the successive initial, provisional and definitive approvals at the plenary town council meeting, after a period of public notice.
 • The Town of Bilbao Planning Advisory Board is a participative, decision-making sectoral committee comprising different neighbourhood associations, entities linked to environmental protection and town planning, associations with social or economic ends, alongside political parties with seats on the town council.

Bilbao, 11 July 2017, The Town Council of Bilbao through its Planning Advisory Board has commenced the procedures to modify the current General Town Planning Norms in order to enable the present main office of the Port Authority of Bilbao, known as the Olabarri Mansion on the Campo Volantin Promenade, to be classified as a private property. The building will thus change its status as a public town property to that of a private one, which will open up opportunities for it to be acquired by a private enterprise, while always maintaining the outstanding architecture of the building’s listed part.

Likewise, the Port Authority of Bilbao has decided to initiate the disaffection process of the whole building, whose total built surface amounts to some 4000 m2 since it is an oversized space for the Port Authority’s present needs, and more so considering that four years ago, the head offices were moved to the Port of Bilbao docks at Santurtzi.

All the same, the Port Authority’s initiative is not based on speculation, but is rather a rational, public action which ensures the maintenance of this exceptional building while at the same time bringing value to the town by allowing access to the same. With regard to the use, both the Town Council and the Port Authority consider that one project that fits perfectly inside this proposal would be an outstanding hotel, since it would suppose appropriate benefits for the town, open to the public and long-lasting for society.

The sale of the building does not mean that the Port Authority will no longer maintain its main office in the town bearing its name, since its management will seek an alternative place in Bilbao for its headquarters, but somewhere in accordance with its present needs.

The procedures for the change in classification are expected to be completed in the first quarter of 2018.

Olabarri palace
Olabarri palace

The Olabarri “Hotel”

In 1894, the architect Julián de Zubizarreta designed the residence for the Olabarri y Massino, and Manuela Zubiria e Ybarra marriage, in the emblematic Campo de Volantin Promenade, the present headquarters of the Port Authority of Bilbao. The works for this “hotel” – a term of French origin frequently used for houses built in the final third of the XIX century- were completed on 2 April 1897, and nowadays it is one of the few surviving residential buildings in the Campo de Volantin Promenade.

The Port Authority (then known as the Port Works Council) acquired the building in 1953, and under the supervision of two of the most prestigious architects of the time, Manuel Galíndez and his nephew José María Chapa Galíndez, set about extending it.

At the present time, the original part of this building, now 120 years old, is graded level A within the municipal town planning protection norms due to its extraordinary architecture. However, the extension from mid-XX century is classified as C protection.

This is why the modification to the General Plan must be submitted to the Heritage Committee of Bilbao, before the Council Plenary can adopt the initial approval agreement.

The town of Bilbao Planning Advisory Board
The Town of Bilbao Planning Advisory Board, whose creation was approved in a plenary council meeting in 2008, is a participative, decision-making sectoral committee comprising different neighbourhood associations, entities linked to environmental protection and town planning, associations with social or economic ends, alongside political parties with seats on the town council.

One of the main functions of this consultative body is to guarantee effective citizen participation in town-planning, by way of assessment and issuing reports concerning general municipal planning. Thus, the Advisory Board is informed of those matters to be drawn up by the Area of Town-Planning, or by third-party initiative, with a view to its members knowing them before writing up the corresponding reports; they may also make their own contributions, as a phase previous to municipal proceedings.

Today, the Port of Bilbao has hosted the signing of an agreement between the Spanish and Basque Governments which sets out a framework for cooperation and collaboration to provide a new and necessary boost for the urban development of Zorrotzaurre.

Among other representatives, the event was attended by the Spanish Minister for Economic Development Mr Iñigo de la Serna, the Basque Minister for the Environment, Territorial Planning and Housing, Mr Iñaki Arriola, the Lord Mayor of Bilbao, Mr Juan Mari Aburto, as well as the Chairman of Spanish State Ports Mr José Llorca, and the Chairman of the Port Authority of Bilbao, Mr Asier Atutxa.

Over the last decades, the town of Bilbao has undergone an intense and acknowledged process of urban regeneration supported mainly on urban areas historically dedicated to port and industrial activities  The action relating to Zorrotzaurre Peninsula, which in the next few months will become an island as a result of the works promoted by the Town Council of Bilbao, was based firstly on freeing existing port lands in Deusto Canal, originally an artificial canal for Port use until the beginning of the century.  Now this action has been carried out, the finalisation of the urban planning is pending, as set out in the Special Plan for the Town Planning of the Mixed Area of Zorrotzaurre, concerning the need to carry out a new route for the channelling of Deusto Canal by filling in Port water surfaces.

Specifically, the present Agreement supposes the articulation of an institutional agreement for the physical modification of the Deusto Canal route. It has been signed by the Spanish Ministry for Economic Development, Spanish State Ports, the Port Authority of Bilbao, the Bilbao Town Council, the Basque Government Ministry for the Environment, Territorial Planning and Housing, the Zorrotzaurre Management Committee and the Assembly for Harmonising Execution Unit 1 of Integrated Action 1 of Zorrotzaurre. The modification of the Canal will be carried out by filling in both stretches of water with a combined space of nearly 50,000 square metres, which belongs to the public port domain assigned to the Port Authority of Bilbao, with a view to forming a new river bank in accordance with the approved urban development of Zorrotzaurre.

Thus, the aim of the above-mentioned Agreement is to determine and fix the commitments and obligations of each of the intervening administrations and entities in order to bring a satisfactory end to the operation and establish a framework for institutional collaboration and cooperation. Its prime aim is for each signatory to comply with the necessary actions based on their respective competences and functions so as to make viable the execution of the filling-in works on Deusto Canal, as well as the subsequent disaffection of the resulting land surfaces and their incorporation into the urbanising process of Zorrotzaurre.

View of Zorrotzaurre
View of Zorrotzaurre

With a view to attending the general interest underlying the urban actions in Zorrotzaurre, which is of great strategic value in the development of Bilbao, the participation of the Port Authority of Bilbao regarding the desired aims is essential here for the generation of the necessary land on Port water surfaces for its later incorporation into the urbanising process of Zorrotzaurre. In this way, now the inter-institutional Agreement has been endorsed, the Port Authority of Bilbao, after obtaining the relevant administrative authorisations, will immediately go about putting out to public tender the contract for the execution of the filling-in works for Deusto Canal. This will be a patrimony contract for sale in the future.

As a result of this contractual procedure, the awardee will have to face mainly the execution of the filling-in works on the left bank of Deusto Canal with a 20-million euro budget excluding VAT as well as all the costs, expenses and actions related to ths action. The Port Authority of Bilbao will authorise the works on the public port domain, will later declare the lands generated by the works as unnecessary and will set in motion the disaffection of the same with the Ministry for Economic Development through Spanish State Ports, for their subsequent incorporation into its estate. This in turn, will lead to its transmission to the contract awardee, who will then be able to commence the promotion of property development as established in the Special Plan for Zorrotzaurre.

It is expected that after the proceedings concerning the approval of the regulatory specifications in the contract, tendering and awarding will be carried out throughout 2018, and the filling-in works could begin in 2019 and be completed in 2021. After the works, proceedings will begin for the disaffection and alienation of the resulting lands in favour of the awardee, and after this process is terminated, the building process of the property product can be commenced. This final stage is expected to be carried out as from 2022.

 

 

 

 

 

 

 

Urtarriletik martxora, 8,6 milioi tona pasatu dira Bilboko Portuko instalazioetatik, iazko denboraldi berean baino % 22 gehiago. Nabarmentzekoa da ontziratu gabeko produktu solidoen (% 36) eta likidoen (% 28) igoera. Kontainerretan garraiatzen den merkantzia (balio erantsi handienekoa), berriz, % 11 hazi da; merkantzia orokor konbentzionala, bestalde, aurreko urteko lehen hiruhilekoko maila bertsuan dago.

Merkatuei dagokienez, hauek hazi dira gehien: Ipar Amerika atlantikoa (516.000 tona gehiago), Afrika mediterraneoa (217.000 tona gehiago) eta Erdialdeko Amerika eta Karibe (204.000 tona gehiago).


Zementua kargatzen
Zementua kargatzen

logo ofBorder Inspection Post (BIP)

Border Inspection Post (BIP)

Border Inspection Post (BIP)
Muelle 1 Ampliación

Santurtzi - 48980 (Bizkaia)España

Border Inspection Post (BIP)Border Inspection Post (BIP)Border Inspection Post (BIP)

Servicios básicos y otros2019 TARIFFS (€)

 • The maximum rates for assistance and samplig of goods applied by the Border Inspection Post in 2003 will be the following:
T-1.- Simple package extraction (one pallet or up to 4 packages) € 42,00
T-2.- Non-palletised 20’ container corridor € 282,00
T-3.- Non-palletised 40’ container corridor € 360,00
T-4.- Non-palletised 20’ container emptied € 376,00
T-5.- Non-palletised 40’ container emptied € 479,00
T-6.- Palletised 20’ container emptied € 229,00
T-7.- Palletised 40’ container emptied € 272,00
T-8.- 20’ container cleaning € 14,00
T-9.- Palletised 20’ container corridor € 180,00
T-10.- Palletised 40’ container corridor € 220,00
T-11.- 40’ container cleaning € 28,00
T-12.- Cold room merchandise entry and exit € 30.00/tonne/movement
T-13.- Cold room storage € 5.00/tonne/day or fraction thereof

Son gratuitas y se llevan a cabo los fines de semana

La Autoridad Portuaria de Bilbao mantendrá este curso las visitas guiadas gratuitas al Puerto de Bilbao dirigidas al público adulto. La iniciativa, puesta en marcha en mayo de 2014, se lleva a cabo los sábados y domingos, y se enmarcan dentro de su programa “Ezagutu Portua”.

Desde esa fecha, unas 5.500 personas han visitado las instalaciones que el Puerto tiene en Santurtzi y Zierbena, con una media de 28 personas por grupo. El objetivo de las mismas es acercar a los ciudadanos la actividad del Puerto y su importancia estratégica y económica para toda Bizkaia.

El recorrido se realiza en autobús, se inicia a las 10,30h. en la Oficina de Turismo de Santurtzi, y la duración es de, aproximadamente, dos horas. Los interesados deben inscribirse previamente a través del correo electrónico: ezagutuportua@bilbaoport.eus o de la web www.bilbaoport.eus.

Vista general del puerto
Vista general del puerto

Durante la visita se recorre tanto la zona más antigua del puerto como los nuevos muelles ganados al mar. Se pueden ver desde el muelle habilitado para la carga y descarga de contenedores, las rampas ro-ro preparadas especialmente para trasladar mercancía rodada, los almacenes para productos perecederos, los laboratorios para realizar los controles fitosanitarios, la torre de salvamento, los muelles para carga especial por tamaño y/o peso, o la zona industrial donde atracan los grandes petroleros y gaseros, y donde se asienta el primer parque eólico marino del Estado.

Brexit, intermodalidad, innovación y sostenibilidad han sido los principales asuntos que han abordado los responsables de la Autoridad Portuaria de Bilbao y los de Puertos del Estado en la primera visita al Puerto de Bilbao de su presidente, Álvaro Rodríguez Dapena.

En la reunión, el presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Barkala, y su equipo directivo han tenido la oportunidad de departir con los representantes de Puertos del Estado asuntos de interés como el transporte marítimo de corta distancia y las actuaciones llevadas a cabo por la comunidad portuaria de Bilbao para prepararse para el Brexit y seguir siendo la principal puerta del tráfico marítimo español con Reino Unido e Irlanda.  Asimismo, han intercambiado opiniones sobre intermodalidad, los puertos secos en los que el Puerto participa y la necesidad de impulsar el corredor atlántico. En el aspecto legislativo y de gestión, la situación de la estiba, el nuevo Marco Estratégico o las competencias en RRHH han sido algunas de las cuestiones tratadas.

Rodríguez Dapena ha conocido de primera mano la evolución de este enclave y sus principales retos, entre los que se encuentran la elaboración de un nuevo plan estratégico y un plan de transición energética, que serán presentados esta primavera. Ricardo Barkala le ha remarcado el esfuerzo que se está realizando en tres líneas de actuación: la innovación, la digitalización y la sostenibilidad (económica, social y medioambiental).

De izquierda a derecha: Ricardo Barkala, presidente de la APB, junto a Alvaro Rodríguez Dapena y Alvaro Sánchez Manzanares, presidente y secretario general de Puertos del Estado, respectivamente
De izquierda a derecha: Ricardo Barkala, presidente de la APB, junto a Alvaro Rodríguez Dapena y Alvaro Sánchez Manzanares, presidente y secretario general de Puertos del Estado, respectivamente

Posteriormente, en su visita a las instalaciones, los representantes de Puertos del Estado han tenido la oportunidad de departir con operadores portuarios y conocer de primera mano importantes obras, como el nuevo Espigón central y la urbanización de sus primeros 200.000 metros cuadrados, y la prolongación del muelle AZ1 en 50.000 metros cuadrados. Asimismo, ha recorrido la terminal de Brittany Ferries donde atracan los ferries para mercancías y pasajeros que unen Bilbao con Reino Unido e Irlanda. En marzo esta terminal acogerá al primer buque con combustible GNL de la compañía y Repsol habrá finalizado las obras de la gasinera.

Gaur, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak (Mitma), Bilboko Portuko gurutzaontzien terminalaren inguruan, PolEx 22 (Pollution Exercise) izeneko itsas kutsadurari aurre egiteko salbamendu eta borrokari buruzko simulazio bat egin du. Merkataritza Itsasketako eta Itsas Salbamenduko Zuzendaritza Nagusiak antolatu du jarduera hori, itsas larrialdietan parte hartzen duten erakunde guztien arteko krisiaren koordinazioa eta kudeaketa hobetzeko, segurtasun-estandarrak mantentzen direla baieztatzeko eta gertakarian parte hartzen duten langileen trebakuntza-maila egiaztatzeko.

Sasemarko itsas eta aire-baliabideen operatibo zabal batek parte hartu du ekitaldian, eta Guardia Zibilak, Ertzaintzak, Gurutze Gorriak, Aduana Zaintzak eta Bilboko Portuko Agintaritza berak baliabideak gehitu dituzte. Azken horrek euste-hesia zabaldu du, Evaristo Churruca II atoiontziarekin eta Hirurak bat ontzi osagarriarekin.

Bilbora doan karga orokorreko ontzi baten eta arrantza-ontzi baten arteko talka simulatzea izan da ariketa. Istripua dela eta, 70 tona fuel-olio inguru isuri dira itsasora lehen ordu-erdian, eta arrantza-ontziko tripulazioko kide bat ere zauritu da.

Ariketan zehar kutsaduraren aurkako hesi bat zabaldu da Maria de Maeztu salbamendu-atoiontzitik, Salvamar Alcyone itsasontziaren laguntzaz, eta aireko baliabideek zauritua lurrera eraman dute. Era berean, Itsas Plan Nazionala larrialdiko 2. egoeran aktibatu du krisi-kabineteak.

Garraio eta Hiri Mugikortasuneko idazkari nagusi María José Rallo del Olmok aurkezpen-ekitaldian parte hartu du, eta azpimarratu du oso garrantzitsua dela horrelako “entrenamenduak” egitea. Izan ere, entrenamendu horiek eraginkorragoak egiten dituzte, zalantzarik gabe, gizakien erreskatearekin edo itsasontziek itsasoan eragindako kutsaduraren aurkako borrokarekin lotutako benetako larrialdiak gertatzen direnean emandako erantzunak.

Simulazioaren momemnto bat
Simulazioaren momemnto bat

Bestalde, Ricardo Barkala Bilboko Portuko Agintaritzako presidenteak eskerrak eman dizkio Mitmari simulaziorako portu hori aukeratu duelako, eta nabarmendu du prebentzioa oinarrizkoa dela. Hori dela eta, horrelako larrialdiei aurre egiteko Bilbao berezko baliabide gehien dituen Europako portuetako bat bilakatu da.

Simulazio osoa zuzenean ikusi ahal izan da Bilboko Portuko Agintaritzak Getxon duen gurutzaontzi-terminaletik, Euskal Autonomia Erkidegoan gertatzen diren itsas larrialdietan parte hartzen duten erakunde nazional, autonomiko eta lokaletako agintari eta ordezkarien aurrean.

Informazio gehiago nahi izanez gero, simulazioaren bideoa streaming bidez ikus dezakezue Mitmako youtube kanalean

The public tender which the Port Authority of Bilbao had put out to award a public domain licence for the exploitation of La Galea Lighthouse has been declared void since no offers had been received by 20 December, the closing date fixed for the presentation of the same.

In spite of the interest shown by several local business people, the tender has remained void, mainly as a result of the need to carry out a more detailed market analysis in order to assess whether such a high investment on reforming the lighthouse and adapting it to hotel/catering use will produce reasonable returns; and to this effect, the time period granted by the tender has proved to be insufficient.

However, the Port Authority has not given up on the project, and is waiting for the opportunity to preserve and exploit this heritage of undoubted historic-cultural interest by providing a unique and singular tourist offer, while at the same time stimulating and invigorating the hotel/catering business fabric.

La Galea Lighthouse
La Galea Lighthouse

As a consequence, a period of reflexion will be shortly opened in order to analyse the suggestions that have been made, and to study, where necessary, which measures can be introduced to enable such a project to be carried out.

Según se recoge en el Título VII del Libro Primero del B.O.E. nº 253, disposición 16467;
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de presupuestos generales del Estado para el año 2016

Capítulo II. Sección 4ª, subsección 3ª.

 • Art. 211. El hecho imponible de esta tasa consiste en la utilización de las mercancías de entrada o salida marítimo o que se transborden o efectúen tránsito marítimo o terrestre, así como de sus elementos de transporte, de las instalaciones de atraque, zona de manipulación asociados a la carga y descarga del buque.
 • Art. 212.
  • El  sujeto pasivo sustituto cuando el buque o la mercancía se encuentren consignados es el consignatario del buque o de la mercancía. En terminales y otras instalaciones de manipulación de mercancías otorgadas en concesión o autorización, el concesionario o autorizado.
  • El sujeto pasivo contribuyente, es el naviero, propietario de la mercancía, transitario y capitán del buque.
 • Art. 213. El devengo de la tasa se inicia por el paso de la mercancía por la zona de servicio del puerto.
 • Art. 217. Cuantía básica (M)  = 2,95 Euros
 • Art. 214. Cuota íntegra en terminales marítimas de mercancías que no estén en régimen de concesión o autorización
  • a) Cuando se trate de mercancías y elementos de transporte en operaciones exclusivamente de entrada o salida marítima
   • 1º) Régimen de estimación simplificada:
    vehículos (mercancía) o elemento de transporte X cuantía básica (M) X Coef. Corrector (Art.166.=>1,05) X Coef. que corresponda =
    =2,95 X 1,05 X Coef. que corresponda
COEF. CUOTA
INTEGRA
Contenedor <=20´(incluida una plataforma de hasta 6,10 metros) 10,00 30,975*
€ unidad
Vehículo rígido con caja de hasta 6,10 metros 10,00 30,975*
€ unidad
Contenedor > 20’ (incluida una plataforma de hasta 12,30 metros) 15,00 46,4625*
€ unidad
Semirremolque y remolque hasta 12,3 metros 15,00 46,4625*
€ unidad
Vehículo rígido o articulado con caja hasta 12,30 metros 15,00 46,4625*
€ unidad
Vehículo articulado con varios remolques o semirremolques (tren de carretera) 25,00 77,4375*
€ unidad
Vehículos que se transporten como mercancías:
Vehículo de hasta 2.500 kg de peso
Ley Org. 9/2013 de 20/12/2013
0,50 1,54875*
€ unidad
Vehículo de más de 2.500 kg. de peso
Ley Org. 9/2013 de 20/12/2013
2,00 6,195*
€ unidad
 • 2º) Régimen por grupos de mercancías: Tonelada de mercancía X cuota básica (M) x Coef.
Grupo de mercancía Coeficiente Cuota Integra Unidades
Primero 0,16 0,4956* € tonelada
Segundo 0,27 0,836325* € tonelada
Tercero 0,43 1,331925* € tonelada
Cuarto 0,72 2,2302* € tonelada
Quinto 1,00 3,0975* € tonelada
Elemento de transporte tipo cargado o descargado (envases) Coeficiente Cuota Integra Unidades
Contenedor <=20´(incluida una plataforma de hasta 6,10 metros) 0,90 2,78775* € unidad
Vehículo rígido con caja de hasta 6,10 m. (por unidad) 0,90 2,78775* € unidad
Plataforma de hasta 6,10 m. (por unidad) 0,90 2,78775* € unidad
Contenedor > 20’ (incluida una plataforma de hasta 12,30 m.) (por unidad) 1,80 5,5755* € unidad
Semirremolque y remolque hasta 12,3 m. (por unidad) 1,80 5,5755* € unidad
Vehículo rígido o articulado con caja de hasta 12,3 m. (por unidad) 1,80 5,5755* € unidad
Plataforma de hasta 12,30 m. (por unidad) 1,80 5,5755* € unidad
Cabezas tractoras (por unidad) 0,60 1,8585* € unidad
Vehículo articulado con varios remolques o semirremolques (tren de carretera) 2,90 8,98275* € unidad
Otros no incluidos en los conceptos anteriores (por tonelada) 0,50 1,54875* € tonelada

* incluido en la cuota íntegra el coeficiente corrector

 • b) Cuando se trate de mercancías y elementos de transporte en operaciones de tránsito marítimo, siempre que las mercancías y sus elementos de transporte hayan sido declarados en dicho régimen, la cuota íntegra de la tasa de la mercancía en tránsito se calculará con arreglo a lo establecido en la letra a) de este apartado, considerando que las operaciones de tránsito equivalen a estos efectos a una operación de desembarque
 • c) Cuando se trate de mercancías en operaciones de transbordo:
  • 1º) Entre buques atracados 50 % de a)
  • 2º) Entre buques abarloados 30 % de a)
 • Art. 215. Cuota íntegra en terminales marítimas de mercancías en régimen de concesión o autorización:
Con el atraque otorgado en concesión o autorización
1º En operaciones de embarque o desembarque 50% de a)
2º En operaciones de tránsito marítimo 25% de b)
3º En operaciones de transbordo 20% de c)
Sin el atraque otorgado en concesión o autorización 80%
 • Art. 216. Cuota íntegra en otros supuestos: coeficientes a aplicar a la cantidad obtenida con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores
a) A las mercancías y sus elementos de transporte en tránsito marítimo 0,25
b) A las mercancías de entrada o salida marítima, sus elementos de transporte o unidades de carga pertenecientes a un servicio de transporte marítimo de corta distancia de carácter regular 0,80
c) Embarque o desembarque por rodadura
Estos coeficientes no serán aplicables si han estado de régimen de transito marítimo en el último puerto en que fueron embarcadas o vayan a estar en régimen de transito marítimo en el primer puerto en el que vayan a ser desembarcadas.
0,60
d) A las mercancías y sus elementos de transporte, de entrada o salida marítima, que salgan o entren en la zona de servicio del puerto por transporte ferroviario 0.50

Bonificaciones – Art. 245.

 • 3 – Para incentivar la captación, la fidelización y el crecimiento de los tráficos y de los servicios marítimos que coadyuven al desarrollo económico y social de la zona de influencia económica de los puertos o de España en su conjunto, podrán aplicarse bonificaciones, no superiores al 40 % a la cuota de la mercancía. (Ley 48/2015, de 29 de octubre, de presupuestos generales del Estado para el año 2016).

La travesía, que se llevará a cabo del 30 de mayo al 2 de junio, estará el último día abierta a la participación del público y finalizará con una gran fiesta en la terminal de cruceros de Getxo.
La totalidad de la recaudación a través de la venta de camisetas, entradas, aportaciones bancarias o pujas de objetos donados será destinada al proyecto de investigación Cronos Hope.

La Autoridad Portuaria de Bilbao, por medio de su proyecto de promoción de la salud y bienestar “Portu Osasuntsua”, organiza un nuevo trail solidario, esta vez a favor de la asociación de cáncer de mama metastásico, la primera asociación de este tipo que existe en Europa, y más concretamente para la financiación del proyecto de investigación Cronos Hope. Este proyecto ofrece la oportunidad de un tratamiento específico según las alteraciones genéticas detectadas en cada tumor.

La travesía, de aproximadamente cien kilómetros, se llevará a cabo a pie, del 30 de mayo al 2 de junio, entre Mutriku y Getxo en homenaje a Evaristo de Churruca. Los tres primeros días el recorrido lo realizarán empleados/as de la propia Autoridad Portuaria, y en la cuarta jornada podrá sumarse la ciudadanía en general.

Las tres etapas que llevarán a cabo trabajadores/as de la Autoridad Portuaria son: Mutriku–Lekeitio (18,5 kilómetros); Lekeitio–Bermeo (27 kilómetros); y Bermeo–Gorliz (36,2 kilómetros). Esta tercera etapa se cerrará por la tarde con actividades lúdico-festivas en Gorliz.

Playa de Górliz
Playa de Górliz

La cuarta y última etapa, la del domingo 2 de junio, se iniciará a las 8,30h. en la plaza del astillero de Plentzia y finalizará sobre las 13,30 h. en la terminal de cruceros “Olatua” de Getxo (20 kilómetros) donde, como colofón, se celebrará otra fiesta para toda la familia.

Camiseta solidaria
Camiseta solidaria

Para participar en la marcha del día 2 es necesario inscribirse antes del 31 de mayo- indicando nombre, dos apellidos y talla de camiseta – a través del e-mail cancerdemamametastasico@gmail.com.

Tanto los participantes en la carrera, que habrán comprado una camiseta (al precio de diez euros), como los que entren en el recinto festivo de Getxo (entradas a cinco euros) podrán participar en todas las actividades y sorteos de la jornada. En la fiesta que pondrá fin a la travesía habrá juegos, hinchables, pintacaras, Legión 501, food trucks, zumba y conciertos, entre otras actividades, y se sortearán más de una veintena de premios.

Paralelamente, y desde el 22 de mayo, se realizará una puja solidaria, con objetos personales, donados por deportistas y cantantes conocidos y entidades privadas, en la dirección: https://www.ebay.es/rpp/solidario/subastas

Asimismo, se pueden realizar aportaciones en el número de cuenta:  ES82 0073 0100 5105 0540 9967

 • Entre enero y junio se han movido cerca de 17,6 millones de toneladas, solo un 1% menos que en el mismo periodo del año pasado; el crecimiento superaría el 7% sin las paradas que ha llevado a cabo Petronor para mejorar sus instalaciones.
 • Las previsiones apuntan a que se cerrará el año con un crecimiento del 2%
 • La cifra de negocio hasta junio se sitúa en 34,9 millones y durante 2019 la Autoridad Portuaria invertirá 60,4 millones, con el Espigón central como principal proyecto.

Entre enero y junio, el Puerto de Bilbao ha movido 17,6 millones de toneladas, sin contar tráfico local1 ni avituallamiento, con un ligero retroceso del 1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, lo que se traduce en 200.000 toneladas menos.

La razón de este descenso se encuentra, principalmente, en las dos paradas técnicas de la refinería de Petronor, que han supuesto en torno a 1,6 millones de toneladas menos y han lastrado el crecimiento que venía experimentando el Puerto en los últimos años. La parada de Petronor se ha debido a la mejora y renovación de sus instalaciones, en las que ha invertido 101 millones. Sin esta circunstancia coyuntural, el tráfico experimentaría un crecimiento superior al 7%.

La Autoridad Portuaria de Bilbao, teniendo encuentra estas circunstancias y el crecimiento económico estimado, prevé finalizar el ejercicio con incrementos de tráfico en torno al 2%.

En el tráfico total la mercancía en tránsito es prácticamente inexistente y el tráfico con otros puertos españoles supone el 6%. Por lo tanto, casi el 94% de los tráficos del Puerto de Bilbao son import y export

Los graneles líquidos, en general, apenas descienden 135.000 toneladas. Los mayores descensos, por la parada de la unidad de refino, se dan en el crudo y el fuel pesado, lo que supone más de un millón de toneladas. En cuanto a los crecimientos destaca el gas de BBG, que con 950.000 toneladas y 14 buques más, duplica el movimiento del año pasado. Otros crecimientos reseñables son el del gasoil y los biocombustibles.

Los graneles sólidos, con 23.000 toneladas más, presentan un resultado positivo del 1%. Dentro de este crecimiento destacan las importaciones de haba de soja y las exportaciones de sulfatos y arena y grava.

La mercancía general convencional desciende un 5,4% por la caída de los productos siderúrgicos. La mercancía rodada, por su parte, se incrementa un 5%, superando las 434.000 toneladas, gracias al incremento del tráfico de Brittany Ferries y Finnlines.

La mercancía general en contenedor, por último, se incrementa ligeramente (0,3%), manteniendo los niveles del pasado ejercicio. Los productos movidos en contenedor que más aumentan son la maquinaria, herramienta y repuestos. Los contenedores llenos, medidos en TEUs3, crecen un 1,6%; mientras que los vacíos bajan un 5%.

CIFRA DE NEGOCIO

La cifra de negocio se sitúa en 34,9 millones de euros, frente a los 35,4 millones del mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una reducción del 1,6%. Esta reducción se corresponde con la estrategia de reducción de tasas a los usuarios y clientes para hacer de Bilbao un puerto más competitivo conforme a lo previsto en su Plan Estratégico 2018-2022.

De esta manera, la Autoridad Portuaria comenzó a aplicar, a mediados de 2018, una bajada del 10% en la Tasa a la Mercancía (T3), que ha supuesto 2,5 millones de euros de ahorro para los clientes en el último año.

De igual manera, el pasado mes de mayo entró en vigor la reducción en la tasa de ocupación asociada a la nueva valoración de los terrenos y aguas de la zona de servicio del Puerto de Bilbao que supondrá un ahorro para los concesionarios del puerto de 1,9 millones de euros en cómputo anual.

Puerto de Bilbao, zona de la ampliación
Puerto de Bilbao, zona de la ampliación

INVERSIONES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

Este año la Autoridad Portuaria invertirá 60,4 millones. Las principales obras son:

 • Primera fase del Espigón central – Future Proofing Bilbao y estabilización de la antigua cantera de Punta Lucero. Finalización prevista: septiembre/octubre 2019 (74,1 millones. La Comisión Europea aporta el 20% en el ámbito del programa Connecting Europe Facility).
 • Eficiencia energética: Finalizada, pendiente recepción (1,6 millones. Financiación del 50% de la CE dentro del Fondo de desarrollo regional, Feder).
 • Urbanización Arasur: Finalizada (4,8 millones)
 • Relleno dársena de Udondo en Erandio: Finalizada (2,7 millones) 

INVERSIONES DE LA EMPRESA PRIVADA

Las inversiones privadas más significativas son:

 • Petronor, la mayor refinería de España que recibe el crudo del Puerto de Bilbao y lo procesa, ha llevado a cabo dos paradas en sus instalaciones para renovar, revisar e implementar mejoras, y ser más eficiente. Inversión: 101 millones.
 • CSP Iberian Bilbao Terminal, la concesionaria de la terminal de contenedores, perteneciente al grupo COSCO SHIPPING Ports (Spain) Terminals S.L.U (CSP Spain), inauguró en junio la ampliación de la terminal ferroviaria. Inversión: 10 millones
 • Consignaciones Toro y Betolaza acondiciona la nueva terminal de mercancía general. Inversión: 5 millones.
 •  ASK Chemicals, empresa de referencia internacional en el sector químico, lleva a cabo la segunda fase de unificación de sus estructuras empresariales en la zona industrial del Puerto de Bilbao. Inversión: 5 millones.
 •  Cespa Gestión de Residuos construye una planta de tratamiento de residuos industriales. Inversión: 1,4 millones.
 •  Saisa Port construye un almacén para graneles sólidos. Inversión: 1,3 millones. 

2021ko EAOei buruzko 2021-12-28ko 22/2021 Legearen bidez eguneratua. Indarrean sartzeko eguna: 2022-01-01

III Kapitulua. 5. Atala

 1. Ontziaren tasaren subjektu pasiboari fakturatzen zaio. (emakidan emandako atrakalekuetan, emakidadunari fakturatzen zaio).
 2. Eskala bakoitzean portuan atrakatzen duten itsasontzi guztiei kobratzen zaie, hondakinak biltzeko zerbitzua erabiltzen duten ala ez kontuan hartu gabe; eraikitzeko, konponketa handia egiteko edo desegiteko geldirik dauden itsasontziei ez zaie kobratzen. Eskubidea ematen du lurreko bilketa-sistemen bidez eta eskalaren lehenengo 7 egunetan portuko I. eremuan 73/78 Marpol Hitzarmenaren I. eranskineko hondakin likido guztiak eta V. eranskineko hondakin solido guztiak lehorreratzeko.IV. eta VI. eranskinetako hondakinak lehorreratzean, bai eta eskalaren 7. egunetik aurrerako lehorreratzeetan ere, itsasontziek zuzenean ordainduko diote zerbitzuaren hornitzaileari bildutako bolumenaren araberako tarifa.
  Itsasontziek ezinbestean ordaindu behar dute hondakinak biltzeko tarifa finkoa portuan egiten duten eskala bakoitzean gehienez ere behin zazpi eguneko, 5) atalean jasotako hobari- eta salbuespen-kasuetan izan ezik.
 3. Ontzi bati Bilboko Portuko eskala bakoitzean aplikatzen zaion tarifa finkoa oinarrizko zenbatekoaren (R1) eta koefiziente hauen arteko biderkaduraren emaitza izango da, ontziaren neurketa gordinaren (GT) unitateen arabera:
  ONTZIAREN NEURRIA (GT) TARIFA FINKOA:
  a) Arteko itsasontziak 0 eta 2.500 GT = R1 X 1,50
  b) Arteko itsasontziak 2.501 eta 25.000 GT = R1 X (6 x 10-4 x GT)
  c) Arteko itsasontziak 25.001 eta 100.000 GT = R1 X [(1,2 x 10-4 x GT) + 12]
  d) Gorako itsasontziak 100.000 GT-tik = R1 X 24,00

  Bidaiari-ontziei dagokienez (ferryak, ro-paxak eta gurutzaontziak), hau gehitu behar zaio aurreko tarifari: oinarrizko zenbatekoa (R2) Eskala Adierazpen Bakarrean ageri den ontziko jende-kopuruaz biderkatzearen emaitza. Bidaiariak eta tripulazioa sartzen dira kopuru horretan.
  (R1) oinarrizko zenbatekoa 80 € da, bidaiari-ontzietarako izan ezik (haientzat, 75 €); (R2) oinarrizko zenbatekoa, berriz, 0,25 €. Balio horiek aldatu egin ditzake Estatutako Aurrekontuen Lege Orokorrak edo, hala badagokio, horretarako onartzen den beste legeren batek, portu-sisteman zerbitzuaren kostuek duten bilakaeraren arabera.
  1.05ko koefiziente zuzentzailea tarifa honen zenbatekoari ezarriko zaio.

 4. Bilketa itsasotik egiten denean, tarifa finkoari % 25 gehitu behar zaio.
 5. HOBARIAK
  • a) -% 20, itsasontziak hondakin-kantitate txikia sortzen duela jasotzen duen Itsas Administrazioaren ziurtagiria izaten badu.
  • b) -% 50, itsasontziak eskala batean I. eranskineko hondakinik lehorreratzen ez badu eta Itsas Administrazioaren ziurtagiri baten bidez erakusten badu hondakin horiek aurrez lehorreratu dituela eta azken eskalako portuko tarifak ordaindu dituela.
  • c) Zirkulazio erregularra duten itsasontziek, Itsas Administrazioaren ziurtagiri baten bidez erakusten badute plan bat dutela I. eta V. eranskineko hondakinak lehorreratzeko:

   100 x ( 1 – 0,30/n-1)            n (portu-kopurua) = 2

   Hondakinak lehorreratzen diren eskalan, tarifa finkoaren zenbateko osoa ordaindu behar du. Nolanahi ere, itsasontzi horiek ez dituzte ordainduko zazpi egunetan behin baino gehiagotan eskala egiten duten portu bakoitzari dagozkien tarifak.

   Itsasontziak V. eranskineko hondakin solidoen lehorreratzea soilik jasotzen duen plana badu, hobaria kasu horretarako ezarritakoari dagokionaren herena izango da; itsasontziak I. eranskineko hondakin likidoen lehorreratzea soilik jasotzen duen plana badu, hobaria bi heren izango da.

2012ko Tarifak (€)

 • Hona hemen Santurtziko MIPren instalazioetan salgaien laginketa- eta laguntza-lanei aplikatuko
  zaizkien tarifak:

Paletizatu gabeko salgaiak
Laginen erauzketa soila, gehienez 4 unitate hartuta, mugitu gabe: 40,10 euros.
Laginen erauzketa, mugituta: 40,10 euro + 28,59 euro tona edo frakzio bakoitzeko.
Salgai paletizatuak
Lehenengo paleta erraz ateratzea: 40,10 euro
Hurrengo paletak ateratzea: 7,96 euro paleta bakoitzeko
Hotz-kameran –20º C-tan biltegiratzea: 0,20 euro 100 kg-rengatik, egun bakoitzeko.
Izozte-ganberen merkantzien sarrera/irteera: 5,67 euro tona edo frakzio bakoitzeko.
Edukiontzia askatu: 7,96 euro edukiontzia bakoitzeko
 • Lan-ordutegia 08:00etatik 14:00etara da (lanegunetan).

BOEren 253. zenbakiko 16467 xedapeneko III. kapituluko 246-250 kapituluetan jasotzen denaren arabera:

Kaiak Lursail irekiak Biltegi estaliak Lokalak eta eraikinak Harmailak eta armamentu kaiak
REINA VICTORIA 0,0454 0,0866 0,4574 0,4230
SANTURTZIKO GAINERAKOAK 0,0510 0,0974 0,5146 0,4758
A1, A2, A3, AZ-1 0,0412 0,1065 0,5643 0,5220
SESTAO, PORTUGALETE 0,0357 0,0925 0,4895 0,4528
LUTXANA, AXPE 0,0475 0,1230 0,6522 0,6032
ZORROTZA 0,0425 0,0858 0,5210 0,0000

Según se recoge en el Título VII del Libro Primero del B.O.E. nº 253, disposición 16467;
Actualizado con la Ley 22/2013 de 23/12/2013 de P.G.E. para el 2014.
Confirmado con la Ley 36/2014 de 30/12/2014 de P.G.E. para el 2015: 

Capítulo II. Sección 4ª, subsección 3ª.

 • Art. 211. El hecho imponible de esta tasa consiste en la utilización de las mercancías de entrada o salida marítimo o que se transborden o efectúen tránsito marítimo o terrestre, así como de sus elementos de transporte, de las instalaciones de atraque, zona de manipulación asociados a la carga y descarga del buque.
 • Art. 212.

  • El  sujeto pasivo sustituto cuando el buque o la mercancía se encuentren consignados es el consignatario del buque o de la mercancía. En terminales y otras instalaciones de manipulación de mercancías otorgadas en concesión o autorización, el concesionario o autorizado.
  • El sujeto pasivo contribuyente, es el naviero, propietario de la mercancía, transitario y capitán del buque.
 • Art. 213. El devengo de la tasa se inicia por el paso de la mercancía por la zona de servicio del puerto.
 • Art. 217. Cuantía básica (M)  = 2,95 Euros
 • Art. 214. Cuota íntegra en terminales marítimas de mercancías que no estén en régimen de concesión o autorización

  • a) Cuando se trate de mercancías y elementos de transporte en operaciones exclusivamente de entrada o salida marítima

   • 1º) Régimen de estimación simplificada:
    vehículos (mercancía) o elemento de transporte X cuantía básica (M) X Coef. Corrector (Art.166.=>1,05) X Coef. que corresponda =
    =2,95 X 1,05 X Coef. que corresponda
  COEF. CUOTA
INTEGRA
Contenedor <=20´(incluida una plataforma de hasta 6,10 metros) 10,00 30,975*
€ unidad
Vehículo rígido con caja de hasta 6,10 metros 10,00 30,975*
€ unidad
Contenedor > 20’ (incluida una plataforma de hasta 12,30 metros) 15,00 46,4625*
€ unidad
Semirremolque y remolque hasta 12,3 metros 15,00 46,4625*
€ unidad
Vehículo rígido o articulado con caja hasta 12,30 metros 15,00 46,4625*
€ unidad
Vehículo articulado con varios remolques o semirremolques (tren de carretera) 25,00 77,4375*
€ unidad
Vehículos que se transporten como mercancías:
Vehículo de hasta 2.500 kg de peso
Ley Org. 9/2013 de 20/12/2013
0,50 1,54875*
€ unidad
Vehículo de más de 2.500 kg. de peso
Ley Org. 9/2013 de 20/12/2013
2,00 6,195*
€ unidad
 • 2º) Régimen por grupos de mercancías: Tonelada de mercancía X cuota básica (M) x Coef.
Grupo de mercancía Coeficiente Cuota Integra Unidades
Primero 0,16 0,4956*  € tonelada
Segundo 0,27 0,836325* € tonelada
Tercero 0,43 1,331925* € tonelada
Cuarto 0,72 2,2302* € tonelada
Quinto 1,00 3,0975* € tonelada
Elemento de transporte tipo cargado o descargado (envases) Coeficiente Cuota Integra Unidades
Contenedor <=20´(incluida una plataforma de hasta 6,10 metros) 0,90 2,78775* € unidad
Vehículo rígido con caja de hasta 6,10 m. (por unidad) 0,90 2,78775* € unidad
Plataforma de hasta 6,10 m. (por unidad) 0,90 2,78775* € unidad
Contenedor > 20’ (incluida una plataforma de hasta 12,30 m.) (por unidad) 1,80 5,5755* € unidad
Semirremolque y remolque hasta 12,3 m. (por unidad) 1,80 5,5755* € unidad
Vehículo rígido o articulado con caja de hasta 12,3 m. (por unidad) 1,80 5,5755* € unidad
Plataforma de hasta 12,30 m. (por unidad) 1,80 5,5755* € unidad
Cabezas tractoras (por unidad) 0,60 1,8585* € unidad
Vehículo articulado con varios remolques o semirremolques (tren de carretera) 2,90 8,98275* € unidad
Otros no incluidos en los conceptos anteriores (por tonelada) 0,50 1,54875* € tonelada

* incluido en la cuota íntegra el coeficiente corrector

 • b) Cuando se trate de mercancías y elementos de transporte en operaciones de tránsito marítimo, siempre que las mercancías y sus elementos de transporte hayan sido declarados en dicho régimen, la cuota íntegra de la tasa de la mercancía en tránsito se calculará con arreglo a lo establecido en la letra a) de este apartado, considerando que las operaciones de tránsito equivalen a estos efectos a una operación de desembarque
 • c) Cuando se trate de mercancías en operaciones de transbordo:

  • 1º) Entre buques atracados 50 % de a)
  • 2º) Entre buques abarloados 30 % de a)
 • Art. 215. Cuota íntegra en terminales marítimas de mercancías en régimen de concesión o autorización:
Con el atraque otorgado en concesión o autorización
1º En operaciones de embarque o desembarque 50% de a)
2º En operaciones de tránsito marítimo 25% de b)
3º En operaciones de transbordo 20% de c)
Sin el atraque otorgado en concesión o autorización 80%
 • Art. 216. Cuota íntegra en otros supuestos: coeficientes a aplicar a la cantidad obtenida con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores
a) A las mercancías y sus elementos de transporte en tránsito marítimo 0,25
b) A las mercancías de entrada o salida marítima, sus elementos de transporte o unidades de carga pertenecientes a un servicio de transporte marítimo de corta distancia de carácter regular 0,80
c) Embarque o desembarque por rodadura
Estos coeficientes no serán aplicables si han estado de régimen de transito marítimo en el último puerto en que fueron embarcadas o vayan a estar en régimen de transito marítimo en el primer puerto en el que vayan a ser desembarcadas.
0,60
d) A las mercancías y sus elementos de transporte, de entrada o salida marítima, que salgan o entren en la zona de servicio del puerto por transporte ferroviario 0.50

Bonificaciones – Art. 245.

 • 3 – Para incentivar la captación, la fidelización y el crecimiento de los tráficos y de los servicios marítimos que coadyuven al desarrollo económico y social de la zona de influencia económica de los puertos o de España en su conjunto, podrán aplicarse bonificaciones, no superiores al 40 % a la cuota de la mercancía. (Ley 22/2013, de 23/12/2013, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014).

Sentsibilizazio- eta boluntariotza-jarduera bat bultzatu dute Bilboko Portuko Agintaritzak eta Adecco Fundazioak, desgaitasun intelektuala dutenei enpresa hurbildu eta haiek hobeto gizarteratu eta lanbideratzeko.

Portuko Agintaritzako hogei langile boluntariok hartu dute parte topaketan, Downen Sindromearen Fundazioko zenbait erabiltzailerekin eta bestelako desgaitasun intelektual batzuk dituzten zenbait lagunekin batera.

Lehenbiziko ekintzan, anfitrioi-lanetan aritu dira boluntarioak portuko instalazioetan egin den bisitaldi gidatuan, non enpresako eguneroko jardueren berri eman dieten bisitariei. Ondoren, kirol-zentro batera joan dira boluntarioak eta bisitariak, sentsibilizazio-zirkuitu bat egitera. Zenbait kirol-ekintza egin dituzte zirkuitu horretan: saskibaloia gurpil-aulkian, mahai-tenisa, boccia...). Kirol-ekintza horietan guztietan, Bidaideak izan da erakunde laguntzailea. Balio-trukea, taldeko lana eta desgaitasunen bat dutenen eta ez dutenen esfortzu bateratua izan ditu osagai nagusi jardunaldiak.

Boluntariotza jarduera, abendua 2015
Boluntariotza jarduera, abendua 2015

La Autoridad Portuaria de Bilbao ha presentado hoy en Pancorbo el modelo de explotación y gestión de la terminal logística ferroviaria (TELOF) que está desarrollando en este municipio burgalés.

En el acto, que ha contado con la presencia de un nutrido grupo de cargadores de la zona y de representantes de la comunidad portuaria de Bilbao, han estado presentes, entre otras personalidades, el alcalde de Pancorbo, Carlos Ortiz, el consejero de Fomento y Medioambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, y el Presidente de Puertos del Estado, José Llorca; así como el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Asier Atutxa, y su director de operaciones, comercial y logística, Luis Gabiola, quien ha sido el encargado de exponer a los presentes todos los detalles de esta infraestructura estratégica para el Puerto de Bilbao.

La Autoridad Portuaria suscribió en enero de 2011 la compra de los terrenos del polígono “El Prado”, donde se está desarrollando la TELOF. Dispone de una superficie total de 480.000 m2 y tiene una ubicación estratégica junto a la autopista AP-1 y al lado de la vía principal ferroviaria.

Las obras de conexión ferroviaria y vías de servicio, finalizadas en marzo de 2015, se iniciaron en septiembre de 2013 y fueron llevadas a cabo por la UTE formada por Comsa y Cycasa Canteras y Construcciones. Las obras han dotado a la terminal de una vía de expedición y recepción de trenes de 750 metros, una vía mango electrificada para operativa de 650 metros, así como dos vías de carga y descarga de 650 y 600 metros cada una. El ancho de las vías es ibérico, con posibilidad de migración a ancho internacional.

Asimismo, en noviembre de 2015, se adjudicó la primera fase de urbanización de la terminal logística ferroviaria (TELOF), actualmente en ejecución, a la UTE formada por las firmas Rover Alcisa y Cyes Maritime Works. Las obras finalizarán a comienzos de 2017.

Vista de la terminal de Pancorbo
Vista de la terminal de Pancorbo

En el acto, que ha contado con la presencia de un nutrido grupo de cargadores de la zona y de representantes de la comunidad portuaria de Bilbao, han estado presentes, entre otras personalidades, el alcalde de Pancorbo, Carlos Ortiz, el consejero de Fomento y Medioambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, y el Presidente de Puertos del Estado, José Llorca; así como el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Asier Atutxa, y su director de operaciones, comercial y logística, Luis Gabiola, quien ha sido el encargado de exponer a los presentes todos los detalles de esta infraestructura estratégica para el Puerto de Bilbao.

Presentación
Presentación

La inversión realizada hasta el momento por parte de la Autoridad Portuaria asciende a cerca de 38 millones de euros. La compra de terrenos contó con una subvención a fondo perdido de 2,1 millones y de 500.000 euros de préstamo subvencionado procedentes del Plan Reindus. Por su parte, ha habido una cofinanciación de la Comisión Europea a la conexión ferroviaria de Pancorbo de 1,96 millones de euros, dentro de la propuesta "IBUK Intermodal Corridor" presentada a la convocatoria 2011 de las TEN-T.

Modelo de gestión y servicios

La terminal dispondrá de un modelo de gestión totalmente externalizado por parte de un operador con experiencia ferroviaria y capacidad de captación comercial, y facilitará el transporte intermodal (camión y ferroviario) a través del Puerto de Bilbao atendiendo otros servicios ferroviarios y operaciones de clasificación.

Las condiciones de partida son:
• Parcelas de uso logístico, industrial (industria ligera y media), ferroviario y terciario con condiciones, dotacional y equipamientos
• Parcelas mínimas de 4.000 m2, con una ocupación máxima del 80%
• Comercializar el suelo preferentemente en régimen de alquiler a precios competitivos.

Los principales servicios de la terminal serán:

Servicios a la mercancía y a los contenedores
• Manipulación de contenedores
• Deposito de contenedores llenos
• Deposito de contenedores vacíos
• Consolidación y desconsolidación
• Limpieza y reparación de contenedores
• Almacenaje de mercancías

Servicios a trenes y camiones
• Carga y descarga de vehículos (camiones y trenes)
• Organización y gestión del transporte
• Manipulación de vagones
• Servicios de atención a conductores y vehículos

Servicios de información
• Horarios de salida de buques Puerto de Bilbao, líneas marítimas y tráficos portuarios
• Gestión de documentación

Dentro de la TELOF, el Puerto de Bilbao dispone, asimismo, de superficies adicionales destinadas a uso logístico-industrial y gestión de mercancías que podrán ser alquiladas o vendidas a agentes interesados.

Bilboko Portuko Agintaritzak Getxon dituen instalazioetan emango du gaua gaur Royal Caribbean konpainiaren Constellation gurutzaontziak. Egun eta erdi egingo ditu portuan; beraz, hango bidaiariek denbora gehiagoz gozatu ahal izango dute gure paisaiaz, kulturaz eta ostalaritzaz. Lehenagotik ere egon da ontzi hori Getxon, eta, ikusita harrera ona egiten zaiola, gure kostaldera etorri da berriro.

294 metro luzeko ontzia goizeko 7etan iritsi da Lisboatik, eta bihar arratsaldeko 4retan abiatuko da Coruñara. 2.287 bidaiari ditu —gehienak estatubatuarrak, ingelesak eta kanadarrak—, eta tripulazioko ia mila lagun.

Gaur egun dagoen ontzi onenetako bat da Constellation gurutzaontzia. Ekipamendu handiak ditu, dekorazio aparta eta lehen mailako zerbitzua. Haiek guztiek gurutzaontzi bikain bihurtzen dute.

Constellation
Constellation

Denboraldi honetako 27. gurutzaontzia da; aurreikuspenen arabera, 50 bat etorriko dira.

En el marco de su visita institucional a Euskadi, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, junto con el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, han visitado el Puerto de Bilbao acompañados por su presidente, Asier Atutxa, para conocer sus infraestructuras y modelo de desarrollo, en especial su faceta de puerto industrial.

Durante el encuentro, los presidentes de ambos puertos han firmado un protocolo de actuación para colaborar en aspectos como la intermodalidad y la logística, o la responsabilidad social corporativa.

El presidente de la Generalitat valenciana, Tximo Puig, junto a los presidentes de ambas autoridades portuarias
El presidente de la Generalitat valenciana, Tximo Puig, junto a los presidentes de ambas autoridades portuarias

En el ámbito de la intermodalidad, acuerdan intercambiar experiencias y conocimientos en materia de planificación, gestión y desarrollo del transporte intermodal y multimodal entre ambos puertos; contribuir al impulso de los proyectos e inversiones que posibiliten la creación y desarrollo de conexiones ferroviarias, singularmente las vinculadas con los corredores atlántico y mediterráneo, que permitan la creación de una oferta integral de servicios intermodales y la mejora de la conexión entre los respectivos hinterland; y analizar posibles iniciativas de desarrollo logístico que puedan ser promovidas de forma conjunta, incluida la participación de terceras partes, que permitan el incremento de la competitividad y la mejora de las cadenas de transporte que discurren por los respectivos enclaves portuarios.

En cuanto a la responsabilidad social corporativa, acuerdan contribuir al mantenimiento de la certificación de buenas

Foto de grupo en el puerto
Foto de grupo en el puerto

prácticas en promoción de la salud en los lugares de trabajo; desarrollar líneas de colaboración para la celebración de jornadas científico-divulgativas en salud para la comunidad portuaria; y compartir know-how y experiencias, tanto en prevención de riesgos laborales como en la consecución del objetivo de empresa saludable.

Objetivos comunes

Durante el encuentro se ha puesto en valor la buena sintonía existente entre ambas dársenas portuarias, que tienen como objetivo primordial el incremento de su competitividad para dar un mejor servicio al sector económico de su hinterland.

Tanto Aurelio Martínez como Asier Atutxa comparten que la mejora de la competitividad de los puertos requiere el fomento de la intermodalidad y la logística, con el fin de aumentar la eficiencia de las cadenas de transporte y la consiguiente expansión de sus respectivas zonas de influencia. De hecho, tanto Bilbao como Valencia están ya inmersas en esa estrategia de mejora, con actuaciones en zonas logísticas y puertos secos.

Por otro lado, su política de responsabilidad social corporativa contempla la potenciación de sus respectivas estrategias de prevención de riesgos laborales, así como la mejora de la salud y bienestar de sus empleados. En este sentido, las dos Autoridades Portuarias han obtenido el “Reconocimiento de Buenas Prácticas” otorgado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (INSHT).

Nordikmaritime, who operates a service between Bilbao and Esbjerg (Denmark) each fifteen to twenty days, made a presentation in the Port of Bilbao coinciding with the four and a half years the service has been in operation.

In addition, the line also makes alternative calls to the German port of Cuxhaven, and subject to inducement, to ports in the Baltic, Scandinavia and others en route.

The company is now commencing a new stage in order to reinforce this line, the only one offering regular services between Spain, Germany and Denmark, which is aimed at general cargo, and mainly special projects by employing vessels adjusted to customer requirements.

Loading is generally at Bilbao on Thursdays-Fridays and discharge at Cuxhaven-Esbjerg on Wednesdays-Thursdays with a view to adapting to end-customer needs.

In the words of the Nordikmaritime management commenting on the four and a half years’, “this service, which at present is northbound, is fully consolidated and is an alternative with important advantages over road transport. Among these are transit times, which avoid traffic jams on the French and German roads, the fact that it is not subject to driver rest times

NORDIKMARITIME´s vessel
NORDIKMARITIME´s vessel

and it offers very competitive prices”. Therefore, in accordance with customer demand, the company does not rule out increasing present service frequency and being able to opt for offering the same southbound.

By using flexible single hold vessels of about 4,000 DWT and overall length of 90-95 metres and equipped with only one hold, the service can accommodate all types of cargoes of practically any dimensions and weights. The service is also able to offer feeder operations for those oversized breakbulk cargoes leaving Bilbao for transhipment and on-carriage to other continents via the ports of Northern Europe.

 

 

 

 

Bilboko Portuko Agintaritzako Administrazio Kontseiluaren 2017ko abenduaren 13ko bilkuran, Bilboko Portuko Agintaritzak emandako merkataritza-zerbitzuengatik indarrean dauden tarifen berri eta Zuzendaritzaren txostenaren berri eman zen. Txosten horren eduki xeheari lotzen zaio ebazpen hau. Horrenbestez, Estatuko Portuei eta Merkataritzako Nabigazioari buruzko Legeak, irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutakoak, 246.2 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, gobernu-organo horrek honako hau ebatzi du aho batez:

2017an onetsitako proiektu berriak direla medio, % 83 inguruko okupazio-mailara iritsi da Bilboko portua. Enpresa pribatuek, berriz, 70 milioi inguruko inbertsioak egin dituzte zenbait proiektu estrategikotan.

 Haizea Wind

Haizea Windek, berriz, 37,4 milioi euro inbertituko ditu ekipamendu industrialean eta itsasoko dorre eolikoak eta beste osagai batzuk fabrikatu eta esportatzeko lantegia martxan jartzen. Zuzeneko 250-300 lanpostu sortuko ditu lantegi berriak, jarduera maximoko aldietan. 2018ko lehen hiruhilekoan amaituko dira lantegiaren eraikuntza-lanak, eta bigarren hiruhilekoan ekingo zaio lehen atalak fabrikatzeari.

Noatum Container

Kontainer-terminalaren esleipendunak, Noatum Container Terminal Bilbao, azaroan inauguratu du kamioien sarrera automatizatuko sistema; orain, berriz, tren-terminala handitzeari ekin dio. Guztira, lau milioi euroko inbertsioa egingo da bi proiektu horietan. Ekipamenduaren berrikuntzarako, bestalde, beste sei milioiko inbertsioa egingo da. Beraz, 2016-2036 eperako onartutako 34 milioi euroetatik, 2016tik 2018ra bitartean ari dira erabiltzen 10 bat milioi.

  ASK Chemicals.

Portuko eremu industrialean dituen enpresa-azpiegiturak batzeko lanen lehen faseari ekin dio azaroan konpainia horrek, zeina erreferentziakoa baita, mundu osoan, kimika-sektorean. Eremu horretara eramango du ekoizpena konpainiak. Lehenbiziko fasean, 7 milioi euroko inbertsioa egin da; dagoneko martxan den bigarren fasean, berriz, hiru milioi eurokoa, gutxi asko, izango da inbertsioa.

 DBA Bilbao Port

Instalazio berria egokitzen ari da petrolio-produktuen operadore hori, portuko eremu industrialean. 2018an izango da martxan instalazioa. Inbertsioa 2,3 milioi eurokoa da.

 Txeguru Servicios

Txeguruk aurreko seihilekoan bukatu ditu 689.000 metro karratuko azalera batean biltegiratze-zentro logistiko bat eraikitzeko lanak.

Gamesa eta Haizea Wind
Gamesa eta Haizea Wind

Gamesa Eólica

74.000 metro karratuko emakida eskuratu du enpresa horrek, industria eolikoaren arloko merkantzia handiak kargatu, deskargatu eta biltzeko. Lan txiki batzuk egingo ditu; hala nola kontzesionarioa ixtea, sistema modularreko bulegoak kokatzea eta aurrez instalatzeko pabilioia muntatzea.

Progeco

Zortzi kaiko biltegiratze-nabe bat ari da eraikitzen. Inbertsioa, 873.000 euro ingurukoa.

C.Toro y Betolaza

A-3 kaira aldatuko du Bizkaia Kaiko merkantzia orokorreko terminala. Horretarako, 21.600 m2-ko biltegi bat eraikiko du, 5 milioi euroko inbertsioa eginda.

Cespa Gestión de Residuos 

Hondakin industrialak tratatzeko instalazio bat eraikiko du Cespak zabalguneko AZ-1 kaian. Inbertsioa 1,4 milioi eurokoa izango da, eta 2018ko ekitaldian ekingo dio lanari.

Saisa Port

Ontziratu gabeko produktu solidoetarako —karbonatoa eta sodio bikarbonatoa, batez ere— biltegi bat ari da eraikitzen AZ-1 kaian. Inbertsioa 1,3 milioi eurokoa izango da. Zazpi hilabeteko epea dago obrak egiteko.

 

 

 

 

 

 

 

Between January and March 8.6 million tonnes was handled in the Port of Bilbao, representing a 22% increase over the same period for last year. Increases of 36% and 28% in solid and liquid bulks respectively stand out. In addition, container goods, those with most added value, grew by 11%, and general cargo maintained similar levels to those of last year.

With regard to markets, those with most growth were the North American Atlantic (+516,000 tonnes), the African Mediterranean (+217,000 tonnes) and Central America and the Caribbean (+204,000 tonnes).

Loading cement
Loading cement

Bekak Portuko Agintaritzaren sailetan aritzeko dira, eta ibaiertzeko udalerrietan bizi diren gazteei zuzenduak daude

Laugarren urtez jarraian, Bilboko Portua eta Itsasadarra Fundazioak “Enpresan Praktikak egiteko Programa” sustatu du. Patronatuko kideen arteko lankidetzan egingo da, Bilboko Portuko Agintaritzaren sailetako eremu funtzionaletan. Hamabost plaza eskainiko dira, hauei zuzenduak: alde batetik, unibertsitate-titulua duten edo goi-mailako hezkuntza-zikloko titulua duten 30 urte baino gutxiagoko gazte langabetuak, beren trebakuntzari lotutako esperientzia kualifikaturik ez dutenak, horrelako bekak kudeatzen dituen Novia Salcedo Fundazioaren eskakizunek dioten bezala; Plaza horietako bat eskuratzeko aukera izango dute, halaber, Ikaslani atxikitako ikastetxeetan (Bizkaiko lanbide-heziketako ikastetxe publikoak koordinatzen dituen elkartea) edo Somorrostroko Lanbide Heziketako Ikastetxean matrikulatutako Lanbide Heziketako goi-mailako zikloetako 2. urteko ikasleek.

Fundazioaren Patronatua osatzen duten bederatzi udalerrietako batean erroldatuta egon behar dute hautagai guztiek (Bilbo, Erandio, Leioa, Getxo, Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi eta Zierbena).

Programan sartzeko eskaerak entregatzeko epea ekainaren 30ean amaituko da LH dualerako eta irailaren 5ean tituludunentzat.

Beken iraupena sei hilabete da unibertsitate-titulua dutenentzat, eta eskaerak Novia Salcedo Fundazioaren bidez formalizatuko dira. Goi-zikloetako ikasleen bekek, berriz, 800 orduko iraupena izango dute, eta haien kudeaketa eta aurrehautaketa Ikaslanek (Bizkaiko Lanbide Heziketako Ikastetxe Publikoen Elkartea) eta Somorrostroko Lanbide Heziketako zentroak egingo dituzte.

Programa, oinarriak eta eremu funtzional bakoitzaren berariazko eskaintzak ibaiertzeko udalen webguneetan eta fundazioaren webgunean argitaratuta daude (http://www.fundazioa.bilbaoport.eus).

Bilboko Portuaren bulego nagusiak
Bilboko Portuaren bulego nagusiak

Fundazioari buruz

Bilboko Portuko Agintaritzaren eta ibaiertzeko bederatzi udalerrietako ordezkariek osatzen dute Bilboko Portua eta Itsasadarra Fundazioa (Barakaldo, Bilbo, Erandio, Getxo, Leioa, Portugalete, Santurtzi, Sestao eta Zierbena), eta portu-jarduerari lotutako hogei bat enpresa eta erakunderen laguntza du.

Helburu hau du Fundazioak: arlo soziokulturalerako eta aisialdirako interes orokorreko planak eta ekintzak sustatzea eta garatzea, haien bidez hobeto ezagutzeko Bilboko Portuak eta Bilboko itsasadarrak gaur egun eta historian zehar izan duten garrantzia Bizkaiaren garapen ekonomikoan eta sozialean eta itsasertzeko udalerrien integrazioan.

Fundazioaren jarduerek xede hauek dituzte: ikerketa-lerroak garatzea eta sustatzea; mintegiak, sektorekako topaketak eta trebakuntza-ikastaroak antolatzea eta egitea portuarekin eta udalerriekin loturiko sektoreetan; portuko gaietan trebatzeko bekak eta laguntzak ematea; portuko zerbitzuei buruzko azterketa-proiektuak egitea; azoka, mintegi eta bestelako foroetan parte hartzea; arlo sozialean, kulturalean eta kirol-arloan egiten diren jarduerekin bat egitea eta halakoak babestea; sektoreko administrazioen, erakundeen eta/edo eragileen arteko lankidetza sustatzea; eta inguruan dauden irabazi-asmorik gabeko gainerako erakundeekin lankidetzan aritzea.

El Kai Jai - Día del Puerto de Bilbao contará con actividades, todas ellas gratuitas, dirigidas especialmente al público infantil y sus familias

La organización pondrá un autobús lanzadera, también gratuito, que unirá la parada de metro de Neguri y el puente Bizkaia con la terminal de cruceros Olatua

Día del puerto
Día del puerto

La terminal de cruceros que el Puerto de Bilbao tiene en Getxo se convertirá, el domingo día 28, en un parque temático gratuito, donde se podrá conocer, de primera mano y de manera distendida, el día a día de la actividad portuaria.

El Kai-Jai o Día del Puerto está organizado por la Fundación Puerto y Ría de Bilbao, cumple su cuarta edición y pretende ser una gran fiesta de los/as trabajadores/as y empresas del Puerto de Bilbao, que abren las puertas de su “casa” a la ciudadanía.

Las actividades se desarrollarán entre las 10,30h h. y las 14,30 h. y en el recinto se habilitará una txosna donde se podrán degustar talos. La organización pondrá a disposición de los visitantes un autobús lanzadera, también gratuito, que unirá, cada media hora, la parada de metro de Neguri y el puente colgante con la terminal de cruceros Olatua de Getxo que también cuenta con aparcamiento libre.

Dado que se prevé que la meteorología sea adversa, se han cancelado todas las actividades previstas en el exterior y solo se llevarán a cabo actividades en el interior de la propia estación marítima, donde el aforo es limitado.

Fundación Puerto y Ría de Bilbao

La Fundación Puerto y Ría de Bilbao tiene como objetivo promover y desarrollar planes y actuaciones de interés general con una amplia proyección socio-cultural y recreativa, que permita un mejor conocimiento de la relevancia presente e histórica del Puerto de Bilbao y de la propia Ría de Bilbao en el desarrollo económico y social e integración de los municipios ribereños. Está formada por representantes de la Autoridad Portuaria de Bilbao y de los nueve municipios ribereños (Barakaldo, Bilbao, Erandio, Getxo, Leioa, Portugalete, Santurtzi, Sestao y Zierbena), y cuenta con la colaboración de una veintena de empresas y entidades relacionadas con la actividad portuaria.

The Port Authority of Bilbao has hosted the meeting of the Port Community System Association (IPCSA), which commenced with words of welcome from the Port Authority’s Operational, Commercial and Logistics Director, Luis Gabiola. Among others the following items were dealt with: good practices for management of road and rail arrival and departure systems to/from maritime terminals, vehicle booking systems, blockchain supported technology initiatives for the interchange of secure data (B/Ls) between Port Community Systems, Vision 2030 for PCS and solutions to alleviate the Brexit impact.

This association was born in 2010 thanks to the initiative of six Port Community Systems operating in leading European ports such as SOGET (Le Havre), MCP (Felixstowe), Portbase (Rotterdam) and DAKOSY (Hamburg). At present there are 40 members managing yearly 20 billion electronic messages related to the movements of some 500 million TEUs in 200 ports and airports.

The Port of Bilbao, represented by its e-puertobilbao platform became a member with full rights in 2011. Through its participation, it aims to share knowledge and experiences, identify value-added services in order to open up its platform to other port PCS which it has shipping lines with so as to improve their services, identify trends regarding new technologies which can provide better support for services already under way, or help them to introduce new services, analyse legal requirements that can have less impact on their shipowner clients thanks to its technological tools as for example, the European Single Window , promoted by the DG for Mobility and Transport  (DG MOVE).

Meeting IPSA
Meeting IPSA

Among the general objectives of the IPCSA, are the following: to

 • Guarantee that the importance of different PCSs is recognised in the European Union so that the sector will be consulted about any measure that might affect them.
 • Guarantee that PCS operators play their part in intra-European e-freight.
 • Promote the highest level of standardisation possible among the different PCSs.
 • Promote the development of PCSs and knowledge interchange among them.

Repsol ha iniciado la construcción de la terminal de bunker de gas natural licuado (GNL) en el puerto de Bilbao, desde donde la compañía suministrará a los buques de Brittany Ferries, bautizados como Salamanca y Santoña, que entrarán en operación en 2022 y 2023 respectivamente.

La construcción de esta terminal forma parte del acuerdo de colaboración a largo plazo formalizado en 2019 entre Repsol y Brittany Ferries para el suministro de GNL en sus operaciones en España. Está previsto que esta instalación se ponga en marcha en el primer semestre de 2022.

La terminal de Bilbao contará con un tanque criogénico con una capacidad de almacenamiento de 1.000 metros cúbicos, que permite mantener el gas natural en estado líquido a -160ºC. El diseño flexible de la terminal permitirá dar servicio a distintas embarcaciones en el futuro, lo que representa una importante oportunidad de descarbonización para las operaciones en el puerto.

El inicio de la construcción está cumpliendo con los plazos establecidos en el acuerdo gracias a la eficiente colaboración entre los equipos de ingeniería de Repsol, las distintas administraciones involucradas y a la Autoridad Portuaria de Bilbao.

Este proyecto es una clara apuesta de Repsol por el desarrollo industrial y supondrá una inversión superior a 10M€, cofinanciada por Comisión Europea a través del programa CEF - Connecting Europe Facilities Programme. La construcción de la terminal de Bilbao es un paso más de la compañía para alcanzar su objetivo de ser cero emisiones netas en 2050, apostando por el GNL como combustible alternativo para buques.

El GNL en España

En la actualidad, España dispone de 6 plantas operativas de recepción y

Terminal de Brittany Ferries
Terminal de Brittany Ferries

almacenamiento GNL distribuidas por su costa desde las cuales se puede abastecer la demanda de este combustible para la flota de barcos de GNL.

Según los datos de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam), la flota de buques propulsados por GNL en todo el mundo es de 221, lo que supone un crecimiento del 70% frente a los 131 barcos que estaban navegando en 2018.

El bunker de GNL es un negocio en expansión que cuenta con unas ventajas medioambientales significativas, ya que reduce el dióxido de carbono y minimiza el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y la emisión de partículas hasta niveles cercanos a cero.

Modified with Law 22/2021 of 2021/12/28. Entered into force 2022/01/01.

Chapter III. Section 5.

 1. The substitute person liable for the Vessel Charge will be invoiced (in licensed berths, it will be the licence holder).
 2. Whether they use the waste reception service or not, all vessels berthing at each call are charged, except for those that are inactive, under construction, need large scale repair or are being broken up. The service entitles vessels to unload all the liquid wastes included in Annex l and the solid ones included in Annex V of the Marpol Convention for collection in Zone 1 of the Port for the first seven days of the call.Vessels will pay the corresponding tariff for the volumes gathered directly to the service provider for waste discharges under Annexes lV and Vl, as well as those carried out after the seventh day of the call.
  The fixed tariff for the reception of vessel-generated waste is compulsory for all vessels during each call made to the port and with a maximum of once each seven days, except for the discounts and reductions set out in Section (5) below.
 3. The fixed levy to be applied to vessels for each call at port shall be the result of the product of the basic quantity (R1) multiplied by the following coefficients, according to gross vessel GT.
  VESSEL SIZE (GT) FIXED LEV:
  a) Vessels between 0 and 2,500 GT = R1 x 1.50
  b) Vessels between 2,501 and 25,000 GT = R1 x (6 x 10-4 x GT)
  c) Vessels between 25,001 and 100,000 GT = R1 x [(1.2 x 10-4 x GT) + 12]
  d) Vessels over 100,000 GT = R1 x 24.00

  To the previous tariff, in the case of passenger-carrying vessels such as ferries, ROPAX and cruisers, will be added the resultant of the product of the basic amount (R2) multiplied by the number of passengers on board the vessel as stated in the Ship’s Passenger List, and to whose effect both passengers and crew will be computed.
  The rate for the basic amount (R1) is fixed at 80€, except for passenger vessels which will be 75€, and that of the basic amount (R2) 0.25€. Such amounts can be revised in the Law for General Spanish State Budgets, or in any other law passed to these effects, according to costs development in the ports system.
  A correction coefficient of 1.05 will be applied to the amount of this tariff.

 4. The fixed tariff will increase by 25% when wastes are collected by sea means.
 5. DISCOUNTS
  • a) - 20% when the vessel is in possession of a certificate issued by the Maritime Administration stating that it generates reduced waste quantities.
  • b) -  50% when during a call the vessel does not discharge any wastes under Annex l, and demonstrates through a certificate issued by the Maritime Administration that such wastes were discharged, and the payment of the corresponding tariffs for the same, was effected in the last port of call.
  • c) Vessels operating as regular traffic that can show through a certificate issued by the Maritime Administration that a plan exists guaranteeing the delivery of vessel-generated wastes under Annexes l and V:

   100 x ( 1 – 0.30/n-1)            n (no. ports) = 2

   During the call when delivery takes place the total amount of the fixed tariff must be paid. In any case, the vessels in question will not pay the corresponding tariff at each port of call more than once each seven days.

   When the vessel has a plan that only guarantees the delivery of Annex V solids, the discount will be one third of that corresponding to such cases; if the vessel has a plan only guaranteeing the delivery of Annex l liquid wastes, there will be a two-thirds discount.

Plan de Medidas Antifraude parta la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 • Descargue el documento completo en el siguiente enlace
 • Plan Medidas Antifraude
 • (El documento se abrirá en una ventana nueva)

Portuko Agintaritzaren arlo ezberdinetan garatuko den prestakuntza-programa hau ibaiertzeko udalerrietan bizi diren gazteei zuzenduta dago

Bilboko Portua eta Itsasadarra Fundazioak, zortzigarren urtez jarraian, enpresan praktikak egiteko programa bat eskaintzen du, patronatuko kideen arteko lankidetzaren esparruan, Bilboko Portuko Agintaritzako sailen arlo funtzionaletan garatuko dena. Hamar plaza eskaintzen dira, unibertsitate-ikasketetan tituludunei eta amaitutako ikasketak dituzten 30 urtetik beherako gazteei zuzenduak, langabezian daudenei, bere prestakuntzarekin lotutako esperientzia kualifikaturik ez dutenei eta aurretik praktika profesionaletan beka bat izan ez dutenei. Fundazioaren patronatua osatzen duten bederatzi udalerrietako batean erroldatuta egon behar dute onuradunek: Barakaldo, Bilbo, Erandio, Getxo, Leioa, Portugalete, Santurtzi, Sestao eta Zierbena.

Programan parte hartzeko eskaeren aurkezpena irailaren 30ean bukatuko da. Zazpi plaza Novia Salcedo Fundazioaren bidez gauzatu beharko dira eta beste bi Mondragon Unibertsitatearen bidez. Hamargarren plaza, Mondragon Unibertsitateko MYGADE - Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza Masterreko ikasleentzat, 2022ko otsailean esleitu zen eta 2025era arte iraungo du.

Programa, oinarriak eta arlo funtzional bakoitzeko eskaintza espezifikoak Fundazioaren web orrian kontsulta daitezke.

Fundazioari buruz

Bilboko Portua eta Itsasadarra Fundazioa ibaiertzeko bederatzi udalerrik (Barakaldo, Bilbo, Erandio, Getxo, Leioa, Portugalete, Santurtzi, Sestao eta Zierbena) eta Bilboko Portuko Agintaritzak osatzen dute, eta portuko jarduerarekin zerikusia duten hogei bat enpresa eta erakunderen laguntza du.

Bere helburu nagusia interes orokorreko planak eta jarduerak sustatzea eta garatzea da, proiekzio sozio-kultural eta aisialdikoa izango dutenak, Bilboko Portuak eta Bilboko Itsasadarrak itsasertzeko udalerrien garapen ekonomiko eta

Vista general del puerto
Vista general del puerto

sozialean eta integrazioan gaur egun eta historian izan duten garrantzia hobeto ezagutzeko, bai eta portuko sektorean berrikuntzari lotutako proiektu eta ekimenak sustatu eta garatzeko ere.

Fundazioaren helburuak hauek dira: Bilboko Portuaren ondare historiko, kultural eta ekonomikoa ikertzea, kontserbatzea eta zabaltzea; portu-sektorearen berrikuntzan, hobekuntza teknologikoan eta lehiakortasunean aurrera egiteko proiektuak, jarduerak, azterlanak, ekimenak edo ikerketak sustatzea, bultzatzea eta/edo garatzea, diru-laguntzak, laguntzak edo finantza-laguntzak ematea barne; lankidetza- eta babes-hitzarmenak egitea gizarte-, kultura- edo kirol-eremuetan; biltzarrak, jardunaldi teknikoak, mintegiak eta portu-arloko trebakuntza-ikastaroak antolatzea, argitalpenak egitea eta portu-arloan trebatzeko bekak eta laguntzak ematea.

Bilboko Portuko Agintaritzako eta Brittany Ferries-eko ordezkariek parte hartuko dute urtarrilaren 18tik 22ra egiten den FITUR nazioarteko turismo-azokan, Bilboko Portuak gurutzaontzian edo ferryan bidaiatzeko eskaintzen dituen zerbitzu eta abantaila lehiakorren berri emateko.

Batetik, Euskadiko standa bisitatuko dute; han, Turismo Hartzaileko hainbat enpresarekin eta Turismoko erakunde publikoetako ordezkariekin bat egingo dute, eta Brittany Ferries-ek bere nobedadeak aurkeztuko ditu ostegunean, hilak 19, 16:00etan. Halaber, Estatuko Portuen standean izango dira, sektoreko profesionalekin harremanetan jartzeko.

Aurkezpenean, Brittanyk Bilbok Penintsularen, Erresuma Batuaren eta Irlandaren artean turismorako sarrera- eta irteera-ate gisa dituen abantailen berri emango du. Ontzi-enpresa honek hamabi urte daramatza portu horretan lanean, eta iaz eskaintza hobetu egin du, kokapen horren aldeko apustu garbia eginez. Gaur egun, Brittany Ferries konpainiak astean bitan konektatzen ditu Bilbao Portsmouth-eko (Erresuma Batua) eta Rosslare-ko (Irlanda) portuekin. Horretarako, Salamanca ontzia du, Erresuma Batuarekin lotzeko erabiliko dena, eta martxotik aurrera Galizia ontzia, Irlandarekin ibilbidea egingo duena.

Galizia E-FLEXER motako ontzia da, bere kroskoaren eta brankaren diseinuari esker, nabigagarritasun bikaina duena edozein klima-egoeratan. Horri esker, ontzian denbora errealean egiten den datu-analisi indartsuarekin eta ikaskuntza automatikoaren garapenarekin batera, energia-eraginkortasuna une oro optimizatzen da bidaietan. “Gutxi gorabehera 28 orduko iraupena duen bidaia baterako, Galizia ontziak 1.050 bidaiarirentzako lekua du eta 343 kabina ditu bainu pribatuarekin; horietako batzuk mugikortasun murriztuko bidaiarientzat egokituta daudela. Bidaiariak oinez edo bizikletaz joan ahal izango dira ontzira, Irlandako eta Euskal Herriko paisaia ikusgarriak eta gastronomia ezagutzera emateko bultzatuko dugun bidaiatzeko modu berri bat”, adierazi du Roberto Castilla Brittany Ferries-eko Zuzendariak Espainian.

Bestalde, Salamaca ontzia joan den martxoan inauguratu zen, eta gas natural likidotua (GNL) erabiltzen duen Brittany Ferries-en lehen ferrya da. Erregai horrek, errekuntza-prozesu eraginkorrago bati esker, karbono-dioxidoaren emisioak % 20 murrizten ditu ohiko erregai fosilen aldean. Brittany Ferries-ek 550 milioi euroko inbertsioa egin du bere flota berritzeko, GNLk bultzatutako hiru ontzi berri barne. “Salamanca ontzia izango da Bilboko Portuan lan egiten duen gure ontzi izarra. Astean bi irteera izango ditu, Portsmouth portu ingelesa Bilborekin lotzen”, dio Castillak.

Brittany Ferries ontziak ferry-gurutzaontziak dira, bere kalitateagatik eta erosotasunagatik, eta Bilboko Portua Euskadin lehorreratzen diren turista britainiar eta irlandar askoren sarrera-puntu estrategikoa da, batez ere naturaguneez -barnealdekoak nahiz kostaldekoak-, haien kultura-ondareaz edo gastronomia aberats eta askotarikoaz gozatzeko,, penintsulako eskualdeak eta iparraldeak eskaintzen dituzten erakargarritasun ugarien artean.

GALICIA ferrya Bilboko portura iristen
GALICIA ferrya Bilboko portura iristen

Gurutzaontzien turismoa Bilboko Portuan

Bilboko Portuan ere gurutzaontzien zirkulazio handia dago. 2022an, Getxoko terminalean 78 gurutzaontzi eta 108.154 turista porturatu ziren, gehienak britainiarrak, eta ondoren amerikarrak eta alemanak.

Portu honetan ohikoak ziren konpainien ontziei 2022an lehen aldiz helmuga horren alde egiten zuten ontzi-konpainia gehitu zitzaizkien, Bilboko Portuak eskaintzen dituen azpiegiturek eta zerbitzuek sektorean duten harrera onari esker, hala nola WiFi-ak, gurutzaontzien terminalaren eraginkortasuna, edo geldialdiak eta turistak kudeatzeko malgutasuna eta erraztasuna. Era berean, ontzi-enpresek honako hauek nabarmentzen dituzte: Getxoko terminala aireportutik gertu egotea, ontziratze-eragiketak eskaintzeko aukera ematen baitu, eta gure helmugako turismo-erakargarriak eta Bizkaiak, Donostiak eta Arabak (Arabako Errioxa) eskaintzen duten eskaintza askotarikoa.

Sustapen-lanari esker, Bilboko, Bizkaiko eta Euskadiko turismo-arduradunekin batera helmuga sustatzeko Fiturren eta sektoreko azoka espezializatu nagusietan parte hartzea barne, Bilboko Portuko Agintaritzak uste du 2023an gainditu egingo direla 2022an lortutako erregistroak. Hain zuzen, dagoeneko baieztatuta dago Israelera maiatzean abiatuko den Turn around-a, Getxotik abiatuko dena, eta MSCk egingo dituen sei geldialdiak, zeinak urtez urte Bilboko Portuan duen konfiantza sendotzen baitu.

Ikusi SALAMANCA ferryaren bideoa

At the end of 2023, turnover stood at EUR 68.8 million, up 5.93% on 2022 figures of EUR 64.9 million. This EUR 3.8 million increase is attributable to the increased occupation rate of the port, to the larger size of the vessels and to the greater number of calls.

To support business competitiveness, port charges have remained unchanged over the period 2021-2023, despite an accumulated general inflation of 15.3% over this three-year period. In 2024, the prices charged to port customers will also remain unchanged.

Furthermore, in 2023, 50% discounts on vessel charges have been applied for the first time to pioneering vessels powered by alternative fuels (LNG and hybrid vessels).

The debt with the European Investment Bank stands at EUR 40.4 million and cash balances amount to EUR 55.9 million. Cash and cash equivalents (EBITDA) stand at EUR 31.7 million. In accordance with the above figures, this economic-financial situation will enable the Port Authority to make

MV FINNECO I
MV FINNECO I

new and important investments in 2024 in the areas of energy transition, basic infrastructure, intermodality, digitalisation, innovation and port-town relations.

Torre de control del puerto
Torre de control del puerto

Los días 25, 26 y 27 de abril se celebrará en Bilbao el Congreso sobre grandes accidentes marítimos. Este foro de encuentro de los responsables y profesionales de la seguridad marítima y portuaria está organizado por la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante, la Autoridad Portuaria de Bilbao y la Escuela técnica superior de náutica y máquinas navales. Cuenta con la colaboración de los Departamentos de Interior y Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco; la Diputación Foral de Bizkaia; el Ayuntamiento de Bilbao; el Foro Marítimo Vasco; Salvamento Marítimo; Osalan y Remolcadores Ibaizabal.

Más información

La Autoridad Portuaria de Bilbao ha adquirido un nuevo vehículo de intervención rápida (V.I.R.) de última generación, dotado de un equipamiento comparable a un soporte vital avanzado. Este vehículo será utilizado para intervenciones en la escena del incidente, dentro siempre de las instalaciones del Puerto de Bilbao, y no para transportar heridos a los centros hospitalarios, misión encomendada a la Red de Transporte Urgente Sanitario.

La nueva célula sanitaria cuenta con material vanguardista en cuanto a la atención de heridos, como:

 • Monitor desfibrilador
 • Tablero espinal
 • Material de inmovilización (Ferno-Kitt, férulas, collarines…)
 • Camilla nido
 • Aspirador de secreciones
 • Aro salvavidas
 • Arneses de seguridad
 • Chalecos salvavidas
 • Cascos
 • Bolsa de emergencias
 • Botellas de O2

En el apartado de comunicaciones, el vehículo está dotado de emisora de radio y telefonía móvil para coordinarse en la actuación con el Centro de Control de Emergencias de Autoridad Portuaria de Bilbao.

Imagen del nuevo vehículo
Imagen del nuevo vehículo

El nuevo vehículo está dotado, a su vez, de un motor de propulsión gasolina y gas, para cumplir con la normativa de mínima contaminación posible; una instalación eléctrica moderna adaptada para dar servicio a los aparatos médicos y a la iluminación necesaria; y una señalización acorde a un vehículo sanitario de estas características. Asimismo, cuenta con elementos de seguridad, como: mejor accesibilidad, mejor iluminación que aporta “seguridad en la escena”, mejor distribución de aparatos médicos y materiales, mayor ergonomía, aumento de la visualización del vehículo (seguridad pasiva) e incremento del confort aportando gran calidez asistencial.

A juicio de los responsables del servicio médico, “esta unidad supone un gran salto cualitativo para la atención de heridos, ya que a partir de ahora podemos, entre otras atenciones, aislar a la víctima y al sanitario de elementos hostiles que pudiera haber en el lugar y protegerlos de la meteorología adversa. Con él, en definitiva, aportaremos una gran protección a la víctima, con la creación de un ambiente de trabajo seguro, funcional y ergonómico”.

The Port of Bilbao facilities handled 7.26 million tonnes between January and March, which is 7.7% more than in the corresponding period last year. This growth is due to the increase in liquid bulks, especially crude oil and refined products.

With regard to markets, the European Atlantic, the main origin and destination of goods entering or leaving the Port, grew by 18%. The second market is still the American Atlantic North (up 6.5%), followed by the African Atlantic (up 14%).

 

General view of the port
General view of the port

Bilbokoa Estatuko laugarren portua da salgaien trafikoari dagokionez. Trafiko horren hazkuntza kontuan hartuta beste helburu batzuen artean pieza berezien  hub moduan finkatu nahi du eta zabalkuntza-obrak burutu behar ditu portuak behar dituen lurren eskariari aurre egin ahal izateko, bere okupazio-maila % 87koa delako. Beste alde batetik, Bizkaiko Foru Aldundiak Portuaren hazkuntza horretan lagundu –eragin positiboak dituelako Lurraldearen ekonomian-, foru errepideetako zirkulazioa azkartu eta burutuko diren obretan ekoitziko diren  materialen soberakinen kudeaketa hobetu nahi du.

Hori guztia kontuan hartuta eta sinergiak aprobetxatzearen ondoreetarako Bilboko Portuko Agintaritza eta Bizkaiko Foru Aldundia ados jarri dira euren arteko lankidetza zabaltzeko besteak beste irisgarritasuna  bezalako gaietan eta Aldundiaren obretako soberakinak Portuko bertako betelanetan aprobetxatzeko.

Bazterguneak N-240 errepidean

Azken urteetan nabarmen hazi da garraio berezien trafikoa. 2018an Bilboko Portuak 4.290 eragiketa burutu zituen mota honetako piezekin, hau da,  batez beste 15-20  garraio egunero. Dena dela, egon daude mota horretako garraioaren eta Bilboko Portuaren lehiakortasuna gutxi dezaketen inguruabarrak, besteak beste:

 • Konboiak igarotzeak eragozpenak eta arazoak sortzea hiriguneetan: ibilgailuen ilarak eta segurtasun arazoak Eragozpenak sortzen dira hala  ohiko erabiltzaileentzat nola  garraio berezia egiten duten enpresentzat eurentzat.
 • Iragatearen gaur egungo kostuek eta horren zailtasunek lehiakortasunaren galera ekar dezakete industria-sarearentzat eta, ondorioz, eraginak izango lituzke Portuko bezeroen eskarian.

Errepideari dagokionez irisgarritasun arazorik behinena N-240 errepidean (Tarragona-Bilbo) gertatzen da. Ez dauka bidesaririk eta, ondorioz, garraio berezi horiek asko erabiltzen duten errepidea da eta, aldi berean, mota horretako piezak, batez ere eolikoak,  fabrikatzen dituzten enpresek Bilboko Portura iristeko erabiltzen duten ibilbide nagusia da. Garraio horiek dimentsio handikoak eta abiadura gutxikoak izaten dira eta trafiko pilaketak eragiten dituzte Arratia eskualdean, batez ere eguneko ordu gorietan.

Hori arintzeko, N-240 errepidean arazoak minimizatuko dituen jarduketa bat behar da.

Trafikoaren fluxu hori hobetzeko eta beste ibilgailu batzuei aurreratzeko aukera emateko eta, aldi berean, beharrizanen edo matxuraren bat egonez gero, garraio berezi horiek gelditzeko alde batzuk egon daitezen N-240 errepidean baztergune batzuk egitea proposatzen da; horri buruzko aurretiazko azterlan batzuk egin dira.

Portuko Agintaritzak proiektua finantzatuko luke; egin diren kalkuluen arabera 500.000 euro izango dira eta BFAk proiektua idatziko du eta obrak kontratatu eta betearaziko ditu.  Akordio hau Estatuko Portuen agintaritzari igorriko zaio, balidatu behar duen erakundea delako, eta uste da 2020. urtean zehar egon daitekeela abian.

Aurre-oharren sistema eta AP-8 erabiltzeagatiko pizgarriak

Baratzarren irisgarritasuna hobetzeko akordioa Portuko Agintaritzak  eta Interbiakek- Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailari atxikita dagoen foru sozietate publikoa- iaz lortu zuten beste akordio bati batzen zaio, hain zuzen ere Bilboko Portuko salgaien sarrera eta irteeretan Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidea (AP-8) erabiltzekoa eta aurre-oharren sistemaren erabilera sustatzekoa.

Helburu nagusia gaur egungo salgaien trafikoen hazkuntzako testuinguruan ibilgailuen ilarak sortzea saihestea eta portura iristen diren garraiolarien itxaron-denborak murriztea da.

Programa 2018. urtearen erdian jarri zen abian  lau urteko eperako; zuzkidura ekonomikoa, urtero, gehienez 100.000 eurokoa da eta 2018ko bigarren seihilekoan 50.000 euro jarri ziren horretarako.

Ekimen hau abian jarri zenean 322 ibilgailu inskribatu ziren. Kopuru horrek gora egin du eta bigarren seihilekoan beste  140 alta berri eduki zituen eta urte amaieran 462  erabiltzaile ziren. Portuko Agintaritzak  otsailean ordaindu ditu pizgarri horiek.

Portuko sarrera eta/edo irteera bat pizgarri horien ondoreetarako zenbatesteko nahitaezkoa da hiru beharkizun betetzea: Bilboko Portuko  webaren bidez alta ematea, aurre-oharren sistema  e-puertobilbao-ren bidez erabiltzea eta  Portura  sartzeko edo bertatik ateratzeko Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidea erabiltzea.

Hasierako sei hil hauetan guztira Bilboko Portuan hiru beharkizunak bete dituzten 9.055 sarrera eta irteera saritu dira; pizgarri horiei esker erabiltzaileek 0,75 € lortu dituzte aurre-ohar/ibilbideko.

Egin diren kalkuluen arabera hurrengo ekitaldietan kopuru horren hazkuntza esponentziala izango da, lehenengo eta behin gehiago direlako izena eman duten erabiltzaileak eta, hori ez ezik, gehikuntza egon delako sarrerako aurre-oharren sistemaren erabileran, oso zabalduta dagoelako edukiontzien kasuan (% 90) nahiz eta une hauetan erabilera txikia izan solteko salgai solidoetan eta edukiontzietan egiten ez de garraioan.

Imanol Pradales eta Ricardo Barkala
Imanol Pradales eta Ricardo Barkala

2019ko ekitaldi honetan Bergé enpresak Portuko terminaletan egin nahi duen  automatizazioak lagundu egingo du asmo honetan; aldi berean, ildo beretik  Noatum Container Terminal Bilbao enpresak 2017 urtearen amaieran instalatu zituen ate automatikoak aipatu behar dira.

Portuko Agintaritzak eta Interbiakek  informazioa erregistratzeko garatu dituzten sistema informatikoek zuzen funtzionatu dute eta, beraz, plataforma era egokian egituratuta dago datozen lau urteetan onuradunen hazkuntzari aurre egin ahal izateko.

Izena emateko aukera zabalik dago. Programa honi buruzko informazioa https://www.bilbaoport.eus/eu/zerbitzuak/portua-aurre-oharra-ap-8-aurrezkia/  webean kontsulta daiteke.

Obrak Mamarigako tuneletan

N-644 errepidean kokatuta dauden Mamarigako tunelak egokitzeko obrak irailaren erdian hasi ziren.  Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bilboko Portuaren konpromisoa lanak azkartzeko eta garraio berezien trafikoa kudeatzeko neurri eta baliabide guztiak erabiltzea izan zen, hau da, ahalik eta eragin eta kalte gutxien eragiteko eta une oro Portuaren irisgarritasuna eta lehiakortasuna bermatzeko.

Mamarigako tunelak zerbitzuan daude 1990etik eta gune estrategikoa dira Bizkaiko foru errepideen sarean, egunero bertatik 17.000 ibilgailu baino gehiago igarotzen direlako Bilboko Portura  eta Santurtzi  eta Zierbena udalerrietara iristeko. Beraz, funtsezko proiektua da ekonomia bizkaitarraren motor nagusienetakoa denera iristeko lehentasunezko bidearen modernizaziorako eta bide-segurtasunaren hobekuntzarako.

Ezinezkoa zen lanak gaueko ordutegira mugatzea eta, ondorioz, lan-txandak eta giza baliabideak eta bitarteko materialak areagotu dira obren eta eragozpenen iraupena ahalik eta gehien murrizteko. Ildo horretatik, hodietako baten itxiera eragiten duten lanak amaitzeko gutxieneko epea 6 hilekoa da  eta lan guztiak burutzeko ezarri den epea 10 hilekoa da, hasieran 14 hileko kalkulua egin arren.

Obrak irailaren 17an hasi ziren eta normaltasun osoz ari dira garatzen, azpiegitura hau erabiltzen duten garraioen eta bestelako ibilgailuen gaineko eraginak gutxituz. Lanek erritmo ona dute eta igande honetan bertan, otsailak 24, dagoeneko konponduta eta indarreko araudiari egokituta dagoen mendebaldeko hodia ireki da (Bilboko noranzkoan). Irekiera honi esker aukera dago trafikoa hodi honetara lekualdatzeko, gaur egun ekialdeko hodiak (Portuko noranzkoa) duen bi noranzkoko fluxuko konfigurazio berarekin; hodi hau erabat itxiko da bidezko lanak egitearen ondoreetarako.

Obretako materiala Portuko betelanetarako aprobetxatzea

Portuko Agintaritzak eta Aldundiak laugarren akordio bat harpidetu dute, irisgarritasunari lotuta dauden beste hirurei batzen zaiena. Kasu honetan Aldundiak egiten dituen obretako soberakinak Portuan bertan betelanak egiteko aprobetxatzeari buruzkoa da, horrela bi  erakundeek dituzten beharrizanak asetuz.

Portuko Agintaritza, une hauetan, kai berri bat eraikitzen ari da. Udazkenean  Erdiko Kai-muturra deritzon lanen lehen fasea amaituko da; ostean  faseka burutuko diren urbanizazio-obren lizitazioa gertatuko da. Horiek burutu ondoren eta oraindik ere data zehatzik gabe kai horren bigarren faseko obren lizitazioa egingo da eta horretan ere betelanetarako materialak beharko dira, gutxi gorabehera  5 milioi metro kubiko baino gehiago. Lan horien iraupena gutxi gora behera bi urte eta erdikoa izango da.

Foru Aldundia, beste alde batetik, hondakindegietara eraman behar izaten diren material soberakinak eragiten dituzten obra handi batzuk egiten ari da, eta beste batzuk ditu aurreikusita. Horregatik, baldin eta ingurumeneko, kalitatezko eta geoteknikaren arloko ezaugarriak  egokiak badira, material hori betelanak egiteko erabiliko da bitartekoak eta baliabideak aprobetxatzeko aukera ematen duen ekonomia zirkularreko ariketa baten, aldi berean kostuak aurreztuz eta iraunkortasun handiagoa lortuz. Honako obra hauek dira:

 • Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidea; bertan 50.000 m3 inguru sortuko dira 2019ko apirila eta uztaila artean.
 • Ezkerraldea/Meatzaldea Parke Teknologikoko Sarbideak; kasu honetan 000 m3-ko ekarpena egon daiteke; eta baita y Kukularra 2 ere, 60.000 m3 ingururekin.
 • Lamiakoko itsasadarraren azpiko indusketa, oraindik ere ez da kalkulatu zenbat material aterako den. Dena dela, obra ez da   2023ra arte hasiko eta gerta daiteke  obra hau ez izatea bateragarria Portuak bere obretarako esku artean duen egutegiarekin.

Bideoa ikustea

The Port Authority of Bilbao will take part in the third Open House Bilbao Architecture Festival with its headquarters, Olabarri Palace, on Saturday 28 and Sunday 29 September.

Without previous registration, the public can enjoy a free guided visit to this late-nineteenth century emblematic building, which was designed by the architect Julián de Zubizarreta in 1894 as the residence of José María de Olabarri, an important businessman of the time.

Open House is a festival that enables free admittance to spaces normally closed to the public for one weekend each year. Thus people visiting them can re-discover the planning and architecture of the town. In all, 81 emblematic buildings will be opened to the public, of which 53 will be in Bilbao, 15 in Barakaldo and the remaining 13 in Getxo. Visiting times will be from 10.00 -20.00 hours on the Saturday and 10.00 to 19.00 hours on Sunday.

Further information available

Detail of stained glass windows
Detail of stained glass windows


The Port of Bilbao is maintaining its activity and logistics operations

The Asociación de Cargadores de España (ACE), or Spanish Shippers Association, previously known as Aeutransmer, has held an online seminar entitled “Digitalisation is Mobility”.

The Port Authority of Bilbao collaborates with the ACE in a working group for the digitalisation of land transport operations, and has taken part in the seminar to raise awareness of the already existing degree of digitalisation in Bilbao port logistics. More specifically, the Port Authority presented the e-puertobilbao platform as a success story in this field, and explained its management model, how it has developed over time, the services it provides, those that are currently being developed and how all such services are agreed to by consensus with all stakeholders to improve, above all, access to and the safety of its facilities.

During the seminar, the details of the European Regulation on Electronic Freight Transport Information (eFTI), which defines the future legal framework and considers the best way to address the digital transformation of the sector, were also discussed. The event was part of the "es.movilidad" participatory process of open dialogue set up by the Ministry of Transport, Mobility and Urban Agenda.

A partial view of the port
A partial view of the port

The Port Authority of Bilbao has awarded the works for the new road access to ZAD 2 (Storage and Distribution Area) to the Tecsa-Amenabar joint venture, for an amount of EUR 4.2 million. The works are expected to start in February and are planned to be completed in nine months.

The objective of these works is to ease the existing traffic congestion at the Kalero control gate of the Port of Bilbao, enabling direct and separate access from the inner port road to ZAD 2.

Port of Bilbao Storage & Distribution Area
Port of Bilbao Storage & Distribution Area

 

Azaroaren 15era arte aurkez daitezke topaketa honen hitzaldietarako proposamenak

Bilbo dagoeneko “Lehen Mundu Biraren 500. urteurrena” Nazioarteko III. Biltzarra egiteko prestatzen ari da, Bizkaiko Merkataritza-Itsasketako Kapitainen Elkarteak, Bilboko Portuko Agintaritzak eta Bilboko Ingeniaritza Eskolak - Euskal Herriko Unibertsitateko Nautika Irakaskuntzek (UPV-EHU) antolatuta.

Biltzarra 2022ko maiatzaren 17an, 18an eta 19an izango da, UPV/EHUko paraninfoan, eta itsas, portu- eta kultura-munduko arduradunentzat eta profesionalentzat, baita publiko orokorrarentzat ere topaleku izango da. Sektoreko iritzi baimenduen parte-hartzea izango du.

Erakundearen helburua Juan Sebastián Elcano itsasgizon ospetsuaren eta espedizio ezagunean lagun izan zuten euskal marinelen irudia goratzea da, baita garai hartako beste euskal marinel batzuena ere, eta itsasoarekin lotutako sektoreen eta lanbideen historiaren eta izan eta izango dituzten aldaketen berri ematea.

Juan Sebastián Elcanorekin eta munduari lehen itzulia eman zion espedizioarekin; XVI. mendeko egoerarekin; ontzigintzaren, merkataritzaren, itsas jardueraren, administrazioaren bilakaerarekin eta etorkizunarekin; eta itsasoko garraioarekin, itsasoko prestakuntzarekin, 

Itsasontzi baten bista partziala
Itsasontzi baten bista partziala

nabigazio- eta tripulazio-sistemekin, ontzietako osasun-baldintzekin eta horien komunikazioekin, arrantzarekin edo klima-aldaketarekin eta ingurumenarekin lotutako eduki-sorta zabala izango dute jardunaldiek.

Hitzaldietarako proposamenak

Biltzarraren edizio berria zabalik dago partikularrek eta enpresek parte har dezaten, komunikazio-proposamenak eta ponentziak aurkeztu ahal izango dituztenak topaketaren Batzorde Zientifikoak baloratu ditzan, irizpide hauek kontuan hartuko dituena: eduki historikoa, berrikuntza teknologikoa, eduki teknikoa, itsas sektorean duen eragina edo garrantzia. Laburpenak aurkezteko epea 2021eko azaroaren 15ean bukatuko da.

Informazio gehiago

Portu eremuko, energia-sektoreko eta enpresako profesionalek topaketa batean parte hartu dute, portuek gune jasangarri gisa duten etorkizunari buruz hausnartzeko.

Energia-trantsizioaren testuinguruan portuek eduki behar dituzten aukerak eta erronkak aurkeztea eta aztertzea, horixe izan da Bilboko Portuko Agintaritzak eta Orkestra-Lehiakortasunerako Euskal Institutuak gaur Bilboko Portuan antolatu duten "Portuen zeregina energia-trantsizioan" jardunaldiaren helburua.

Topaketan, portu eremuko, energia-sektoreko eta enpresako hizlari ugarik portuek gune jasangarri bihurtzeko gainditu beharreko funtsezko alderdiak aztertu dituzte. Halaber, azaldu egin dituzte aldaketa demografiko, teknologiko eta jasangarritasunetara egokitzeko Europako portuetan energia-eraginkortasunaren, deskarbonizazioaren eta jasangarritasun ekologikoaren arloan egiten ari diren jarduera nagusiak. Faktore horiek portuen funtzioa zehazten ari dira, baita zerbitzua ematen dieten komunitateen sare ekonomiko eta sozialean duten lekua ere.

Jardunaldia Ricardo Barkala Bilboko Portuko Agintaritzako presidentearen ongietorriarekin hasi da, eta portuetan energia-trantsizioa egiteko beharra esaldi bakar batean laburbildu du: "jasangarritasuna sine qua non baldintza da portuentzat". "Energia-trantsizioak, gure planetarekiko eta haren etorkizunarekiko konpromisoaz gain, portu lehiakorragoa bihurtuko gaitu zentzu guztietan. Lehiakorrak izan gaitezke jasangarriagoak izaten. Ez dira aurkako kontzeptuak", azpimarratu du.

Barkalak Bilboko Portua jasangarritasuna lortzeko gauzatzen ari den estrategia nagusiak ere nabarmendu ditu, hala nola energia eolikoaren ordezko erregaiak portuan hedatzea, kaiak elektrifikatzeko BilbOPS proiektua, hidrogeno berdearekin erregai sintetikoak ekoizteko eta CO2 harrapatzeko lurzorua eskuragarri jartzea, edo berrikuntzaren aldeko apustua Bilbao PortLab-en bidez.

Bestalde, Orkestra Lehiakortasunerako Euskal Institutuko ikertzaileak, Macarena Larreak, Orkestrak berriki argitaratu duen ‘Portuen zeregina energia-trantsizioan’ txostenaren ondorio nagusiak azaldu ditu. Txosten horren arabera, nabarmendu duenez, "portuak bazkide estrategikoa dira deskarbonizazioaren eta jasangarritasunaren erronka nagusiei erantzuteko bi eremu handitan: batetik, itsas garraioaren eta portu-jarduera jasangarriagoaren bultzatzaile gisa, erregai jasangarriagoak sustatuz, portuko jarduerak deskarbonizatuz edo eskalak optimizatuz, besteak beste; eta, bigarrenik, portuko itsas klusterren kate-maila gisa, bai kate logistikoen eragile garrantzitsu gisa, bai itsas energien garapenerako, adibidez”. Era berean, Larreak nabarmendu duenez, "portuek dituzten erronkak gainditzeko beharrezkoa da digitalizazioaren eta automatizazioaren, irizpideen bateratzearen, nazioarteko elkarrizketaren, eragileen arteko lankidetzaren, I+G+B jardueren eta finantziazio-iturri berrien garapenaren alde egitea".

Ondoren, EEE - Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusi Iñigo Ansolak euskal energia-estrategiari eta portuek itsas energien proiektuetarako hub gisa duten garrantziari buruz hitz egin du. Bere hitzaldian, Ansolak zorionak eman dizkie Orkestrari eta Bilboko Portuko Agintaritzari “herrialde-mailako estrategia bat duen ekitaldia antolatzeagatik. Izan ere, portuak oso garrantzitsuak dira aberastasuna sortzeko eta, historikoki, gure herrialdearen bultzada ekonomikorako, eta, gainera, ekarpen handia egiten diote lortu nahi dugun energia-errealitate berriari: ekonomiaren eta ingurumenaren aldetik jasangarria, non energia berriztagarriek gero eta leku handiagoa duten eta kanpo-mendekotasunik gabeko hornikuntza-bermeak eskaintzen dituzten”.

Ondoren, Bilboko Portuko Agintaritzako zuzendari nagusiak hartu du hitza, Carlos Alzagak, Bilboko Portuan orain arte egin diren trantsizio energetikoaren alorreko proiektuak aurkezteko, eta laster gauzatuko direnak aurreratzeko. Besteak beste, BilbOPS proiektua nabarmendu du, Bilboko Portuan kaiak elektrifikatzeko eta instalazio fotovoltaiko elkartua jartzeko. Ekintza horrek "Green Port izateko helburura hurbilduko du Bilboko Portua". "Asmo handiko proiektu konplexua da, dagoeneko martxan dagoena, eta poz handia emango diguna" azpimarratu du. "Ontzi-enpresei zerbitzu berria ematen diegu eta, aldi berean, herritarren ongizateari laguntzen diogu. EBk finantzatutako proiektu horri esker, 2025ean, bibrazioez eta zaratez gain, berotegi-efektua eragiten duten gasak % 40 murriztuko ditugu".

Parte-hartzaileak
Parte-hartzaileak

Petronorreko Pertsona, Antolakuntza, Erakunde Harreman eta Finantza Saileko zuzendariak, José Ignacio Zudairek, ‘Petronorreko Deskarbonizazio Hub-a: proiektu industrial aitzindaria, jadanik martxan dena" ponentzia aurkeztu du. Zudairek nabarmendu duenez, "Bilboko Portua beti egon da energia-jarduerei lotuta, eta, zehazki, Petronorren sorrerari. Eginkizun hori erabakigarria izango da etorkizunean ere, ondo komunikatutako azpiegiturak izango baitira, espazio prestatuetan eta horiek garatzeko aukera emango dutenak. Gaur egun, Petronorrek, fintze-jardueraz gain, dibertsifikazio-proiektu garrantzitsuak ditu, industria eta teknologia batera doazen energia-trantsizioan oinarrituta. Testuinguru horretan, Zudairek adierazi du "Euskadin ez genukeela ulertuko, eta ez dugula egin behar binomio hori gabeko energia-trantsiziorik. Energia-trantsizioa, horniduraren segurtasunean, ingurumenean eta prezioan oinarritua.

Ondoren, Orkestra Lehiakortasunerako Euskal Institutuko Energia eta Ingurumenaren Labeko koordinatzaile Jorge Fernándezek mahai-inguru bat moderatu du energia-trantsizioak portuei planteatzen dizkien erronkei eta irtenbideei buruz, eta etorkizunean portuek ekonomiaren deskarbonizazioan eta garraio jasangarriagoa bultzatzeko aliatu estrategiko gisa izango duten zereginari buruz. Iñigo Ansolak, José Ignacio Zudairek eta Andima Ormaetxek, Bilboko Portuko Agintaritzako merkataritza-, eragiketa- eta logistika-zuzendariak, parte hartu dute eztabaidan.

Jardunaldia amaitzeko, Ekaitz López Bilboko Portuko Agintaritzako ekonomia- eta finantza-zuzendariak Topaketaren ondorioak aurkeztu ditu.

Portu Jasangarriei buruzko Biltzarra, jasangarritasunaren aldeko beste hitzordu bat

Azaroaren 8an eta 9an, Bilboko Euskalduna Jauregian, Portu Jasangarriei buruzko Nazioarteko Biltzarra egingo da. Kongresua Bilboko Portuko Agintaritzak antolatu du Bilboko Merkataritza Ganberarekin batera, sektore horretan jasangarritasunaren arloan garatzen diren estrategiak eta jarduerak identifikatu eta ezagutzera emateko.

Portu Jasangarriei buruzko Kongresuak hainbat gai jorratuko ditu hiru multzo tematiko nagusitan: gobernantza eta etika, osasuna eta ongizatea, eta klima eta energia. Bigarren egunean, mahai-inguru bat egingo da Portua eta Hiria harremanean sakontzeko. Jasangarritasunean adituak diren profesional ezagunak izango dira bertan, hala nola Gunter Pauli ekonomialari belgikarra, «Jasangarritasunaren Steve Jobs» bezala ezaguna; Carola Hein, portuen garapenari eta horiek ingurunearekin duten loturari buruzko artikulu askoren egilea; eta, Lehiaren Euskal Agentziarekin lankidetzan, Jan Hoffman itsas konektagarritasunean aditua.

Ekimen honen bidez, Bilboko Portuko Agintaritza erreferentzia izango da estatu mailan portu-esparruan jasangarritasunaren arloko jardunbide egokiak sustatzeari dagokionean, eta Euskadi topagune bat izango da, non administrazioek, enpresek, herritarrek eta ingurune akademikoak portu-ingurunerako iraunkortasun-estrategia komuna sortzeko ezagutzak, esperientziak, teknikak eta tresnak partekatuko dituzten, 2030 Agendaren Garapen Jasangarrirako Helburuen barruan sar daitezen.

Portu Agintaritzak eta Santurtziko Udalak sinatutako hitzarmenari esker gauzatuko da ekintza.
Pasabide berriak zabalera handiagoa izango du oinezkoentzat, eta irisgarritasuna hobetuko duten bi igogailu izango ditu.

Bilboko Portuko Agintaritzak eta Santurtziko Udalak portuaren eta hiriaren arteko elkarreraginean eremuan jarduketak garatzeko egin duten lankidetza-hitzarmenaren ondorioz, Portuko Agintaritzak Murrieta etorbidearen eta Victoria Eugenia Erregina pasealekuaren artean dagoen oinezkoentzako pasabidea eraisteko eta, ondoren, berreraikitzeko obrak hasi ditu.

Gaur egungo pasabideak ez ditu betetzen irisgarritasun-irizpideak, ezta ADIFen indarreko araudia ere; beraz, hitzarmenak aurreikusten zuen obra nagusietako bat da. Obraren aurrekontua, lehiaketa publikoan Cycasari esleitua, 1,85 milioi eurokoa da eta gauzatzeko epea sei hilabetekoa.

Egungo pasabidea eraitsi ondoren, 55,72 m-ko luzerako metalezko egitura izango duen pasabide berria egingo da, bi baotan banatuta, eta sarbideetan eskailerak eta igogailu irisgarri alternatiboak jarriko dira.

Pasabide berriaren kokapena bat etorriko da gaur egun dagoenarekin, eta diseinuak hobetu egingo du eremuko oinezkoen joan-etorria; izan ere, indarrean dagoen araudian ezarritako zehaztapenak betetzen dituenez, oinezko guztiek erabili ahal izango dute, baita mugikortasun urriko pertsonek ere. Gainera, pasabideari zabalera handiagoa emango zaio, ADIFek eskatutako araudia betez.

Pasabide berria, korten altzairuzko egitura metalikoz egindakoa, Murrieta etorbidetik abiatuko da 12,80 kotan eta Victoria Eugenia Erreginaren pasealekura iritsiko da 11,96 metroko kotan, % 1,5eko maldarekin jaitsiz. Pasabideak Santurtziko Parkea kalea eta Santurtziko geltokiaren irteeran dauden FFCCko lau bide zeharkatzen ditu. Pasabideak lehengoak zuen irisgarritasuna hobetu eta irisgarritasunari buruzko araudia betetzen du, 2,50 metroko zabalera librea baitu.

Victoria Erreginaren pasealekuaren aldean 17,5m x 6,3m-ko azalera horizontala sortuko da. Azalera horrek pasabidearen taula igogailuarekin eta eskailerekin lotzeko ez ezik, puntu horretatik itsasadarrerako begiratoki gisa erabiltzeko eta pasealekuaren zati hori estaltzeko ere balioko du.

Santurtzi Parkea kaletik sartzeko hormigoizko eta Victoria Erreginaren Pasealekura iristeko metalezko eskailerak proiektatu dira 2 metroko zabalerakoak, eta igogailu irisgarri alternatiboak.

Ricardo Barkala Portuko Agintaritzako presidenteak adierazi duenez, egin beharreko izapideak egin ondoren, “egia bihurtu da, azkenean, pasabide berriaren obren hasiera, Santurtzirekin eta bertako bizilagunekin dugun konpromisoaren froga”. Portu Agintaritzak hitzarmen bidez gauzatuko ditu proiektu horiek eta gainerako proiektuak, “baina betiere udalaren

Ricardo Barkala, Portuko Agintaritzako presidentea eta Aintzane Urkijo, Santurtziko alkatea
Ricardo Barkala, Portuko Agintaritzako presidentea eta Aintzane Urkijo, Santurtziko alkatea

oniritziarekin eta aholkularitzarekin, ezin baita bestela izan. Elkarrekin lan egingo dugu irisgarritasuna eta segurtasuna modernizatzearen, konpontzearen eta hobetzearen alde, eta herritarren erabilera jasangarriak eta elkarguneak sustatzearen alde, espazio horiek portu-instalazioekin batera bizitzea bilatuz. Azken batean, Santurtziko bizi-kalitatea hobetzen lagunduko dugu”.

Bestalde, Aintzane Urkijo Santurtziko alkateak adierazi duenez, ekintza horri esker, “santurtziarrek egunerokoan erabiltzen duten pasabide horri irisgarritasun handiagoa eta sarbide hobea emango zaio. Guztiok erabili ezin genuen sarbide horren arazoa konponduko dugu, egitura modernoagoa eta, batez ere, irisgarriagoa emanez. Ekintza horrekin batera, dagoeneko egin diren beste ekintza batzuk ere burutu dira, hala nola pasealekuko bizikleta-bidea eta gauzatzen joango diren beste batzuk”.

Era berean, prentsaurrekoan, Urkijok “Portu Agintaritzaren inbertsio ahalegina eskertu du. Izan ere, pixkanaka, proiektu desberdinetan gauzatuko dena, hala nola gaur aurkezten duguna, gure bizilagunen bizi-kalitatea hobetzeko”.

Azken hitzarmenaren eremua

Portuko Agintaritzaren eta Santurtziko Udalaren arteko lankidetza udalerri horretako portu-instalazioen jatorriari eta garapenari buruzkoa da. Horri esker, hainbat hirigintza-proiektu eta -jarduera gauzatu dira, itsas-pasealekuak sortu dira, sarbide eta bide publikoak ezarri dira, eta udalerriko biztanleentzako jolas-eremu berriak berreskuratu eta ireki dira.

2022ko maiatzean sinatutako azken akordioak lau urteko indarraldia du, eta udalerriaren irisgarritasuna lortu nahi du, batez ere, bai eta hiritarrentzako erabilera ludikoa, publikoa eta aisialdikoa duten bideen, espazio publikoen eta hiri-portu ingurunearen baldintzak hobetzea ere, hala nola pasealekuak, bideak, bidegorriak, oinezkoentzako pasabideak edo igogailuak.

Between January and June of this year, traffic through the Port of Bilbao increased by 3% compared to the same period last year. Throughput in tonnes amounted to 16.6 million, an increase of 450,000 tonnes.

Figures for liquid bulk and dry cargo were up 3% and 2%, respectively, with solid bulk increasing by 14.5% within the category of dry cargo. Containerised cargo was up 1% in terms of TEUs, whilst the volume of ro-ro freight increased by 2% in terms of UTIs (intermodal transport units). Conversely, conventional cargo, mainly steel products, fell by 6.5%.

In terms of types of goods, the biggest increases were in diesel, natural gas, soya beans, cereals, biofuels, minerals, coal and coke, petrol and machinery. Likewise, the 17% increase in fruit and vegetable traffic is what mostly accounts for the 29% increase in reefer containers (refrigerated goods). Figures fell mainly for fuel oil, crude oil, chemicals and steel products.

Throughput of special transport for loading purposes increased by 22%. The number of vessels / calls also rose by 5.4%, as did their size, with a growth of 8.5% in GTs (Gross Tonnage, a measure of vessel capacity). In total, 1,361 vessels of all types and sizes called at the port in this six-month period.

The main markets have been the United States, Russia, Brazil, the United Kingdom and Mexico. 40% of traffic through the port of Bilbao is attributable to imports and exports with Atlantic European countries, 19% with North Atlantic America, 8% with South Atlantic America, a further 8% with Atlantic Africa, 6%

View of ro-ro ships
View of ro-ro ships

with Asia Pacific and a further 6% with Indian Asia. These data once again effectively confirm that Bilbao is a multi-purpose port for both short-sea and transoceanic traffic.

Finally, the number of passengers passing through the port rose to 95,908, 13% more than in June last year. Figures were up for both ferry (18%) and cruise ship (9%) passengers. So far this year, 77 ferries to the United Kingdom and Ireland and 34 cruise ships have called at the port.

WEC Lines-ek asteroko zuzeneko zerbitzu bat jarriko du martxan ekainaren 29an, iragate-denbora oso motzak' izango baititu, Bilbo Irlandarekin eta Erresuma Batuarekin lotzeko eragiketa arin eta erabat kontrolatuan.

Asteroko zerbitzu berria Bilbotik abiatuko da larunbatetan, Dublinera iritsiko da astelehenetan, eta Liverpoolera astearteetan. Hala, malgutasun eta eraginkortasun handiagoa izango dute bezeroek, azken miliako entrega azkarra, adibidez.

Roger Megann WEC Lines UK-ko zuzendari nagusiak adierazi duenez: “WEC Lines aktibo egon da Irlandako merkatuan 30 urtez baino gehiagoz Portugaldik, eta, 2021ean Espainiako merkatuan Bilbo Thamesport-ekin eta Liverpool-ekin konektatzean arrakasta handia izan ondoren, gure bezeroek WEC Lines-i eskatu diote Dublin eta produktu-eskaintza zabalagoa gehitzeko”. Eskaera hori are gehiago bultzatu zen WEC Lines 2024aren hasieran reefer merkatuan sartu zenean, “Irlanda, Espainia eta Portugalen artean reefer merkataritza indartsua baitago”.

WEC Lines-en zerbitzuen progresio eta bilakaera natural horri esker, Herbehereetako lineak Espainiaren eta Portugalen arteko merkataritza handitzen jarraitu dezake Liverpool-ekin, bai karga lehorraren merkatuan, bai hozkailuaren merkatuan bezeroek eskatzen duten bezala, maiztasun handiagoa, igarotze azkarragoak eta fidagarriagoak eskaintzeko. Liverpoolek astean bi geldialdi izango ditu orain, NSC UK/PT zerbitzuan dagoen geldialdi portu bat baita.

WEC MONDRIAN itsasontzia Bilboko portuan
WEC MONDRIAN itsasontzia Bilboko portuan

Zerbitzuak informazio osoa eta denbora errealean, jarraipen zorrotza eta berehalako ekintza operatiboak bermatzen ditu garraio-prozesu osoan, eta hori bereziki garrantzitsua da tenperaturarekiko sentikorrak diren kargak, elikadura-gradukoak edo arriskutsuak bidaltzen direnean. Ekipo-sorta zabala izango da, hau da, 20' eta 40'ko DV/HC/HCPW-k, 45'-ko HCPW-k, 45 oineko hozkailuak, 20', 40'-ko flat-a eta open top edukiontziak.

Ibilbide hori WEC Lines-ek Bilbo eta Bartzelona, Valentzia, Madril, Zaragoza eta Agoncillo (Errioxa) artean dituen tren-konexioekin ezin hobeto bateratzen da.

In accordance with what is stipulated in Chapter lll, Articles 246 – 250 in the Spanish State Gazette Nº 253, provision 16467:

Docks Open depots Covered storage Other buildings & Premises Slipways & Fitting out wharfs
REINA VICTORIA 0.0454 0.0866 0.4574 0.4230
SANTURTZI:
OTHER DOCKS
0.0510 0.0974 0.5146 0.4758
A1, A2, A3, AZ-1 0.0412 0.1065 0.5643 0.5220
SESTAO, PORTUGALETE 0.0357 0.0925 0.4895 0.4528
LUTXANA, AXPE 0.0475 0.1230 0.6522 0.6032
ZORROZA 0.0425 0.0858 0.5210 0.0000

BOEren 253. zenbakiko Lehen Liburuaren VII. Tituluan (16467 xedapena) jasotakoaren arabera;
2014erako EAOei buruzko 2013/12/23ko 22/2012 Legearen bidez eguneratua.
2015ko EAOei buruzko 2014/12/30ko 36/2014 Legearen bidez berretsi. 

II Kapitulua. 4. Atala, 3. azpiatala

 • Art. 211. Tasa honen zergapeko egitatea da itsas sarrera edo irteera duten edo ontziz aldatzen diren edo itsasoko edo lehorreko igarotzea egiten duten merkantziek eta haien garraio-elementuek atrakalekuko instalazioak eta zamalanekin lotutako operazioen eremua erabiltzea.
 • Art. 212.
  • Itsasontzia edo merkantzia kontsignatuta daudenean, ordezko subjektu pasiboa itsasontziaren edo merkantziaren kontsignatarioa da.Terminaletan eta emakidan edo eskuduntzan emandako merkantziak manipulatzeko beste instalazio batzuetan, emakidaduna edo eskuduna.
  • Zergapeko subjektu pasiboa itsasontziaren jabea, merkantziaren jabea, garraio-kudeatzailea eta itsasontziaren kapitaina da.

 • Art. 213. Tasaren sortzapena merkantzia portuko zerbitzu-eremutik igarotzen denean hasten da.
 • Art. 217.  Oinarrizko zenbatekoa (M) = 2,95 Euro
 • Art. 214.  Kuota osoa emakidan edo eskuduntzan ez dauden merkantzien itsas terminaletan

  • a) Itsas sarrera edo irteerako operazioak bakarrik egiten dituzten merkantzia eta garraioelementuak direnean

   • 1º) Balioztapen sinplifikatuko erregimena:
    Ibilgailua (merkantzia) edo Garraio-elementua x Oinarrizko zenbatekoa (M) x Koef. Zuzentzailea (166. Art.0>1,05) x Dagokion koef.=
    = 2,95 x 1,05 x Dagokion koef.
  KOEF. KUOTA OSOA
Edukiontzia <= 20´ (6,10 m arteko plataforma bat barne hartuta) 10,00 30,975*
€ unitatea
Ibilgailu zurruna, 6,10 m arteko kutxaduna 10,00 30,975*
€ unitatea
Edukiontzia > 20’ (12,30 m arteko plataforma bat barne hartuta) 15,00 46,4625*
€ unitatea
Erdiatoia eta atoia, 12,3 m artekoa 15,00 46,4625*
€ unitatea
Ibilgailu zurrun edo artikulatua, 12,30 m arteko kutxaduna 15,00 46,4625* € unitatea
Hainbat erdiatoi edo atoidun ibilgailu artikulatua (errepideko trena) 25,00 77,4375*
€ unitatea
Merkantzia gisa garraiatzen diren ibilgailuak:
1.500 kg arteko ibilgailua 0,50 1,54875*
€ unitatea
1.500 kg-tik gorako ibilgailua 2,00 6,195*
€ unitatea
 • 2º) Merkantzia-taldeen araberako erregimena: merkantzia-tona X oinarrizko kuota (m) X koef.

Merkantzia-taldea Koefizientea Kuota Osoa Unitateak
Lehena 0,16 0,4956* € tona
Bigarrena 0,27 0,836325* € tona
Hirugarrena 0,43 1,331925* € tona
Laugarrena 0,72 2,2302* € tona
Bosgarrena 1,00 3,0975* € tona
Kargatua edo deskargatua dagoen garraioelementua (ontziak) Koefizientea Kuota osoa Unitateak
Edukiontzia <= 20´ (6,10 m arteko plataforma bat barne hartuta) (unitateko) 0,90 2,78775* € unitatea
Ibilgailu zurruna, 6,10 m arteko kutxaduna (unitateko) 0,90 2,78775* € unitatea
6,10 m arteko plataforma (unitateko) 0,90 2,78775* € unitatea
Edukiontzia > 20’ (12,30 m arteko plataforma bat barne hartuta) (unitateko) 1,80 5,5755* € unitatea
12,3 m arteko erdiatoia eta atoia (unitateko) 1,80 5,5755* € unitatea
Ibilgailu zurrun edo artikulatua, 12,3 m arteko kutxaduna (unitateko) 1,80 5,5755* € unitatea
12,30 m arteko plataforma (unitateko) 1,80 5,5755* € unitatea
Trakzio-buruak (unitateko) 0,60 1,8585 € unitatea
Hainbat erdiatoi edo atoidun ibilgailu artikulatua (errepideko trena) 2,90 8,98725* € unitatea
Aurreko kontzeptuetan sartzen diren beste hainbat (tonako) 0,50 1,54875* € tona

*koefiziente zuzentzailea sartuta dago kuota osoan

 • b) Itsasoa igarotzeko operazioak egiten dituzten merkantzien eta garraio-elementuen kasuan, betiere merkantziak eta haien garraio-elementuak erregimen horren barruan aitortu badira, igarotzen ari den merkantziaren tasaren kuota osoa atal honetako a) letran ezarritakoaren arabera kalkulatuko da, eta igarotze-operazioak lehorreratze-operazioen parekotzat joko dira.

 • c).Ontzia aldatzeko operazioak egiten dituzten merkantzien kasuan:

  • 1º). Atrakatutako itsasontzien artean, a) letran ezarritakoaren % 50

  • 2º). Atrakatutako itsasontzien artean, a) letran ezarritakoaren % 30

 • Art. 215. Kuota osoa emakidan edo eskuduntzan dauden merkantzien itsas terminaletan:
Emakidan edo eskuduntzan emandako atrakalekua
1. Ontziratze- edo lehorreratze-lanetan 50%
2. Itsasoa igarotzeko lanetan 25%
3. Ontziz aldatzeko lanetan 20%
Emakidan edo eskuduntzan emandako atrakalekurik gabe 80%
 • Art. 216. Kuota osoa balizko beste kasu batzuetan: lortutako kopuruei aplikatu beharreko koefizienteak, aurreko artikuluen arabera.
a) Merkantziei eta haien garraio-elementuei, itsasoa igarotzean 0,25
b) Distantzia laburreko itsas garraioko zerbitzu erregular bateko parte diren eta itsas sarrera edo irteera duten merkantziei eta haien garraio-elementuei edo karga-unitateei 0,80
c) Errodadura bidezko ontziratzea edo lehorreratzea
Koefiziente horiek ez dira aplikatzekoak izango, baldin eta merkantziak ontziratu diren azken portuan itsas iragaitzazko erregimenean egon badira edo merkantziak lehorreratuko diren lehen portuan itsas iragaitzazko
erregimenean egongo badira.
0,60
d) Itsas sarrera edo irteera duten merkantziei eta haien garraioelementuei, portuko zerbitzu-eremutik tren-garraioaren bidez ateratzen direnak 0.50

Hobariak – Art. 245.

 • 3 - Espainiako portuek eragin ekonomikoa duten eremuaren garapen ekonomiko eta soziala laguntzen duten zirkulazioak eta itsas zerbitzuak erakartzeko, leialtzeko eta hazteko, % 40ko edo hortik beherako hobariak ezarri ahal izango zaizkie itsasontzien tasa-kuotei (23/12/2013 22/2013 Legea, 2014ko Estatuko Aurrekontu Orokorrena)

The Bilbao stevedoring company Consignaciones Toro y Betolaza has acquired a new Liebherr LHM 400 harbour mobile crane with a view to reinforcing its operational capacity in the Port of Bilbao. It will be mainly used for stowing and breaking iron and steel goods and for heavy loads projects.

The Liebherr LHM 400 has 4 ropes and a 104-tonne lifting capacity; it joins two other cranes of the same model and a Liebherr 1300, which also has 4 ropes and a 104-tonne lifting capacity and a 125-tonne Liebherr 550. The company also has a 12-tonne capacity electric crane with two ropes.

Operations at Bilbao terminal
Operations at Bilbao terminal

In accordance with what is stipulated under Title Vll of the First Book in the Spanish State Gazette Nº 253, provision 16467,
Law 48/2015 of 29 october pertaining to the State Budget is confirmed for 2016 as follows

Chapter II. Section 4, subsection 3.

 • Art. 211. This charge applies to the handling of goods entering or departing by sea, or that are transhipped or undergo sea or land transit, as well as to the use of their means of transport, the berthing facilities, the handling area corresponding to vessel loading and unloading.
 • Art. 212.
  • When the goods have been consigned, the substitute person liable for this charge is the shipping agent or the vessel’s logistics or cargo operator. At terminals or other handling facilities that are granted under licence or are authorised, it will be the licensee or the legally authorized person.
  • The liable person is the shipping agent, the owner or master of the vessel with joint liability.
 • Art. 213. The rate shall be charged as from when the vessel enters the port’s service area.
 • Art. 217. Basic rate (M) = 2.95 Euro
 • Art. 214. Total rate in non-licensed or non-authorised cargo maritime terminals.
  • a) For goods and means of transport entering or departing by sea only.
   • 1º) Simplified calculation:vehicles (goods) or means of transport x basic rate (m) x correction coefficient (art. 166⇒1.05) x corresponding coefficient =
    =2.95 x 1.05 x corresponding coefficient
COEFF. TOTAL RATE DUE
Container <=20' (including a transport platform up to 6.10 metres) 10.00 30.975*
€ unit
Articulated vehicle with box up to 6.10 metres 10.00 30.975*
€ unit
Container > 20’ (including platform of up to 12.30 metres) 15.00 46.4625*
€ unit
Semi-trailer and trailer up to 12.3 metres 15.00 46.4625*
€ unit
Articulated vehicle or articulated tipping vehicle up to 12.30 metres 15.00 46.4625*
€ unit
Articulated tipping vehicle with multiple trailers or semitrailers (road train) 25.00 77.4375*
€ unit
Vehicles carried as cargo:
Vehicle weighing up to 2,500 kg
Organic Law 9/2013 of 20/12/2013
0.50 1.54875*
€ unit
Vehicle weighing over 2,500 kg.
Organic Law 9/2013 of 20/12/2013
2.00 6.195*
€ unit
 • 2º) Rate for cargo groups: cargo tonnage X basic rate (M) coefficient
Cargo Group Coefficient Total Rate Units
First 0.16 0.4956* € tonne
Second 0.27 0.836325* € tonne
Third 0.43 1.331925* € tonne
Fourth 0.72 2.2302* € tonne
Fifth 1.00 3.0975* € tonne
Means of transport type loaded or unloaded
(packages)
Coefficient Total Rate Units
Container ≤ 20´ (including one platform of up to 6.10 m. (per unit) 0.90 2.78775* € unit
Rigid vehicle with box of up to 6.10 m.(per unit) 0.90 2.78775* € unit
Platform of up to 6.10 m. (per unit) 0.90 2.78775* € unit
Container > 20’ (including one platform of up to 12.30 m) (per unit) 1.80 5.5755* € unit
Semi-trailer and trailer 12.30 m. (per unit) 1.80 5.5755* € unit
Rigid or articulated vehicle with box of up to 12.30 m. (per unit) 1.80 5.5755* € unit
Platform of up to 12.30 m. (per unit) 1.80 5.5755* € unit
Tractor heads (per unit) 0.60 1.8585* € unit
Articulated vehicle with several trailers or semi-trailers (road train) 2.90 8.98275* € unit
Others not included above (per tonne) 0.50 1.54875* € tonne

* Correction coefficient included in total rate

 • b) In the case of goods and means of transport in maritime transit that have been declared as such, the total rate of the goods in transit charge will be calculated in accordance with what is established in Section (a), taking into account that transit operations to these effects are equivalent to a disembarkation operation.
 • c) In the case of goods in trans-shipmen operations:
  • 1º) Berthed vessels 50 % of a)
  • 2º) Between vessels berthed abreast 30 % of a)
 • Art. 215. Total rate in licensed or authorised maritime goods terminals:
 Licensed or authorised berth
1º In entry and departure operations 50% of a)
2º In maritime transit operations 25% of b)
3º In trans-shipment operations 20% of c)
Non-licensed or non-authorised berth 80%
 • Art. 216. Total rate in other cases: coefficients to be applied to the obtained amount in accordance with what is laid out in previous articles
a) To goods and their means of transport in sea transit 0.25
b) To goods entering or departing by sea, their means of transport or cargo units belonging to a regular short sea shipping service 0.80
c) Ro-Ro embarking and disembarking
These coefficients will not be applied if goods were in sea transit in the last port where they were embarked, or will be goods in sea transit in the first port where they are to be disembarked.
0.60
d) To goods and their means of transport, entering or departing by sea that leave or enter the port service area by rail. 0.50

Discounts – Art. 245.

 • 3 –Discounts no greater than 40% of the vessel, passenger or goods charges may be applied to traffic in order to encourage attracting customers, customer loyalty and growth in traffic and shipping services that contribute to the economic and social development of the ports’ area of economic influence or that of Spain as a whole (Law 48/2015 of 29 october pertaining to the State Budget is confirmed for 2016 as follows).

Bilbao Exhibition Centre (BEC) acogerá, del 27 al 31 de marzo, el encuentro World Maritime Week, con exposición, cuatro foros y un programa integral de conferencias internacionales sobre tendencias y oportunidades en el sector marítimo en los ámbitos de energías marinas, pesca, construcción naval y puertos.

El foro portuario, denominado FuturePort, tendrá lugar el miércoles 29 de marzo bajo el título “Infraestructuras y equipamientos para una industria marítima y portuaria más sostenible”. Durante la jornada se celebrarán tres mesas donde se abordarán: la estrategia medioambiental de las navieras y su repercusión en los puertos europeos; los proyectos en puertos

Más información

americanos y su estrategia medioambiental; y el futuro de los puertos. Al finalizar el foro se realizará una visita guiada a las instalaciones del puerto de Bilbao.

Detalle de la terminal de contenedores del puerto de Bilbao
Detalle de la terminal de contenedores del puerto de Bilbao

 

 

Aurten ere Europako fruta- eta barazki-azoka nagusian, Fruit Logistican, izango dira Bilboko Portua eta Mercabilbao, otsailaren 7tik 9ra, Berlinen.

Espainiako Estatuko portuen standean (23. pabilioia, E-05 zenbakia) jarriko dituzte ikusgai lehiatzeko dituzten abantailak eta, honenbestez, Hego Amerikatik eta Erdialdeko Amerikatik datorren trafikoaren sarrera-portu bihurtzeko arrazoiak, eta Europara zein iberiar penintsulako herrialdeetara frutak eta barazkiak bidaltzeko daukaten ahalmena. Zalantzarik gabe, fruta eta barazkien errepideko garraioaren alternatiba egokia da Portuaren eta Mercabilbaoren eskaintza, bai eta barazki eta frutaren inportazio eta esportaziorako Espainiako Estatuaren iparraldeko elikagaien hub gisara sendotzeko ahalegina ere.

Horretarako, puntako instalazioak dituzte bi erakunde horiek, eta mundu osoko 900 bat porturekin lotzen dituzten itsas zerbitzu ugari.

2017an, 136.000 tonakoa izan zen fruta-eta barazki-trafikoa Bilboko portuan. Batez ere ortuariak, tipulak, baratxuriak, porruak, patatak eta zitrikoak jaso eta esportatu ziren.

Herrialdeei dagokienez, nagusi dira Erresuma Baturako, Irlandarako, Suediarako eta Kanadarako esportazioak. Inportazioei dagokienez, berriz, nabarmentzekoak dira Erresuma Batutik, Perutik, Indiatik, Herbehereetatik eta Txiletik egindakoak.

Eragiketa azkarragoak, sarbide automatizatu berriari esker

Bilboko Portuak Espainiako iparraldeko kontainer-terminalik garrantzitsuena du, eta, portu-sakonerarik handienekoa. Noatum Container Terminal Bilbaok kudeatzen du terminala, non 540 entxufe-hargune dauden reefer kontainerretarako. Urtean 365 egunez eta egunean 24 orduz kontrolatzen eta monitorizatzen da kontainerren tenperatura. Haien biltegian egiten da Crossdocking deritzon zerbitzua, hots, hoztutako merkantziaren kargatze- eta deskargatze-lana, horretarako berariaz egokitutako ingurune batean. Gainera, kontainerretan iristen den hoztutako merkantzia jasotzen du, trenez, terminaleko instalazioetan (450 m-ko lau trenbide; laster, 550 m-raino luzatuko dira).

Duela gutxi, Noatum Container Terminal Bilbaok eta Portuko Agintaritzak sarrera automatizatuko prozedura bat ezarri dute kontainer-terminaleko ate berrietan. Irailean jarri dute martxan prozedura, zeinak bizkortu eta erraztu egiten baitu lana, produktu freskoen garraiolariena ere barne dela.

Salgai galkorrako biltegiak
Salgai galkorrako biltegiak

Bestetik, produktu galkorrentzako terminal bat du portuak (Frioport), 25.000 metro kubikokoa (5.000 tona produkturen baliokidea). Hainbat biltegiratze-moduluri esker, tenperatura desberdinetan biltegiratu daitezke merkantziak: +12 eta -5 °C artean produktu fresko eta hoztuak eta -22 °C arte produktu izoztuak.

Gainera, biltegi pribatuak ditu, hala nola Progeco Bilbaorenak, zeinak 12 kai baititu —800 metro karratu inguru— cross-docking-erako (hau da, produktu galkorrak hozkailu-kamioiko tenperatura kontrolatutik kontainerrera pasatzeko). Hego Ameriketatik eta Afrikatik datozen frutak eta barazkiak sartzeko, muga-ikuskaritzako postu (MIP) bat du Bilboko Portuak, 16 deskarga-kaikoa.

Itsaso bidezko konexioak osatzeko, izapideak azkar egiten dira, eta tren-zerbitzu intermodalek Bilborekin lotzen dituzte Gasteiz, Burgos, Madril, Guadalajara, Sevilla, Zaragoza, Bartzelona, Castelló, Valentzia eta Murtzia. Azken horrek hozkailu-trenen zerbitzu erregular bat du, Nonduermasetik abiatzen dena.

Mercabilbao

Kokapen estrategikoa du Mercabilbaok: Paris-Hendaia-Madril ardatzaren bidegurutzetik oso gertu dago, Kantauriko autobidearen ondoan, eta zuzeneko lotura du autobide-sarearekin. Hori dela eta, leku ezin egokiagoan daude Mercabilbao eta Bilboko Portua) nazioartera hedatzeko estrategia behar bezala gauzatzeko. Lehiatzeko abantaila dakarkie kokapen horrek barazki- eta fruta-sektoreko operadoreei, zenbait aldetatik begiratuta: baliabideak, dirua, denbora, azpiegiturak, biltegi logistikoak... 2017an, 219 milioi kilo fruta eta barazki igaro ziren Mercabilbaoren instalazioetatik.

 

 

 

 

 

 

 

La Autoridad Portuaria ha potenciado la creación de suelo logístico e industrial tanto dentro como fuera del recinto portuario.

Dentro del propio Puerto de Bilbao, ha finalizado las obras de la primera fase del Espigón Central, que han generado una nueva superficie portuaria de más de 300.000 metros cuadrados, con una nueva línea de atraque de 1.100 metros. Su urbanización se ejecutará en tres etapas y la primera, que comprende 201.399 metros cuadrados, acaba de ser adjudicada por 8,5 millones de euros, con un plazo de ejecución de 8 meses.

La Comisión Europea ha aportado el 20% del importe de construcción de este muelle, en el ámbito del programa Connecting Europe Facility (CEF), y el resto ha sido sufragado con fondos propios de la Autoridad Portuaria. El total de la aportación europea es de 20 millones de euros.

Por otra parte, en otoño licitará las obras de la ampliación del Muelle AZ-1, que generarán 50.000 metros cuadrados de superficie y una nueva línea de muelle de algo más de 200 metros lineales.

Arasur y Pancorbo

Fuera del puerto, la Autoridad Portuaria ofrece a sus clientes y usuarios una red de puertos secos que ha ido desarrollando en los últimos años, tanto espacios logísticos como alternativas intermodales con conexión ferroviaria.

Por un lado, la Autoridad Portuaria de Bilbao finalizó en 2019 las obras de urbanización del apartadero ferroviario del parque industrial y logístico de Arasur con una superficie aproximada de 40.000 m², y del vial de acceso a la plataforma con una longitud total de 120 metros.

Previamente, finalizaron las obras del apartadero ferroviario, fruto del convenio de colaboración firmado por el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Álava y la Autoridad Portuaria para la instalación de una base operativa ferroviaria del Puerto de Bilbao en esta plataforma logística.

La instalación cuenta con dos vías para la recepción y expedición de trenes y otras dos para la carga y descarga. Las cuatro vías tienen 450 metros de longitud 

Vista de la zona de la ampliación del puerto
Vista de la zona de la ampliación del puerto

con ancho ibérico y posibilidad de migración a ancho internacional. Además, se ha habilitado una playa de carga y descarga para facilitar el intercambio modal de las mercancías.

Por otro lado, en Pancorbo la Autoridad Portuaria cuenta con parcelas en venta y alquiler para actividades logísticas e industriales, y dispone de un almacén destinado, entre otros tráficos, a productos siderúrgicos. En una primera fase se han urbanizado cerca de 60.000 metros cuadrados. El resto de la superficie se irá urbanizando por fases, de manera flexible, de acuerdo a las necesidades y al tipo de carga de los clientes interesados en ubicarse en la zona.

La terminal ferroviaria de Pancorbo, con una superficie de 125.000 metros cuadrados, dispone de dos vías de carga y descarga de 600 y 650 metros, una vía mango de 600 metros, una vía de recepción-expedición de 750 metros de longitud y una superficie de almacenamiento de 30.000 metros cuadrados. La superficie de carga/descarga y recepción/expedición es de 17.000 metros cuadrados más otros 12.400 metros cuadrados.

La terminal ha tenido cofinanciación de 1,96 millones de la Comisión Europea, dentro de la propuesta "IBUK Intermodal Corridor" presentada a la convocatoria 2011 de las TEN-T.

Telefónicak eraldaketa digitalak eskaintzen duen aukera apartari ahalik eta etekin handiena atera ahal izateko edge computing eta deep learning teknologiak industrian nola ari den ezartzen aurkeztuko du Bartzelonan ekainaren 28tik uztailaren 1era ospatzen den Mobile World Congress-en (MWC).

Proiektu horietako bat Bilboko Portuko Agintaritzarekin eta Allread-ekin egiten duena da, zeinean Deep learningean oinarritutako ikusmen artifizialeko teknologiak aplikatzen dira, ibilgailuen matrikulak eta bereizgarriak, edukiontziak eta salgaiak denbora errealean ezagutzeko, sarbideen kontrol automatizatua ahalbidetzen duena.

Telefónica-ren edge computing-ean kokatzen den algoritmo berriak plakak irakurtzea lortzen du, baita hondatuta badaude edo eguraldia txarra bada ere, kameren funtzionaltasuna handituz eta saretik gutxieneko denbora batean sarbide-kontrola bermatuz, Telefónicak adimen artifizialeko gaitasun horiek oso hurbil baititu Portuaren kokalekutik. Funtsezkoa izan da Bilboko Portuan jada instalatutako kamerak berrerabiltzea; izan ere, Telefónica-ren sareari, edge computing-ari eta deep learning-ari esker, irakurketa zehatzagoak eta denbora errealean egiten dituzte.

Proiektu hori funtsezkoa da portuetako eraldaketa digitala gauzatu ahal izateko, prozesuak automatizatuz, ibilgailuen itxaronaldiak murrizteko, gai arriskutsuen trazabilitatea eta segurtasuna areagotzeko eta deskarbonizaziorako emateko, azpiegiturak handitu gabe eta kostuak murriztuta.

Lector QR
Lector QR

 

The Port Authority of Bilbao and UniportBilbao have received a visit from the Israeli ambassador to Spain, Ms. Rodica Radian-Gordon, as part of her official visit to the Basque Country.

The purpose of the visit has been to preserve and strengthen trade relations, and to highlight the importance of the port of Bilbao for Israel in project cargo, a traffic in which a large number of companies in the port community are specialists.

The ambassador was received by the President of the Port Authority, Ricardo Barkala; the Operations, Commercial and Logistics Director, Andima Ormaetxe; and the President of UniportBilbao, Jimmy Jaber, on behalf of the port community.

 

Maiatzetik aurrera, W.E.C. Lines konpainiak zerbitzu berri bat eskainiko du, astean bitan, Errioxako Zentro Logistiko Intermodalaren instalazioak Bilboko Portuarekin lotzeko.

Trenbide-konexio berri horri esker, Errioxako enpresek hurbilago izango dituzte Erresuma Batuko eta Europa Kontinentaleko merkatuak, kontainerren itsas garraioan espezializatutako konpainiak eskaintzen dituen Shortsea Shipping-eko ibilbideen bidez, Bilboko Portuaren eta Moerdijk-eko (Herbehereak) eta Thamesport-eko eta Liverpool-eko (Erresuma Batua) portuen artekoak.

Lotura berri honek W.E.C.k eskaintzen dituen zerbitzu intermodalak indartzen ditu, karbono-emisio gutxiko nazioarteko merkataritzari laguntzeko. Agoncillon kokatzen den Errioxako Zentro Logistiko Intermodalak, bestalde, biltegiratze-, logistika- eta garraio-soluzioak

WEC VAN EYCK ontzia
WEC VAN EYCK ontzia

eskaintzen ditu, eta Errioxako eta inguruko erkidegoetako enpresa-sarearen esportatzeko eta inportatzeko plataforma da.

Bilboko eta Amsterdamgo portuek, Energiaren Euskal Erakundeak (EEE), Petronorrek eta SkyNRG, Evos Amsterdam eta ZenithEnergy Terminals erakunde holandarrek sustatuko dute Europako Korridore hori.
Europako Korridoreak Hidrogenoaren Euskal Korridoreko Hidrogenoaren Haranak eta Noord-Holland Hidrogenoaren Huba lotuko ditu Bilboko eta Amsterdamgo portuetatik.

Bilboko eta Amsterdamgo portuek, Energiaren Euskal Erakundeak (EEE), Petronorrek eta Herbeheretako erakundeek (SkyNRG, Evos Amsterdam eta Zenith Energy Terminals) akordioa sinatu dute, Bilboko eta Amsterdamgo portuen artean hidrogeno-korridore europar berriztagarri bat garatzeko, bi portu hauen arteko itsas ibilbidea jarraituko duena.

Hitzarmena honako hauek sinatu dute: Carlos Alzaga, Bilboko Portuko Agintaritzako zuzendaria nagusia; Iñigo Ansola, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia; José Ignacio Zudaire, Petronorreko CEOko albokoa; Gert-Jan Nieuwenhuizen, Amsterdameko Nazioarteko Portuko zuzendari nagusia; Ramon Deitneen Veen.  Hitzarmena Herbehereetako errege, Willem Alexander, eta Teresa Ribera, Gobernu zentraleko presidenteordearen aurrean sinatu da.

Bazkideak elkarlanean arituko dira hidrogeno berriztagarria eta erregai sintetikoak hornitzeko kate bat garatzeko, Euskadiko ekoizpenean oinarrituta eta Amsterdamgo portuaren bidez Herbehereetara eta Europa barnealdera esportatuz.

Bilboko Portua Hidrogenoaren Euskal Korridorearen parte da, Petronorrek eta EEEk bultzatutako lankidetza, energia-, industria-, etxebizitza- eta mugikortasun-sektoreak deskarbonizatzeko.

Ekimen hori bat dator EEEk garatutako Hidrogenoaren Euskal Estrategiarekin. Estrategia hori tokiko erabilerara eta nazioarteko merkatuetara bideratuta dago, eta, bestalde, Herbehereetako gobernuak sustatu egin du hidrogeno berriztagarria ekoitzi, inportatu eta erabiltzeko.

Bilbo eta Amsterdam arteko korridore bat ezartzeak gero eta garapen handiagoa duten bi hidrogeno-haran lotuko ditu. Korridoreak, hidrogeno berriztagarriaren eta erregai sintetikoen merkataritza errazteaz gain, tartean diren kideen artean ezagutzak eta esperientzia trukatzea ere sustatuko du. Bi aldeek elkarrekin eztabaidatuko dituzte beren lankidetzarako hurrengo urratsak, eta are gehiago indartuko dute bi herrialde hauen arteko harremana, emisioak murrizteko helburu orokorrari laguntzeaz gain.

Hidrogeno berriztagarriarekin deskarbonizatzeko proiektuak

Petronor, EEEren laguntzarekin eta beste enpresa batzuekin batera, hainbat proiektu garatzen ari da Euskadin. Horien artean, nabarmentzekoak dira hidrogeno berriztagarria ekoizteko elektrolizatzaileak eraikitzea eta erregai berriztagarriak ekoizteko erakuste-instalazioa (zehazki, CO2 bidez eta hidrogeno berriztagarriaz sortutako erregai sintetikoak).

Bilboko Portuak hidrogeno berriztagarria eta haren deribatuak esportatzeko hub gisa balioko du.  Bilboko Portua dagoeneko Europako zentro logistiko garrantzitsu bat da. Hidrogeno berriztagarriaren

Sinatzeko unea
Sinatzeko unea

hornitzaile giltzarri bihurtzeko erabil daitekeen papera, bereziki, Europako ipar-mendebalderako eta Bilboko eta Amsterdamgo portuen artean dagoen hidrogeno berriztagarriaren Europako korridoreak babestuko dute erronka hori.

Amsterdamgo portua, berriz, Europako laugarren porturik handiena da, eta konpromiso sendoa du bere portu-eremuan hidrogeno berriztagarriko instalazioak garatzeko eta hidrogeno berriztagarria eta haren eratorriak inportatzeko korridoreak ezartzeko.

Amsterdamgo portuak hornitutako industria-sektore garrantzitsuenetako bat abiazioaren industria da. Portuak zuzeneko konexioa du Europako aireportu handienetako batekin, Amsterdamgo Schiphol aireportuarekin.

Jose Ignacio Zudairek, Petronorreko CEO eta Hidrogenoaren Euskal Korridoreko presidenteak azpimarratu duenez, “Hidrogenoaren Euskal Korridorea hidrogenoaren balio-kate osoan sustatzen ari den proiektua oso garrantzitsua da Euskadirentzat”, izan ere, ekosistema pribilegiatua du, erronka horren buru izateko gai dena: hidrogenoa energia-bektore gisa. “Kokapen geografiko estrategikoa, industria-portua, gas-azpiegiturak, trakzio-enpresak eta industria-sare finkatua ditugu”.

Bestalde, EEEko zuzendari nagusi Iñigo Ansolak Amsterdamekin lortutako akordioa “hidrogenoaren ekonomia berria garatzeko urrats garrantzitsutzat” hartu du. Esan duenez, hidrogenoa energia-industria gisa “funtsezkoa da Euskadin eta Europan, eta hidrogenoaren merkatu europarra eta globala garatzeko aukera aurreikusten da”.

Carlos Alzaga Bilboko Portuko Agintaritzako zuzendari nagusiak esan duenez,  “Bilboko Portua erabat konprometituta dago energia berriztagarrien ekoizpenarekin, garraioarekin eta erabilerarekin. Energia iturri berdeak garatzen ari diren enpresei lagundu, eta Hidrogeno Berdea da helburu horretarako bide garrantzitsuenetako bat”. Euskal Autonomia Erkidegoan teknologia berri horren inguruan garatzen ari den lankidetza publiko-pribatuari esker, (esaterako Hidrogenoaren Euskal Korridorea - BH2C), Bilbo energia-hub gisa aritzen da energia-bektore hori ekoitzi eta banatzeko. Laster martxan jarriko diren proiektuen artean, Alzagak azpimarratu du Petronorrek, Repsol Taldekoa, Bilboko Portuko instalazioetan eraikiko duen hidrogeno berdearekin erregai sintetikoak ekoizteko instalazioa. “Proiektu estrategiko berritzailea da, eta, zalantzarik gabe, gure hinterlandean eta Europa osoan hidrogenoaren ekonomia garatzen lagunduko du”.

Bilbo izango da sektoreko profesionalen arteko topaketa honen 2025eko edizioaren anfitrioia

Aurten ere, Bilboko Portuko Agintaritzak Coastlink-en parte hartuko du, Europarekin distantzia laburreko itsas garraioa sustatzeko portuko komunitatearekin batera garatzen ari den estrategiak hurbiltzeko.

Apirilaren 24tik 25era Amsterdamen egingo den Coastlink 2024 konferentzian, portuak eta portuko operadoreak, distantzia laburreko itsas garraioko lineak, operadore intermodalak eta garraio-kudeatzaileak bilduko dira. Bi egun horietan, distantzia laburreko itsas garraioaren industriari eta sektoreari laguntzen dioten garraio intermodaleko sareei eragiten dieten erronkei eta aukerei buruz eztabaidatuko da.

Zehazki, apirilaren 24an, Andima Ormaetxe Portuko Agintaritzako Eragiketa, Merkataritza, Logistika eta Estrategiako zuzendariak hitz egingo du korridore berdeak garatzeko lankidetzak duen garrantziari buruzko mahai-inguruan. Arratsaldean, aurkezpen bat egingo du, hornikuntza-kate erresilienteago baterako aldaketa modalak dituen onurei buruzko saioan.

Bilboko Portuari buruz

700 urte baino gehiagoko historia duen eta Arku Atlantikoan posizio pribilegiatua duen Bilboko Portuak Espainiaren eta Europaren arteko komunikazio zuzeneko ate bat eskaintzen du, portu malgu eta dinamiko gisa, edozein motatako ontzi edo karga jasotzeko gai dena, trafiko guztietarako zerbitzu espezializatuekin.

Edukiontziak kargatzea Bilboko portuan
Edukiontziak kargatzea Bilboko portuan

Bilbao da Espainiako iparraldeko porturik garrantzitsuena distantzia laburreko itsas trafikoetan, eta Espainiako portuen arteko intermodalitate-kuotarik handiena duena: edukiontzien % 29k erabiltzen dute trena.

Bilboko Portuaren oinarri estrategikoetan sartzen dira ingurumen-jasangarritasuna, zerbitzu lehiakorrak eta hazkunde ekonomikoaren sorrera, eta itsas korridore ekologikoagoak eta digitalagoak garatzea lehentasun gehigarri gisa. Hori agerian geratu da Bilboko Portuaren, Amsterdamgo Portuaren eta Duisburgeko portuaren artean iragarritako lankidetza berri batekin. Eusko Jaurlaritzako Energia Agentziarekin (EEE) eta bazkideekin batera, Ulermen Memorandum bat (MoU) sinatu du, hidrogeno berriztagarriko Europako korridorearen garapenean indarrak batzeko.

The Port Authority of Bilbao has put out to tender the construction works for the second phase of the central pier of the port of Bilbao, after receiving the required prior authorisation from the Council of Ministers. The tender budget for the contract is EUR 55.44 million, excluding VAT, funded from the Port Authority’s own resources, and has a completion time of 26 months. A unique construction feature of this type of port work is that the contract provides for the construction of caissons, backfill and superstructure of the new port docks. The resultant interior basin will be filled by reusing surplus materials from other public works in the surrounding area, in a significant example of a circular economy.

The deadline for submitting bids is 20 June, with the contract expected to be awarded later in the summer and works to begin in the autumn. The second phase of the central breakwater works will create a new port surface area of 31.2 hectares, and will mark the completion of the port expansion in the Outer Abra, which began in the 1990s.

Detail of the Central Pier
Detail of the Central Pier

This is a strategic project for the Port of Bilbao, enabling it to meet the demand for port land to accommodate new projects and consequently maintain its position as a leading port in the Cantabrian Sea. It will also generate wealth and employment for the Basque Country as a key logistical, commercial and industrial hub.

2012 TARIFFS (€)

 • The maximum rates for assistance and samplig of goods applied by the Border Inspection Post in 2003 will be the following:

NON Paletized cargo
Simple sample-taking, not requiring removal, up to four pieces: 40.10 euros.
Sample taking requiring removal: 40.10 euros + 28.59 euros per tonne or fraction.
Paletized cargo
Simple sample-taking from the first pallet: 40.10 euros.
Sample taking from successive pallets: 7.96 euros per pallet.
Cold Storage at –20º C: 0.20 euros/100 kg. per day.
Entry/Exit of goods in/from cold storage 5.67 euros per ton per operation.
Unlashing 7.96 euros per container.
 • Working hours: 08:00 to 14:00 (working days).

Bilboko Portuko Agintaritzak azkar esku hartzeko ibilgailu berri bat erosi du, azken belaunaldikoa eta bizi-euskarri aurreratuaren gisako ekipamendua duena. Ezbeharra gertatu den lekuetan esku hartzeko erabiliko da ibilgailua, Bilboko Portuaren instalazioetan betiere, eta ez zaurituak ospitaleetara eramateko, lan hori Premiazko Garraio Sanitarioaren Sareari baitagokio.

Zelula sanitario berriak abangoardiako materiala du, zaurituen arretari dagokionez; esaterako:

 • Monitore desfibriladorea
 • Bizkarrezur-ohola
 • Immobilizatzeko materiala (Ferno-Kitt, ferulak, lepokoak…)
 • Habia-ohatilla
 • Jariakinak xurgatzekoa
 • Salbamendu-uztaia
 • Segurtasun-arnesak
 • Salbamendu-txalekoak
 • Kaskoak
 • Larrialdietarako poltsak
 • Oxigeno-botilak

Komunikazioen atalean, ibilgailuak irrati-uhinen eta telefonia mugikorreko igorgailu bat dauka, ezbeharretan Bilboko Portuko Agintaritzako Larrialdietarako Kontrol Zentroarekin koordinatzeko.

Ibilgailu berria
Ibilgailu berria

Ibilgailu berriak, bestetik, gasolina-gasezko propultsioa baliatzen duen motor bat dauka; instalazio elektriko modernoa du, gailu medikoak eta argiztapen-sistema elektrizitatez hornitzeko egokitua; eta ezaugarri horietako ibilgailu sanitario batek behar duen seinaleztapena du. Era berean, segurtasun-elementuak ere baditu; esate baterako, hauek: irisgarritasun hobea, argiztapen hobea ("lekuan segurtasuna" emateko), gailu medikoen eta materialen kokapen hobea, ergonomia hobea, ibilgailua hobeto ikusten da (segurtasun pasiboa), eta erosotasun handiagoa (laguntza goxoagoa emateko).

Zerbitzu medikoaren arduradunen iritziz, "unitate honen bidez, jauzi kualitatibo handia emango da zaurituei arreta emateari dagokionez; izan ere, hemendik aurrera, besteak beste, biktima eta sanitarioa lekuan egon daitezkeen elementu kaltegarrietatik isolatu ahal izango dira, eta meteorologia txarretik babestu. Alegia, babes handia emango diogu biktimari, lan-giro seguru, funtzional eta ergonomiko bat sortuz”.

The works on the new maritime cruise station being carried out by the Port Authority of Bilbao are progressing according to plan, which means that the building will be in operation for spring 2017. The station is located at the second cruise vessel pier and is the third Port of Bilbao berth in Getxo, which will be a further boost towards increasing tourist traffic arriving in Biscay by sea.

The successful bidder for the works, the temporary consortium formed by Giroa, S.A.U. - ExcavacionesViuda de Sainz, S.A., are working with a 4.6 million-euro budget. Between April and June, the reinforced concrete structure of the building was carried out, including the foundation and forging of both the mezzanine dedicated to offices and the first floor for passenger embarkation/disembarkation. Then, during the summer months and until the end of October, the metal structure that serves as the support for the zinc-finished roof was completed in order to make the building entirely watertight in expectation of the autumn rains. The placing of the curtain wall around the building marked the half-way point of the works.

As from now, work will continue on those more weather-sensitive items such as air conditioning, electricity, floors and painting.

In parallel, on the quayside, the outside gangway for direct passenger embarkation/disembarkation to and from the building is being constructed. These works are being carried out by Prosertek at a cost of approximately one million euros.

A cutting-edge terminal

In the building’s design, special attention has been given to the data provided by the major cruise operating companies, to international vessel safety and security norms in addition to the references from the best terminals in the world. This together with the high standards of quality and safety that have been applied, will place this station – 15 metres high and with 3,200m²of useable surfaces – at the forefront of those in Europe.

The station has been conceived as a great rectangular glass container that fits in naturally with its surroundings, bearing in mind the differentiation between passenger and luggage flowswith independent lanes and stairways.

The building consists of two main floors with a mezzanine in between. The hall and tourist information desk will be on the lower floor where embarking passenger reception and check-in will take place; there will also be ample space for disembarking passenger luggage collection. The mezzanine will accommodate the VIP lounge and offices. The waiting area, embarking and disembarking passenger control area and disembarking area will be on the first floor.

Moreover, in response to the Getxo Town Councilrequest, the Port Authority has planned to provide the pier with 222 long-stay parking places destined for passengers beginning and ending their voyages in Getxo that can also be used for

New maritime station
New maritime station

residents at large on the days when no cruise vessels berth. Furthermore, another 31 places will be created for staff working at the terminal itself, of which 8 will be for people with reduced mobility, 10 for taxis and 40 for coaches.

Balance for 2016 Season

There has been an important increase in cruise traffic arriving in Biscay through the Port of Bilbao. From 5 April when the first cruise vessel of the year docked until today with the arrival of the last, 51 vessels have called, which supposes 19% more than in 2015, bringing a total of 85,071 visitors on board, 21% up on the previous year.

A breakdown of passenger nationality shows that the British (58%) lead the way, followed by the Americans (14%).

This season eight cruise vessels have made first time calls: outstanding among these are Royal Caribbean’s Cruises Ltd (RCCL) Constellation, which remained in port overnight with 2,291 passengers; the three calls made by theNavigator of the Seas, also belonging to RCCL, the first of which was in August (on its maiden voyage),carrying on board3,899 passengers of many nationalities, and which coincided with the Bilbao Festival Week; the call of theCelebrity Silhouette,RCCL’s luxury cruise vesselwith 2,813 mainly American passengers on board; and the arrival on the same day, 4 October, of two vessels belonging to the British company, Fred Olsen.

Likewise, Pullmantur has opted for Bilbao as an embarkation/disembarkation port, with two calls from the Monarch; and it has also been the season when such important companies as P&O, Oceania, and TUI have consolidated their trust in Bilbao.

There were also calls by vessels from Hurtigruten, Princess, Du Ponant, SilverSea, Costa Cruceros Carnival, Crystal, Lindblad, Sea Cloud, Noble Caledonia, Holland and Grand Circle.

Cruise tourism is an activity that produces a source of wealth for the Basque Country, due not only to the monetary flow it generates, but also to the boost it gives to our economy.

Last year, this tourism activity supposed an estimated impact of 7.27 million euros on our GDP, supporting 145 jobs annually and generating a fiscal return of 0.81 million euros.

Valentziako Generalitateko eta Portu Agintaritzako presidenteak, Ximo Puig eta Aurelio Martínez, Bilboko Portuan izan dira bisitari, erakunde horretako presidente Asier Atutxarekin batera. Bisitaldiaren helburua: Bilboko Portuaren azpiegiturak eta garapen-ereduak ikustea, batez ere portu industrialaren alorreko ezaugarriak.

Intermodalitatean, logistikan eta ardura sozial korporatiboan elkarlanean jarduteko protokolo bat ere sinatu dute bi portuetako presidenteek.

Valentziako Generalitateko eta Portu Agintaritzako presidenteak, Ximo Puig eta Aurelio Martínez, eta Bilbo Portu Agintaretzako presidentea Asier Atutxa
Valentziako Generalitateko eta Portu Agintaritzako presidenteak, Ximo Puig eta Aurelio Martínez, eta Bilbo Portu Agintaretzako presidentea Asier Atutxa

Intermodalitateari dagokionez, hau erabaki dute: bi portuen arteko garraio intermodal eta multimodalaren plangintza, kudeaketa eta garapenari buruzko esperientziak eta ezagutzak trukatzea; tren bidezko konexioak sortzeko eta garatzeko proiektuak eta inbertsioak bultzatzea, batez ere Atlantikoko eta Mediterraneoko korridoreen ingurukoak, zerbitzu intermodalen eskaintza integral bat eratu eta bi hinterlanden arteko konexioa hobetzeko, eta elkarrekin garapen logistikoko zer ekimen bultza ditzaketen aztertzea, hirugarren batzuen partaidetza ere barne dela, bi portu horien garraio-kateak hobetzeko eta haien lehiakortasuna areagotzeko.

Ardura sozial korporatiboaren alorrean, berriz, erabaki hauek hartu dituzte: laneko lekuetan osasuna zaintzeko jardunbide egokien ziurtagiriari eustea; portuetako langileentzat osasunari

Talde argazkia
Talde argazkia

buruzko dibulgazio- eta zientzia-jardunaldiak antolatzeko lankidetza garatzea, eta laneko arriskuen prebentzioari eta enpresa osasungarri bihurtzeko moduari buruzko know-howa eta esperientziak trukatzea.

Helburu berak

Bestalde, bi portu horietako agintaritzen arteko harremanak oso onak direla erakutsi du topaketak, eta helburu bera dutela biek: lehiakortasuna areagotzea, zerbitzua hobea emateko bakoitzaren eragin-eremuko (hinterland) ekonomia-sektoreari.

Bai Aurelio Martínezek, bai Asier Atutxak azaldu dutenez, intermodalitatea eta logistika sustatu beharra dago portuen lehiakortasuna hobetzeko eta, hartara, garraio-kateen eraginkortasuna areagotzeko eta portuen eragin-eremua hedatzeko. Dagoeneko hobekuntza-estrategia horretan murgildurik dabiltza Bilbo eta Valentzia, eta zenbait ekimen ari dira bultzatzen eremu logistikoetan eta portu lehorretan.

Ardura sozial korporatiboko politikari dagokionez, berriz, laneko arriskuen prebentzio-estrategiak sustatzen jarraitzea erabaki dute, eta langileen osasuna eta ongizatea hobetzen jarraitzea. Hain zuzen ere, Laneko Segurtasun eta Higienearen Institutu Nazionalak (INSHT) banatzen duen "Jardunbide egokien ziurtagiria" jaso berria dute bi portu-agintaritza horiek.

The Port of Bilbao and Mercabilbao will be present once again at Fruit Logistica, the main European fruit and vegetables exhibition, which will be held from 7-9 February in Berlin.

Both entities will be at the Spanish State Ports stand (Pavilion 23, Nº E-05) where they will show their competitive advantages for becoming the entry gate for traffic from South and Central America and their capability to reship fruit and vegetables to Europe and the rest of the Iberian Peninsula. Without doubt it is an alternative to transporting horticultural produce by road, and a bid for Bilbao to establish itself as a horticultural food produce hub importer and exporter in Spain.

So, both infrastructures boast cutting edge facilities that are completed with a large number of maritime services connecting Bilbao with some 900 ports worldwide.

In 2017, fruit and vegetables traffic in the Port of Bilbao rose to 136,000 tonnes. Outstanding produce was vegetables as well as onions, garlic, potatoes and citrus fruits.

Exports were dominated by the United Kingdom, Ireland, Sweden and Canada, while imports from the United Kingdom, Peru, India, Chile and the Netherlands stood out.

Smoother operations with the new, automatic access system.

Bilbao has the most important container terminal in the north of Spain which is also the one with the greatest drafts. It is managed by Noatum Container Terminal Bilbao and has 540 plug sockets for reefer containers whose temperatures are controlled and monitored 24 hours a day, 365 days a year. The terminal also carries out cross docking in an area specially adapted for this service. In addition, rail-transported refrigerated goods containers are received at the facilities where there is a terminal with four 450-metre tracks, which will be extended to 550 metres.

Recently, Noatum Container Terminal Bilbao and the Port Authority have defined an automatic access procedure at the new container terminal gates which came into service last September and which makes operations smoother and simpler, including those for fresh produce hauliers.

Perishables terminal
Perishables terminal

Furthermore, the Port boasts a perishable goods terminal (Frioport) which has a 25,000 cubic metre capacity, equivalent to 5000 tonnes of produce. Different storage modules enable fresh and refrigerated goods to be conserved at temperatures ranging from +12° to -5°C and frozen at up to -22°.

There are also private warehouses like those belonging to Progeco Bilbao, which has 12 bays – some 800m²- dedicated to cross-docking, for the transfer of perishable goods at controlled temperatures from refrigerated trucks to containers. For fruits and vegetables entering from South America and Africa, the Port of Bilbao has a Border Inspection Post with 16 unloading bays.

The Port’s maritime links are complemented with its smoothness in procedures and intermodal rail services with Vitoria, Burgos, Madrid, Guadalajara, Seville, Zaragoza, Navarre, Barcelona, Castellon, Valencia and Murcia. The latter, departing from Nonduermas, offers a regular refrigerated trains service.

About Mercabilbao

Mercabilbao enjoys a strategic position very close to the intersection of the Paris-Hendaye-Madrid axis next to the Cantabrian Motorway, and a direct link with the national motorways network. Together with the Port of Bilbao, it is ideally situated to carry out an effective and quality internationalisation strategy, which is a competitive advantage for horticultural sector operators, both from the point of view of resources, economics, time, available infrastructures as well as existing logistics storage. In 2017, 219 million tonnes of fruit and vegetables were handled at the Mercabilbao facilities.

 

 

 

 

 

 

The Port Authority of Bilbao will present its updates regarding digitalisation and innovation at the Smart Port forum, which is included in the third international Smart City Expo World Congress being held in Barcelona from 19-21 November.

Here, the Port Authority will inform of its advances as a Port 4.0, among which is the electronic administrative improvement. The e-puertobilbao platform contributes to processes simplification and to telematics information interchange in order to speed up operations. The platform is already used by over 750 companies and offers twelve services.

Also new is the creation of a Hub for Innovation and Research in order to boost the future competition for Fund 4.0. – administered by Spanish State Ports.
With this centre, the Port Authority aims to strengthen a climate of innovation in the Port and encourage companies and start-ups in its environment to identify ideas and projects for this first call.

CSP Iberian Bilbao terminal
CSP Iberian Bilbao terminal

In addition, the Port companies are automating their terminals, and outstanding among them is the access gates automation at the container terminal managed by CSP Iberian Bilbao Terminal. This project supposes more efficient management of container reception and despatch by reducing truck waiting time by up to 40%.

Further information available at: http://www.smartcityexpo.com/

Con este reconocimiento la Autoridad Portuaria da un nuevo paso para convertir a este Puerto en un Green Port

El Puerto de Bilbao ha sido inscrito en la red de puertos ECOPORTS, la principal iniciativa medioambiental impulsada entre puertos europeos, con 121 miembros e integrada en la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO).

Para lograrlo, la Autoridad Portuaria ha cumplimentado con éxito el SDM (Self Diagnosis Method), un cuestionario sobre diferentes temas relacionados con el puerto.

Esta iniciativa se suma a otras actividades emprendidas por la entidad para convertir a Bilbao en un Green Port y un referente medioambiental. En este sentido, 27 de sus proyectos encajan en al menos seis objetivos de desarrollo sostenible, alineados con los objetivos de la Agenda 2030; ha renovado por sexto año consecutivo el certificado EMAS; se convirtió en el primer puerto del mundo en obtener la Declaración Ambiental de Producto (DAP) o Environmental Product Declaration (EPD), un análisis que recoge los impactos ambientales de las actividades portuarias; y sustituyo los 1.300 puntos de luz exterior del Puerto por tecnología LED, con lo que consiguió ahorrar más de un 50% de la energía respecto a la instalación anterior. Estas y otras mejorar realizadas han permitido que, entre 2017 y 2020, haya conseguido reducir en un 66% las emisiones de CO2.

Vista del puerto desde Punta Lucero
Vista del puerto desde Punta Lucero

Paralelamente, ha desarrollado una herramienta de control medio ambiental que permite visualizar indicadores a través de su web como: calidad del aire en tiempo real y medición de la última semana, la meteorología y oceanografía.

Este mismo año ha iniciado, de igual modo, otro hito: la elaboración de un plan de transición energética que estará finalizado a primeros del año que viene.

On 29 June, W.E.C. Lines will launch a direct weekly service, with very short transit times, connecting Bilbao with Ireland and the United Kingdom, in a seamless and fully monitored operation

The new weekly service will depart from Bilbao on Saturdays, arriving in Dublin on Mondays and Liverpool on Tuesdays, and providing customers with a greater level of flexibility and efficiency, such as fast end-mile delivery.

As Roger Megann, Managing Director of W.E.C. Lines UK, points out: “W.E.C. Lines has been active in the Irish market for over 30 years from Portugal. Now, following our successful entry into the Spanish market in 2021 connecting Bilbao with Thamesport and Liverpool, our customers have been asking us to add Dublin to the list of destinations and to offer a wider product range”. This request was further fuelled by W.E.C. Lines' entry into the reefer market in early 2024, “as there is a strong reefer trade between Ireland, Spain and Portugal”.

This progression and natural evolution of W.E.C. Lines services also allows the Dutch shipping line to further increase its trade between Spain and Portugal with Liverpool, as demanded by its customers in both the dry and reefer market, and to offer greater frequency, faster transit times and reliability. Liverpool will now have two weekly calls, as it is also a port of call on the existing NSC UK/PT service.

MV WEC MONDRIAN at the port of Bilbao
MV WEC MONDRIAN at the port of Bilbao

The service ensures complete and real-time information, comprehensive monitoring and immediate operational actions throughout the entire transport process, which is particularly relevant when shipping temperature-sensitive, food grade and/or hazardous freight. A wide range of equipment will be available, including 20', 40' DV/HC/HCPW, 45' HCPW, 45 ft refrigerators, 20', 40' flats and open top containers.

This route links seamlessly with W.E.C. Lines rail connections between Bilbao and Barcelona, Valencia, Madrid, Zaragoza and Agoncillo (La Rioja).

Azaroaren 27tik 29ra, Europako gurutzaontzi-azokarik garrantzitsuenean —Seatrade Med Cruise Convention— izango da Bilboko Portuko Agintaritza. Aurten, Frantzian egingo da azoka, Marseilla hirian. Bere standa (512.a) abiapuntu hartuta, Bilboko Portuak gurutzaontzien joan-etorrirako dauzkan azpiegitura eta zerbitzuak erakutsiko ditu, eta Euskal Herriak gurutzaontzietako bidaiarientzat duen turismo-eskaintza zabalaren berri emango du.

Kruzeroen kaia
Kruzeroen kaia

Aurten, 50 eskala baino gehiago egingo dira Bilboko Portuan; izan ere, hiru konpainiak hautatu dute Bilbo bidaiariak ontziratzeko eta lehorreratzeko portu gisa. Hain zuzen, MSC Cruceros-ek MSC Ópera ontziarentzat erabiliko du (zortzi geldialdi); Iberocruceros-ek, Grand Mistral ontziarentzat (bi geldialdi); eta Pullmantur-ek Empress ontziarentzat (bi geldialdi).

Nabarmentzekoak dira, baita ere, M/V Celebrity Constellation gurutzaontziak egingo dituen zazpi geldialdiak —Royal Caribbean konpainiaren mende dagoen Celebrity Cruises ontzi-enpresarena da gurutzaontzi hori—. Konpainia horrek ardoarekin lotutako ibilbideak egiten ditu, eta Bilbon ematen dute gaua, egiten dituen zazpi geldialdietako batean.

Gurutzaontzientzako atrakaleku berria

Euskal Herriak eragiten duen erakarmen turistiko gero eta handiagoak, gurutzaldien sektoreak nazioartean izan duen gorakadak eta ontzi-enpresa handiek Atlantikoko ibilbide handietan eskala egiteko nahiz gurutzaldien hasiera edo bukaerako portu moduan Bilboren alde egindako apustuak gurutzaontzientzako bigarren atrakaleku bat egitera bultzatu dute Bilboko Portuko Agintaritza.

Inbertsioa 13,8 milioi eurokoa izango da. Getxon egitekoa den terminal berriak (gaur egungoa ere han dago) lehorrean 27.400 m2 hartuko ditu, 76 m zabal izango da, eta 355 m luze den atrakatze-lerroa eta 12 metroko zinga izango ditu.

Acorde a lo establecido en el Capítulo III arts. 246 a 250 del B.O.E. nº 253, disposición 16467:

Suministros de agua (T - 8) A
Desde 01/05/2013 hasta 30/06/2014
RED PRIMARIA: Santurce muelles A1 y A2: .......... 1,8820 €/m3.
RED SECUNDARIA: Resto de muelles: .......... 1,9440 €/m3.
Desde 01/07/2014
RED PRIMARIA: Santurce muelles A1 y A2: .......... 2,01 €/m3.
RED SECUNDARIA: Resto de muelles: .......... 2,37 €/m3.

 

Suministros de energía eléctrica (T - 8) B
Hasta el 30/06/2014
ZONA DE SANTURCE: Alta Tensión: .......... 0,104200 €/Kwh.
Baja Tensión: .......... 0,134800 €/Kwh.
OTRAS ZONAS: Alta Tensión: .......... 0,127300 €/Kwh.
Baja Tensión: .......... 0,159500 €/Kwh.
Hasta el 01/07/2014
ZONA DE SANTURCE: .......... 0,19 €/Kwh.
OTRAS ZONAS: .......... 0,22 €/Kwh.

Se revisarán las tarifas por Suministro de Agua y de Energía Eléctrica, en el mismo porcentaje que las actualizaciones estatales de los suministradores con las pertinentes autorizaciones.

In accordance with what is stipulated under Title Vll of the First Book in the Spanish State Gazette Nº 253, provision 16467,
Law 22/2013 of 23/12/2013 pertaining to the State Budget is updated for 2014 as follows. 
Law 36/2014 of 30/12/2014 pertaining to the State Budget is confirmed for 2015 as follows:

Chapter II. Section 4, subsection 3.

 • Art. 211. This charge applies to the handling of goods entering or departing by sea, or that are transhipped or undergo sea or land transit, as well as to the use of their means of transport, the berthing facilities, the handling area corresponding to vessel loading and unloading.
 • Art. 212.

  • When the goods have been consigned, the substitute person liable for this charge is the shipping agent or the vessel’s logistics or cargo operator. At terminals or other handling facilities that are granted under licence or are authorised, it will be the licensee or the legally authorized person.
  • The liable person is the shipping agent, the owner or master of the vessel with joint liability.
 • Art. 213. The rate shall be charged as from when the vessel enters the port’s service area.
 • Art. 217. Basic rate (M) = 2.95 Euro
 • Art. 214. Total rate in non-licensed or non-authorised cargo maritime terminals.

  • a) For goods and means of transport entering or departing by sea only.

   • 1º) Simplified calculation:

    vehicles (goods) or means of transport x basic rate (m) x correction coefficient (art. 166⇒1.05) x corresponding coefficient =
    =2.95 x 1.05 x corresponding coefficient

  COEFF. TOTAL RATE DUE
Container <=20' (including a transport platform up to 6.10 metres) 10.00 30.975*
€ unit
Articulated vehicle with box up to 6.10 metres 10.00 30.975*
€ unit
Container > 20’ (including platform of up to 12.30 metres) 15.00 46.4625*
€ unit
Semi-trailer and trailer up to 12.3 metres 15.00 46.4625*
€ unit
Articulated vehicle or articulated tipping vehicle up to 12.30 metres 15.00 46.4625*
€ unit
Articulated tipping vehicle with multiple trailers or semitrailers (road train) 25.00 77.4375*
€ unit
Vehicles carried as cargo:
Vehicle weighing up to 2,500 kg
Organic Law 9/2013 of 20/12/2013
0.50 1.54875*
€ unit
Vehicle weighing over 2,500 kg.
Organic Law 9/2013 of 20/12/2013
2.00 6.195*
€ unit
 • 2º) Rate for cargo groups: cargo tonnage X basic rate (M) coefficient
Cargo Group Coefficient Total Rate Units
First 0.16 0.4956* € tonne
Second 0.27 0.836325* € tonne
Third 0.43 1.331925* € tonne
Fourth 0.72 2.2302* € tonne
Fifth 1.00 3.0975* € tonne
Means of transport type loaded or unloaded
(packages)
Coefficient Total Rate  Units

Container ≤ 20´ (including one platform of up to 6.10 m. (per unit)

0.90 2.78775* € unit
Rigid vehicle with box of up to 6.10 m.(per unit) 0.90 2.78775* € unit
Platform of up to 6.10 m. (per unit) 0.90 2.78775* € unit

Container > 20’ (including one platform of up to 12.30 m) (per unit)

1.80 5.5755* € unit
Semi-trailer and trailer 12.30 m. (per unit)  1.80 5.5755* € unit

Rigid or articulated vehicle with box of up to 12.30 m. (per unit)

1.80 5.5755* € unit
Platform of up to 12.30 m. (per unit)  1.80 5.5755* € unit
Tractor heads (per unit) 0.60 1.8585* € unit
Articulated vehicle with several trailers or semi-trailers (road train) 2.90 8.98275* € unit
Others not included above (per tonne)  0.50 1.54875* € tonne

* Correction coefficient included in total rate

 • b) In the case of goods and means of transport in maritime transit that have been declared as such, the total rate of the goods in transit charge will be calculated in accordance with what is established in Section (a), taking into account that transit operations to these effects are equivalent to a disembarkation operation.
 • c) In the case of goods in trans-shipmen operations:

  • 1º) Berthed vessels 50 % of a)
  • 2º) Between vessels berthed abreast 30 % of a)
 • Art. 215. Total rate in licensed or authorised maritime goods terminals:
 Licensed or authorised berth
1º In entry and departure operations  50% of a)
2º In maritime transit operations 25% of b)
3º In trans-shipment operations 20% of c)
Non-licensed or non-authorised berth 80%
 • Art. 216. Total rate in other cases: coefficients to be applied to the obtained amount in accordance with what is laid out in previous articles
a) To goods and their means of transport in sea transit 0.25
b) To goods entering or departing by sea, their means of transport or cargo units belonging to a regular short sea shipping service 0.80

c) Ro-Ro embarking and disembarking
These coefficients will not be applied if goods were in sea transit in the last port where they were embarked, or will be goods in sea transit in the first port where they are to be disembarked.

0.60
d) To goods and their means of transport, entering or departing by sea that leave or enter the port service area by rail. 0.50

Discounts – Art. 245.

 • 3 –Discounts no greater than 40% of the vessel, passenger or goods charges may be applied to traffic in order to encourage attracting customers, customer loyalty and growth in traffic and shipping services that contribute to the economic and social development of the ports’ area of economic influence or that of Spain as a whole (Law 22/2013 of 23/12/2013, pertaining to the General State Budget for 2014).

During the summer, the Port Authority of Bilbao will put out to tender the works for the construction of the maritime terminal on the third cruise berth at Getxo for 5 million euros with a one-year completion period. Bidders can improve on these figures.

Cruises terminal
Cruises terminal

Functionality, safety and security are the keys to the terminal’s design. Similarly, as a visiting card for our visitors, it is hoped to transmit a modern, pleasant, dynamic image, a reflection of our territory and culture.

The building, 15 metres high and with an area of 3,200 usable square metres, has been conceived as a great rectangular glass container, light in form and bright, protected by a light zinc roof with six skylights to give the impression of even more brightness: it slants to a close, which gives it a more dynamic appearance.

To cater for the embarking and disembarking needs of passengers commencing or finishing their cruise in Getxo- where baggage management is fundamental- the building has been conceived bearing in mind the differentiation between passenger and luggage flows. Likewise, for operational reasons, embarkation and disembarkation areas will be differentiated with independent lanes, and will have different stairways for passengers entering and departing to facilitate passenger movements. Doubling interior accesses will become a key factor for those ports like Bilbao who wish to put themselves on the map as cruiser base ports.

Another important feature of the terminal is that it opens towards the vessels, thus facilitating embarkation and

disembarkation manoeuvres, and guaranteeing passenger comfort. According to the designers “passengers will access the terminal and/or the vessel directly, comfortably and safely, without having to walk along the pier, thanks to a finger or gangway similar to those used at airports”. Besides, this infrastructure will adapt to any vessel embarkation height, regardless of size, and will also be adaptable for disabled people. This will also be financed by the Port Authority and will suppose an investment of 1 million euros approximately, included in the total works cost.
Maleten zirkulazioa eta itsasontziak behar dituen hornidurak kalean egingo dira, atrakalekuaren ondoan, bidaiarien joan-etorritik erabat aparte dagoen eremu batean.

Luggage and vessel supplies movements will be at ground level, next to the berthing area, in a passenger-free zone.

The design has been carried out after an exhaustive study and analysis of the functional demands of this type of building. Special attention has been given to the data provided by the major cruise operating companies, to international vessel safety and security norms in addition to the references from the best terminals in the world.

Passenger terminal
Passenger terminal

Car Parking Spaces

In accordance with Getxo Town Council demands, the Port Authority has planned to provide the pier with 222 long-stay parking lots, that is for passengers embarking on cruises sailing from Getxo, but which can also be used by the general public when there are no cruise vessels in port.

Likewise, there will be a further 31 parking spaces for terminal staff and 8 more for disabled people, 10 for taxis and finally, 40 for coaches.

Hutsik geratu da Galeako itsasargia (Getxo) ustiatzeko portuko jabari publikoaren emakida bat esleitzeko Bilboko Portuko Agintaritzak egindako lehiaketa publikoa, eskaintzarik ez delako jaso haiek aurkezteko epean (abenduaren 20a zen azken eguna).

Aipatutako lehiaketa hutsik geratu da, nahiz eta bertako zenbait enpresaburuk interesa adierazi. Hutsik geratu da, batez ere, merkatu-azterketa zehatzago bat egin behar delako arrazoizko itzulkinik emango duen ebaluatzeko, kontuan izanik inbertsio handia egin beharko litzatekeela itsasargia birgaitzeko eta aurreikusitako ostalaritza-erabilerara egokitzeko, eta lehiaketak emandako denbora urria izan delako hori egiteko.

Bilboko Portuko Agintaritzak ez dio uko egin proiektuari, aukera bat baita interes historiko eta kultural handiko ondare hori errentagarri egiteko, zaintzeko eta gizarteari hurbiltzeko, eta, hala, eskaintza turistiko paregabe bat egingo bailitzateke, eta,

Galeako itsasargia
Galeako itsasargia

aldi berean, ostalaritzari lotutako enpresa-sarea sustatu eta dinamizatu. Hori dela eta, gogoeta-aldi bat irekiko du, jasotako iradokizunak analizatzeko, eta aztertzeko, hala badagokio, zer neurri ezar daitezkeen erraztasunak emateko proiektu hori gauzatu dadin.

logo de Centro Integral de Reconocimiento Aduanero - CIRA

Centro Integral de Reconocimiento Aduanero - CIRA

Centro Integral de Reconocimiento Aduanero - CIRA
Muelle Reina Victoria, s/n

Santurtzi - 48980 (Bizkaia)España

Centro Integral de Reconocimiento Aduanero - CIRACentro Integral de Reconocimiento Aduanero - CIRACentro Integral de Reconocimiento Aduanero - CIRA

Servicios básicos y otrosTarifas (€) año 2016

 • Serán de aplicación las siguientes tarifas de asistencia y manipulación de mercancías en las inspecciones aduaneras y SOIVRE en la instalación de referencia.
T-1.- Extraccion simple de bultos (un pallet o hasta 4 bultos) 41,81 euros.
T-2.- Realización de pasillo ctr.20’ y posterior llenado 277,83 euros.
T-3.- Realización de pasillo ctr.40’ y posterior llenado 354,31 euros.
T-4.- Vaciado total ctr.20’ y posterior llenado de mercancía no paletizado 370,47 euros.
T-5.- Vaciado total ctr.40’ y posterior llenado de mercancía no paletizado 472,41 euros.
T-6.- Vaciado total y posterior llenado ctr.20’ paletizado 175,59 euros.
T-7.- Vaciado total y posterior llenado ctr.40’ paletizado 218,08 euros.
T-8.- Limpieza y retirada de restos sólidos, por ctr.20-40’ 13,27 euros.

The aim is to reduce the disruptions to general traffic using the N-644 road, and especially to facilitate the passage of heavy loads transport whose origin/destination is the Port of Bilbao so that Port can maintain its accessibility and competitiveness as the economic driving force in Biscay.
The necessary works on the tunnels, which form part of the Bidesarea Project to improve and modernise the territorial roads network, will commence on 17 September with an 8-month completion period, and will enable the tunnels to be adapted to the latest safety measures.

The rehabilitation works on the Mamariga Tunnels on the N-644 road will begin on 17 September with the commitment of the Territorial Council of Biscay and the Port of Bilbao to take all the measures and provide all the necessary resources to accelerate and manage heavy loads transport in order to minimise disruptions to the utmost, and to guarantee the accessibility to and competitiveness of the Port at all times.

This was announced by the Deputy for Territorial and Economic Development, Imanol Pradales, and Port Chairman, Ricardo Barkala. They informed that both institutions, having been in contact with all agents involved over recent months, had established a series of measures to reduce disruptions to general traffic on the N-644, and in particular to heavy loads transport whose origin/destination is the Port of Bilbao. Specifically, it was decided to accelerate the works and set up a traffic-management system to facilitate normalised passage for heavy loads.

This type of traffic is directly related to the Port of Bilbao’s competitiveness and fundamentally, to those industrial activities that are strategic for the Port, and especially for those connected with the offshore wind energy sector.

The Mamariga Tunnels, which have been in service since 1990, constitute a strategic point for the Biscay territorial road network being used by 17,000 vehicles to access daily the Port of Bilbao and the towns Santurtzi and Zierbena. Consequently, this is an essential plan to modernise and to improve safety for a priority access road to one of the driving forces of the Biscay economy.

Acceleration of works and traffic management

Since it is impossible to limit the works only to nights, three work shifts will be set up and material and human resources increased in order to minimise disruptions. In this way, the

Heavy loads transport
Heavy loads transport

minimum works completion period implied by the closing of one tube will be 6 months, and the final carrying out of all the works 8 months, instead of the initially estimated 14.

In addition, during the months either of the tubes is closed to traffic, a traffic light signalling system will be introduced to allow heavy loads to exit the Port in two day time slots (morning and afternoon/evening), and one at night for both entry and exit from Monday to Friday. This will enable compatibility with the works with minimum disruption to both heavy load and usual traffic on the N-644.

Rehabilitation of tunnels

The actions to be taken on the Mamariga Tunnels forms part of the Bidesarea Project for the modernisation and safety on the territorial road network. This project defines a series of modifications to aspects concerning the route, undersealing and drainage, as well as to the other basic infrastructure (surfaces, structural coating, appearance, safety barriers, and drainage) and safety infrastructure (lighting, signalling, installations, fire protection, PA systems). Thus, among other actions and improvements, a new LED technology lighting system, new ventilators, PA systems, lighting and ventilation control will be installed.  In addition, fire detectors will be increased and wiring and interior cameras will be totally renewed.

These actions as a whole will enable the Mamariga Tunnels to be adapted to the most modern and rigorous safety measures established by the norms in Biscay.

The works will commence on 17 September and will, according to plan, last until the end of May 2019. The Territorial Council of Biscay will invest 5,868,474 euros in all.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, participará este martes, 6 de octubre, en la apertura de la misión comercial hispano-alemana que tiene como objetivo abordar la “Eficiencia Energética y Energías Renovables en la industria portuaria en España”. Impulsada por el Ministerio alemán de Economía y Energía y organizada por la Cámara de Comercio Alemana para España, la misión se realizará de manera virtual, y el presidente de la Autoridad Portuaria repasará los últimos proyectos impulsados desde el Puerto de Bilbao para ser un enclave más eficiente y sostenible desde el punto de vista energético.

Puerto de Bilbao, un modelo a seguir

Uno de los proyectos pioneros llevados a cabo en el Puerto de Bilbao para reducir el consumo energético y la emisión de gases generados en la producción de electricidad ha sido la sustitución del alumbrado exterior de todo el Puerto por tecnología LED. Esta iniciativa ha ido unida a la incorporación de una plataforma que facilita, en tiempo real, regular el alumbrado. Todo ello ha permitido reducir en un 14% el consumo eléctrico.

Otros proyectos que se están llevando a cabo son: la sustitución de las calderas convencionales por bombas de calor que, además, reducen las emisiones de CO2; la adquisición de vehículos propulsados por energías alternativas (eléctricos 100%, hibridos y GLP); y la puesta en marcha de un Plan estratégico energético que evalúe las necesidades energéticas actuales y futuras, y establezca una hoja de ruta de descarbonización para el horizonte 2030 y 2050, a partir del análisis del potencial de renovables y el cambio del marco energético en una primera fase. Asimismo, el proveedor de energía eléctrica va a certificar que, a través de las garantías de origen, el cien por cien de la electricidad que consume es procedente de fuentes renovables, como la eólica, con la consiguiente reducción a cero de sus emisiones indirectas de gases de efecto invernadero procedentes del consumo eléctrico.

Por otra parte, el Puerto de Bilbao cuenta con un polo energético ubicado en la zona industrial y en él se han impulsado las energías renovables, donde se encuentran enmarcadas las eólicas.  La colaboración público- privada ha permitido desarrollar proyectos estratégicos en esa zona, para acoger empresas de componentes eólicos, como Haizea Wind, dedicada a la fabricación de torres eólicas offshore, o una plataforma de distribución internacional para Siemens-Gamesa.

Asimismo, en esta zona se acaba de adjudicar a Petronor, filial del grupo Repsol, una parcela para construir una de las mayores plantas mundiales de producción de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde, generado con energía renovable.

Vista nocturna del puerto con mercancía
Vista nocturna del puerto con mercancía

El Puerto de Bilbao promueve, asimismo, otras iniciativas para contribuir a la Agenda 2030. Una de ellas es potenciar el suministro de GNL a buques. Se encuentra a la cabeza del tráfico marítimo español de gas, gracias a su planta regasificadora de GNL, Bahía de Bizkaia Gas (BBG), que aporta el 27,5% del total de GNL de España. Otros datos a tener en cuenta es que en 2018 llevó a cabo la primera prueba piloto de carga de GNL de un barco a otro de todo el Arco Atlántico y del Mediterráneo, y Repsol está construyendo en este Puerto su primera gasinera para abastecer de gas a los buques.

Sobre la misión comercial hispano-alemana

La misión comercial hispano-alemana online sobre eficiencia energética en la industria portuaria arrancará con una conferencia el día 6, pero estará acompañada de charlas virtuales B2B durante los días 7 y 8 de octubre. El objetivo es organizar reuniones entre empresas alemanas y sus potenciales socios comerciales españoles, así como posibles clientes.Esta iniciativa se dirige a proveedores tanto de soluciones de eficiencia energética como de energías renovables. Las aplicaciones en el puerto son numerosas: ahorro de energía mediante la recuperación de la misma, iluminación exterior eficiente, posibles ubicaciones para turbinas eólicas y pequeñas turbinas de viento, plantas de energía undimotriz y energía solar, especialmente con el modelo de electricidad de autoconsumo y el uso de tecnologías de almacenamiento. La generación combinada de calor y electricidad y la utilización interna de calor residual también pueden contribuir a evitar las emisiones de CO2 en las empresas industriales de la zona portuaria. 

Programa e inscripciones gratuitas a través de  https://www2.ahk.es/event

 

Portuko Agintaritzak -Bilboko portuko komunitatean erantzukizun sozial korporatiboko (ESK) jarduerak sustatuko dituen erakunde eragilea izan nahi duenak-, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, sektoreko enpresei laguntzeko programa aitzindari bat abian jarri du. Ekimen honen lehenengo fasean hamaika enpresek parte hartuko dute, eta, horiekin batera, aholkularitza-enpresa espezializatu batek aholkuak emango dizkie ESKren zenbait ekintza identifikatzeko, gauzatzeko eta emaitzak  eta aipatutako horiek sei hilabeteren buruan izango duten itzulera neurtzeko adierazleak abian jartzeko. 

Portuko Agintaritzaren iritziz, “konpromiso bat daukagu portuko komunitatearekin ESKren ekimenak bateratzeko eta esparru guztietan portu jasangarria, ingurunearekin inplikatuta, lortzeko”. Jasangarritasunak, Bilboko Portuaren zeharkako ardatz estrategikotzat hartuta, balioa eta lehiakortasuna sortzen ditu portuko jardueraren garapenean, eta horrek, gero,  eragina dauka gure gizartean.

Bilboko portuaren bista orokorra
Bilboko portuaren bista orokorra

Ekimen horren aurretik, portuko enpresek arlo horretan egindako jarduerak aztertu dira, eta portuko komunitateak, ezarritako helburuak lortu ahal izateko duzkan iritziak bildu dira.

 

Un año más, la Autoridad Portuaria de Bilbao dará a conocer, del 4 al 7 de junio en la feria Transport Logistic Munich, su amplia oferta de servicios para todo tipo de carga y destinos.

Buques en el puerto de Bilbao
Buques en el puerto de Bilbao

Desde el stand del ICEX (HALL: B4, STAND: 310A), los representantes del Puerto presentarán- a las principales navieras, operadores logísticos y cargadores que exponen y visitan la feria - las terminales para todo tipo de mercancías, el gran número de servicios marítimos tanto de corta como de larga distancia, su amplia oferta modal marítimo ferroviaria, así como sus nuevas superficies y las nuevas oportunidades de negocio que se pueden generar con el desarrollo de las infraestructuras que la Autoridad Portuaria está llevando a cabo.

Desde 1992, año en el que se iniciaron las obras de ampliación, el Puerto de Bilbao ha ganado al mar 2,6 millones de metros cuadrados de superficie, ha construido 3,25 kilómetros de muelles y cuenta con calados de hasta 25 metros en la zona comercial y 32 en la zona industrial.

The Bilbao Port Authority presented its telematics services as a support to its strategy for the simplification and facilitation of processes for business development to over 250 participants at the e-maritime conference held in Brussels at the end of November.

The Conference was organised by the European Union with a view to debating and analysing the development of the e-maritime initiative in both its functional and technological dimensions. Mr Txaber Goiri, the Manager for Competiveness at the Bilbao Port Authority, took part as the Chairman of the Intermodal and Logistics Committee of the ESPO (European Sea Ports Association), and stated that for the ports, the e-maritime vision was positive ”as long as it provides an opportunity to establish an efficient system that facilitates the processes and information interchanges in the ports and logistics chains.

Panoramic view of the Port of Bilbao
Panoramic view of the Port of Bilbao

In this respect, the ESPO considers it necessary to maintain the existing systems and portals as entry points to national one-stop windows “since these systems are, in fact, already serving as one-stop windows at the local level for our port community customers.”

For Goiri, “in ports like Bilbao, where the e-puerto telematics platform is already in existence, we must insist on the need to make minimum changes because our customers need the stability in order to centre on their business., and even more so bearing in mind that the e-maritime aim is to simplify and facilitate maritime trade and transport.”

The two-day conference was inaugurated by Mattias Ruete, the Director General of the EU’s DG MOVE. On the first day, the conference focused on the history and the definition of the e-maritime initiative scenario. At present, there are two projects under way: one for the implementation of directive 2010/65 concerning the formalities demanded from vessels on port arrival or departure at or from member states; the other pertains to the developments taking place in the SafeSeanet improvements.

 

On the second day, three working groups were organised on technology use to facilitate port operations and services for vessels and cargoes. Representatives from the ports of Hamburg, Bremen, Rotterdam, Zeebrugge, Barcelona and Valencia took part, some of whom presented their telematics systems (Port Community Systems) and their value-added services offer. Sea operators, such as Maersk, MacAndrews, Unifeeder, P&O ferrymasters also took part as well as representatives of the DG TAXUD (EU Customs), the EMSA (European Maritime Safety Agency) and shipping and European ports Associations (the ECSA and ESPO respectively).

The conference was closed by Mr Strottman of the Cabinet of Siim Kallas, the EU Transport Commissioner with a speech entitled “Connecting the maritime world-towards 2020”.

The Port Authority of Bilbao has purchased a new state of the art emergency vehicle, provided with equipment comparable to an advanced life support unit. The vehicle will be used for accident scene intervention inside the Port of Bilbao’s facilities and not for taking casualties to hospitals, which corresponds to the Emergency Health Transport Network.

The new mobile medical care vehicle has cutting edge equipment to attend casualties including:

 • Defibrillator monitor
 • Spinal board
 • Immobilisation material (Ferno kit, splints, surgical collars)
 • Stretcher
 • Secretion aspirator
 • Lifebuoy
 • Safety harnesses
 • Life jackets
 • Helmets
 • Emergency bag
 • Oxygen bottles

With regard to communications, the vehicle is equipped with a radio and a mobile phone for connection with Port Authority of Bilbao’s Emergency Control Centre.

New emergency vehicle
New emergency vehicle

In addition, it has a petrol/gas engine in order to comply with the contamination law minimums; a modern electric system adapted to feed the medical apparatus and necessary lighting and appropriate signals for this type of vehicle. It also has safety elements including better accessibility, better lighting for on-scene safety, better distribution of medical apparatus and materials, improved ergonomics, greater visibility of the vehicle and an increase in comfort, thus providing more medical warmth.

According to the directors of the medical service, “the unit supposes a great qualitative advance in attending casualties, since as from now, among other things, we can isolate the victim and the medical attendant from possible hostile elements and adverse weather conditions. In short, we can offer the patient great protection by creating a safe, functional and ergonomic work atmosphere.”

BOEren 253. zenbakiko Lehen Liburuaren VII. Tituluan (16467 xedapena) jasotakoaren arabera;
2016ko EAOei buruzko urriaren 29koa 48/2015 Legearen bidez berretsi 

II Kapitulua. 4. Atala, 3. azpiatala

 • Art. 211. Tasa honen zergapeko egitatea da itsas sarrera edo irteera duten edo ontziz aldatzen diren edo itsasoko edo lehorreko igarotzea egiten duten merkantziek eta haien garraio-elementuek atrakalekuko instalazioak eta zamalanekin lotutako operazioen eremua erabiltzea.
 • Art. 212.
  • Itsasontzia edo merkantzia kontsignatuta daudenean, ordezko subjektu pasiboa itsasontziaren edo merkantziaren kontsignatarioa da.Terminaletan eta emakidan edo eskuduntzan emandako merkantziak manipulatzeko beste instalazio batzuetan, emakidaduna edo eskuduna.
  • Zergapeko subjektu pasiboa itsasontziaren jabea, merkantziaren jabea, garraio-kudeatzailea eta itsasontziaren kapitaina da.
 • Art. 213. Tasaren sortzapena merkantzia portuko zerbitzu-eremutik igarotzen denean hasten da.
 • Art. 217.  Oinarrizko zenbatekoa (M) = 2,95 Euro
 • Art. 214.  Kuota osoa emakidan edo eskuduntzan ez dauden merkantzien itsas terminaletan
  • a) Itsas sarrera edo irteerako operazioak bakarrik egiten dituzten merkantzia eta garraioelementuak direnean
   • 1º) Balioztapen sinplifikatuko erregimena:
    Ibilgailua (merkantzia) edo Garraio-elementua x Oinarrizko zenbatekoa (M) x Koef. Zuzentzailea (166. Art.0>1,05) x Dagokion koef.=
    = 2,95 x 1,05 x Dagokion koef.
KOEF. KUOTA OSOA
Edukiontzia <= 20´ (6,10 m arteko plataforma bat barne hartuta) 10,00 30,975*
€ unitatea
Ibilgailu zurruna, 6,10 m arteko kutxaduna 10,00 30,975*
€ unitatea
Edukiontzia > 20’ (12,30 m arteko plataforma bat barne hartuta) 15,00 46,4625*
€ unitatea
Erdiatoia eta atoia, 12,3 m artekoa 15,00 46,4625*
€ unitatea
Ibilgailu zurrun edo artikulatua, 12,30 m arteko kutxaduna 15,00 46,4625* € unitatea
Hainbat erdiatoi edo atoidun ibilgailu artikulatua (errepideko trena) 25,00 77,4375*
€ unitatea
Merkantzia gisa garraiatzen diren ibilgailuak:
1.500 kg arteko ibilgailua 0,50 1,54875*
€ unitatea
1.500 kg-tik gorako ibilgailua 2,00 6,195*
€ unitatea
 • 2º) Merkantzia-taldeen araberako erregimena: merkantzia-tona X oinarrizko kuota (m) X koef.
Merkantzia-taldea Koefizientea Kuota Osoa Unitateak
Lehena 0,16 0,4956* € tona
Bigarrena 0,27 0,836325* € tona
Hirugarrena 0,43 1,331925* € tona
Laugarrena 0,72 2,2302* € tona
Bosgarrena 1,00 3,0975* € tona
Kargatua edo deskargatua dagoen garraioelementua (ontziak) Koefizientea Kuota osoa Unitateak
Edukiontzia <= 20´ (6,10 m arteko plataforma bat barne hartuta) (unitateko) 0,90 2,78775* € unitatea
Ibilgailu zurruna, 6,10 m arteko kutxaduna (unitateko) 0,90 2,78775* € unitatea
6,10 m arteko plataforma (unitateko) 0,90 2,78775* € unitatea
Edukiontzia > 20’ (12,30 m arteko plataforma bat barne hartuta) (unitateko) 1,80 5,5755* € unitatea
12,3 m arteko erdiatoia eta atoia (unitateko) 1,80 5,5755* € unitatea
Ibilgailu zurrun edo artikulatua, 12,3 m arteko kutxaduna (unitateko) 1,80 5,5755* € unitatea
12,30 m arteko plataforma (unitateko) 1,80 5,5755* € unitatea
Trakzio-buruak (unitateko) 0,60 1,8585 € unitatea
Hainbat erdiatoi edo atoidun ibilgailu artikulatua (errepideko trena) 2,90 8,98725* € unitatea
Aurreko kontzeptuetan sartzen diren beste hainbat (tonako) 0,50 1,54875* € tona

*koefiziente zuzentzailea sartuta dago kuota osoan

 • b) Itsasoa igarotzeko operazioak egiten dituzten merkantzien eta garraio-elementuen kasuan, betiere merkantziak eta haien garraio-elementuak erregimen horren barruan aitortu badira, igarotzen ari den merkantziaren tasaren kuota osoa atal honetako a) letran ezarritakoaren arabera kalkulatuko da, eta igarotze-operazioak lehorreratze-operazioen parekotzat joko dira.
 • c).Ontzia aldatzeko operazioak egiten dituzten merkantzien kasuan:
  • 1º). Atrakatutako itsasontzien artean, a) letran ezarritakoaren % 50
  • 2º). Atrakatutako itsasontzien artean, a) letran ezarritakoaren % 30
 • Art. 215. Kuota osoa emakidan edo eskuduntzan dauden merkantzien itsas terminaletan:
Emakidan edo eskuduntzan emandako atrakalekua
1. Ontziratze- edo lehorreratze-lanetan 50%
2. Itsasoa igarotzeko lanetan 25%
3. Ontziz aldatzeko lanetan 20%
Emakidan edo eskuduntzan emandako atrakalekurik gabe 80%
 • Art. 216. Kuota osoa balizko beste kasu batzuetan: lortutako kopuruei aplikatu beharreko koefizienteak, aurreko artikuluen arabera.
a) Merkantziei eta haien garraio-elementuei, itsasoa igarotzean 0,25
b) Distantzia laburreko itsas garraioko zerbitzu erregular bateko parte diren eta itsas sarrera edo irteera duten merkantziei eta haien garraio-elementuei edo karga-unitateei 0,80
c) Errodadura bidezko ontziratzea edo lehorreratzea
Koefiziente horiek ez dira aplikatzekoak izango, baldin eta merkantziak ontziratu diren azken portuan itsas iragaitzazko erregimenean egon badira edo merkantziak lehorreratuko diren lehen portuan itsas iragaitzazko
erregimenean egongo badira.
0,60
d) Itsas sarrera edo irteera duten merkantziei eta haien garraioelementuei, portuko zerbitzu-eremutik tren-garraioaren bidez ateratzen direnak 0.50

Hobariak – Art. 245.

 • 3 - Espainiako portuek eragin ekonomikoa duten eremuaren garapen ekonomiko eta soziala laguntzen duten zirkulazioak eta itsas zerbitzuak erakartzeko, leialtzeko eta hazteko, % 40ko edo hortik beherako hobariak ezarri ahal izango zaizkie itsasontzien tasa-kuotei (2016ko EAOei buruzko urriaren 29koa 48/2015 Legearen bidez berretsi )

Students from the University of the Basque Country (UPV/EHU) and the University of Bordeaux are starting their round trip between Santurtzi and Saint Jean de Luz, from 18 to 26 July. On the way, they will visit different places along the Basque coast where free activities open to the public will be held.

This morning saw the official presentation of the second edition of the voyage of the Saltillo, a ship of the University of the Basque Country UPV/EHU, which has become the special venue for the Summer Course entitled "A University that looks out to sea: sailing for knowledge on the Saltillo training ship". The purpose of the voyage, in which the Port Authority of Bilbao is collaborating, is to showcase the scientific, educational and outreach work of the facilities of the UPV/EHU that look out to sea.

At the presentation event held at the UPV/EHU Higher Technical School of Nautical and Marine Engineering, Gorka Moreno Márquez, Vice-Rector of the UPV/EHU Bizkaia Campus, stressed that this summer course is an example of several of the strategic lines that the UPV/EHU is looking to work on in the coming years, including innovation in education, the promotion of sustainability and the SDGs, internationalisation, knowledge transfer, etc. And all of this in an environment as relevant and attractive as the Basque coast and our Saltillo training ship.

For his part, the Managing Director of the Port Authority of Bilbao, Carlos Alzaga, pointed out that “relations between the business world and education must be very close, and this training ship and the EHU/UPV itself are playing their part for this to be so”. Mr. Alzaga also recognised the need to attract more women to technical careers. “We need more engineers and, for this to happen, we need to attract younger people, especially women. Dual training is also essential”.

Javier Sánchez-Beaskoetxea, Assistant Director of the Maritime Studies Area of the Bilbao School of Engineering, welcomed the students to the training school, the seafarers' building, to the Saltillo training ship and to the course itself, highlighting “the importance of raising awareness in society at large of the sea and everything related to it”.

The aim of this voyage, part of the UPV/EHU

Saltillo
Saltillo

Summer Courses, is to engage the minds and  interest of all those taking part in an experiential and participatory learning experience. Furthermore, the course forms part of the Cross-border Summer Courses  programme, the second edition of which is being held in parallel in Bayonne.

The itinerary will also include activities on land (in Portugalete, Mutriku, San Juan de Luz, Donostia, and Bilbao), with free activities open to the general public and conferences on subjects such as the environmental monitoring of port waters, ammonites, underwater archaeology, the relationship between science, citizen science and activism, and the restoration of maritime heritage.

The activities open to the general public are as follows: (click on the title to see the programme of each course)

For those media interested, coverage of the crossing can be arranged both on shore and on board.

Course programme: here.

Further information: Estibalitz Esteibar / estibalitz.esteibar@uik.eus / T. 34 646 93 64 56

Santurtzi cuenta con una nueva zona de ocio, encuentro y esparcimiento en el entorno del puerto pesquero, que ha sido ejecutada y financiada por la Autoridad Portuaria de Bilbao.

El proyecto, iniciado en septiembre de 2023, ha tenido una duración de nueve meses. Los trabajos para la urbanización de una superficie de 1,3 hectáreas han supuesto una inversión por parte del Puerto de Bilbao que ronda los 4 millones de euros, en un espacio que engloba el grupo de pabellones del puerto pesquero, el aparcamiento contiguo y el suelo vacante que dejaron tres pabellones demolidos. El proyecto permite, así, integrar y mejorar, en total, cinco espacios: la Plaza de La Sotera, el Vial de acceso de la Autoridad Portuaria, el Paseo de las Rederas, la zona de las antiguas naves demolidas y el itsasgunea (aparcamiento).

La alcaldesa de Santurtzi, Karmele Tubilla, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, han inaugurado este nuevo espacio que supone una nueva mejora para el municipio y para el disfrute de los vecinos.

La alcaldesa de Santurtzi, Karmele Tubilla ha señalado que “esta actuación se engloba en la regeneración de la franja marítima costera que nuestro pueblo va a tener en los próximos años. La próxima mejora del paseo Lehendakari Aguirre, el futuro centro cultural, y la actuación que estamos inaugurando hoy junto a la Autoridad Portuaria, van a hacer que Santurtzi se acerque de nuevo a sus orígenes y que cuente con un gran espacio cerca del mar. Un espacio para el disfrute por parte de toda la ciudadanía y que responde a las necesidades de nuestros vecinos, con nuevas zonas de ocio, de juego, de estancia y un amplio número de aparcamientos. Con estas acciones y las venideras haremos que Santurtzi de un nuevo paso para acercarse a la mar”.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Barkala, ha destacado que “este proyecto es fruto de la colaboración entre dos entidades vecinas, que miran al mar, que buscan compaginar la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos con el impulso económico de la zona”. Barkala ha recordado que en nueve meses han inaugurado dos proyectos importantes para el municipio. En septiembre del año pasado se abrió la nueva pasarela peatonal sobre las vías del tren que une la Avenida Murrieta y el Paseo Reina Victoria Eugenia, y ahora, esta zona de ocio. “En ambos proyectos – ha incidido- ha habido un procedimiento de escucha, colaborando con el Ayuntamiento para su ejecución, buscando crear una zona de esparcimiento cómoda, práctica, integrada, agradable, acogedora y con encanto”.

El presidente de la Autoridad Portuaria junto a la alcaldesa de Santurtzi
El presidente de la Autoridad Portuaria junto a la alcaldesa de Santurtzi

Mejoras realizadas en los cinco espacios integrados

La PLAZA DE LA SOTERA, el espacio principal de acceso, se consolida como una GRAN PLAZA de entrada al Puerto Pesquero. Es la pieza aglutinadora de los espacios adyacentes, que recoge las circulaciones peatonales entre el Paseo Reina Victoria, el acceso desde el casco urbano por el paso a nivel y al resto del puerto pesquero.

Al VIAL DE ACCESO al Puerto de Bilbao se le ha diseñado un nuevo trazado para evitar el quiebro existente en el paso a nivel, manteniendo la continuidad y sección desde el Paseo Lehendakari Aguirre. Se prolonga, por tanto, el carril bici, los dos viales y el aparcamiento en batería.

Por su parte, las obras realizadas en el PASEO DE LAS REDERAS convierten un callejón, que es la trasera de pabellones y el acceso a las bodegas de artes de pesca, en una zona de paseo, en la que se mantiene la convivencia entre los usos tradicionales de pesca y las nuevas actividades lúdicas. Para ello, se ha peatonalizado el espacio, manteniendo el paso de vehículos restringido a los pescadores, mediante unas pilonas escamoteables.

Finalmente, el APARCAMIENTO es un uso que se mantiene con respecto al estado previo al inicio de las obras, pero que ha sido ordenado y con un firme completamente renovado. Se ha construido un aparcamiento central de uso público, con aproximadamente 104 plazas que complementa las aproximadamente 44 plazas de aparcamiento colindantes al vial rodado que da acceso al Puerto de Bilbao. De entre todas estas plazas de aparcamiento, 6 de ellas quedarán reservadas para personas de movilidad reducida.

Asimismo, el proyecto ha incluido la plantación de unos 70 árboles y unos 100 arbustos, además de cientos de especies vegetales.

Larrialdetako Kontrol Zentroa B.P.A.
Larrialdetako Kontrol
Zentroa B.P.A.

Apirilaren 25, 26 eta 27an egingo da Bilbon Itsas istripu handiei buruzko biltzarra. Itsasoko eta portuetako segurtasun-alorreko arduradunen eta profesionalen topagune hau Merkataritza Ontziko Kapitainen Bizkaiko Elkarteak, Bilboko Portuko Agintaritzak eta Nautika eta Itsasontzi Makineriako Goi Eskola Teknikoak antolatua da. Erakunde hauen laguntza du biltzarrak: Eusko Jaurlaritzako Barne Saila eta Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko Udala, Euskal Herriko Itsas Foroa, Itsasoko Salbamendua, Osalan eta Remolcadores Ibaizabal.

Informazio gehiago

BOEren 253. zenbakiko 16467 xedapeneko III. kapituluko 246-250 kapituluetan jasotzen denaren arabera:

Tarifa Ur-horniketa (T - 8) A
2013/05/01 etik 2014/06/30 arte
GUNE PRIMARIOA: Santurtziko kaiak, A1 eta A2 kaiak .......... 1,8820 €/m3.
GUNE SEKUNDARIOA: Beste kai batzuk: .......... 1,9440 €/m3.
2014/07/01 etik
GUNE PRIMARIOA: Santurtziko kaiak, A1 eta A2 kaiak .......... 2,01 €/m3.
GUNE SEKUNDARIOA: Beste kai batzuk: .......... 2,37 €/m3.
Tarifa energia elektrikoaren horiketa (T - 8) B
2014/06/30 arte
SANTURTZI INGURUA: Goi-tentsioa: .......... 0,104200 €/Kwh.
  Behe-tentsioa: .......... 0,134800 €/Kwh.
BESTE EREMU BATZUK: Goi-tentsioa: .......... 0,127300 €/Kwh.
  Behe-tentsioa: .......... 0,159500 €/Kwh.
2014/07/01 etik
SANTURTZI INGURUA: .......... 0,19 €/Kwh.
BESTE EREMU BATZUK: .......... 0,22 €/Kwh.

Ur-hornikuntzari eta energia elektrikoaren hornikuntzari dagozkien tarifak berriz aztertuko dira; horretarako, dagozkien baimenak dituzten estatuko hornitzaileen eguneratze-portzentajeak erabiliko dira.

Según se recoge en el Título VII del Libro Primero del B.O.E. nº 253, disposición 16467;
Actualizado con la Ley 22/2013 de 23/12/2013 de P.G.E. para el 2014.
Confirmado con la Ley 36/2014 de 30/12/2014 de P.G.E. para el 2015: 

Capítulo II. Sección 4ª, subsección 5ª

 • Art. 223. El hecho imponible de esta tasa consiste en la utilización de muelles, pantalanes, accesos terrestres, otras instalaciones portuarias, siempre y cuando no realicen transporte de mercancías las embarcaciones deportivas.
 • Art. 224.

  • El sujeto pasivo sustituto es el propietario de la embarcación, consignatario, capitán o patrón e instalaciones otorgadas en concesión el sujeto pasivo será el concesionario o autorizado.
  • Son sujetos pasivos contribuyentes: propietario de la embarcación, consignatario y capitán.
 • Art. 225. El devengo de la tasa se producirá cuando la embarcación deportiva entre en las aguas de la zona del servicio del puerto.
 • Art. 229. Cuantía básica (E) = 0,124
 • Art. 226. La cuota integra de la tasa es:
  Eslora X Manga X Días X Cuantía Básica (E) X Coef.
Instalaciones no concesionadas ni autorizadas Coef.
Atracado de punta a pantalán o boya  
Toma agua 0,07€ m2 día
Toma energía eléctrica 0,10€ m2 día
Con calados inferiores a 2 m 50% bonificación
Embarcaciones con base en Puerto 0,80€ m2 día
Dársena náutico deportivas otorgadas en concesión  
General sin base en puerto 0,39€ m2 día
General sin base en puerto – 9m. motor – 12 m. vela 0,15€ m2 día
General con base en puerto 0,32€ m2 día
General con base en puerto – 9 m. motor – 12 m. vela 0,10€ m2 día
Sin espacio de agua en concesión 1,81€ m2 día
** Régimen simplificado (bonificación) Art.228.2 25% bonificación

La Autoridad Portuaria de Bilbao ha adjudicado, por un importe de 5.319.584 euros, (I.V.A. excluido), las obras del proyecto constructivo del apartadero ferroviario de Arasur a la U.T.E. formada por Construcciones Mariezcurrena, S.L. y Construcciones y Promociones Coprosa, S.A. El plazo de ejecución de 15 meses.

La obra es fruto del convenio de colaboración firmado por el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Álava y la Autoridad Portuaria de Bilbao para la instalación de una base operativa ferroviaria del Puerto de Bilbao en esta plataforma logística. La Autoridad Portuaria ha tramitado la licitación de las obras, pero en su financiación participarán las tres entidades.

Esta nueva conexión ferroportuaria constituye, por un lado, una oportunidad estratégica para la plataforma logística de Arasur y promoverá la interconexión de los principales nodos logísticos e infraestructuras de transportes de Euskadi. Por otra parte,

Terminal logística de Arasur
Terminal logística de Arasur

beneficia a los intereses del Puerto de Bilbao, al participar en una plataforma logística estratégica, que coadyuvará a la captación o consolidación de tráficos portuarios, y por extensión impulsará su competitividad.

Cerca de 40 personas, apoyadas por cinco embarcaciones, han participado en el primer simulacro del año de lucha contra la contaminación marina que se ha llevado a cabo en el Puerto de Bilbao. El simulacro se ha centrado en la contaminación por hidrocarburos y, para ello, se ha simulado un vertido en la zona industrial del puerto, concretamente en las instalaciones de Tepsa y Esergui.

El ejercicio, coordinado por la Autoridad Portuaria de Bilbao, ha servido para poner a prueba, con éxito, el Plan Interior Marítimo por contaminación marina accidental de las empresas y de la propia entidad, así como la coordinación de los diferentes agentes que intervienen.

En el mismo, han participado personal de Tepsa y Esergui, que han cercado el punto del vertido con una barrera de flotadores rígidos, así como personal de la Autoridad Portuaria que ha desplegado una barrera autoinflable desde el remolcador Evaristo de Churruca II, con la ayuda de un gasolino. Asimismo, en las maniobras se ha contado con el apoyo del remolcador Ibaizabal 8 y la embarcación Villa de Portugalete de Amarradores.

Simulacro
Simulacro

El Puerto de Bilbao cuenta con un completo y moderno equipamiento de lucha contra la contaminación marina. De hecho, a nivel europeo es uno de los puertos con más medios propios para atender este tipo de emergencias. La Autoridad Portuaria dispone, en concreto, de cuatro contenedores con diferentes barreras de contención, que suman 1.650 metros. A este equipamiento hay que sumar las barreras de empresas industriales ubicadas en el Puerto de Bilbao como Petronor, Tepsa y Esergui, así como los medios de los amarradores y remolcadores Ibaizabal.

La Autoridad Portuaria de Bilbao en la feria Breakbulk Americas de Houston
La Autoridad Portuaria de Bilbao en la feria Breakbulk Americas de Houston

La Autoridad Portuaria de Bilbao ha reforzado los contactos con transitarios y armadores en la feria Breakbulk Americas de Houston, que se ha celebrado del 27 al 29 de septiembre. Esta feria es, a juicio de sus representantes, “una cita interesante para contactar con clientes y tomar la temperatura del sector oil & gas y eólico que, al parecer, presenta perspectivas de crecimiento positivas”.

Según el informe de la Asociación americana de energía eólica (American Wind Energy Association AWEA), que analiza la demanda de energías renovables al horizonte 2025, la energía eólica tendrá un crecimiento importante que el citado informe cifra en unos 24,2 GW de nueva capacidad.

Bilbao es un hub para cargas de proyecto. A lo largo de 2015 embarcó más de 4.000 piezas catalogadas como transportes especiales y un gran número de ellas fueron componentes eólicos.

Download Executive Summary - AWEA RPS Market Assessment
Descargar Executive Summary - AWEA RPS Market Assessment

Ante una nutrida representación de consignatarios, transitarios, empresas de transporte por carretera y miembros de la comunidad portuaria en general, la Autoridad Portuaria de Bilbao y Noatum Container Terminal Bilbao han presentado el proyecto de nuevas puertas automatizadas de la terminal y las soluciones telemáticas complementarias para que la operativa funcione al máximo rendimiento.

Las ventajas de este proyecto son la reducción de tiempos de espera en la entrada de los vehículos en el puerto y en las terminales, el incremento del nivel de seguridad del recinto portuario, y el poder dotar a la Autoridad Portuaria y a las terminales de un sistema que permita gestionar la afluencia del transporte por carretera y optimizar las operaciones portuarias.

Las nuevas puertas se pondrán en funcionamiento en junio del 2017, fecha que marca el compromiso de las empresas para adaptarse a los requerimientos del nuevo sistema.

Transporte ágil y eficiente

El proyecto parte de la premisa de que es prioritario disponer de un transporte por carretera ágil y eficiente para que el puerto mejore su competitividad. Para ello, se ha estudiado en detalle cómo agilizar las entradas y salidas actuales de los camiones en la terminal y en el puerto identificándose las siguientes necesidades:

 • Reubicar las puertas y dimensionar la entrada y salida de la terminal según la demanda prevista.
 • Automatizar las puertas para asegurar una óptima gestión del paso por puerta del camión.
 • Lograr el 100% de información vía electrónica antes de la llegada del camión a las instalaciones portuarias.

Durante la presentación, se han explicado, por un lado, los elementos técnicos claves para definir el sistema como la implantación de un pre-gate, la ubicación de los arcos OCR (Optical Character Recognitio), la ubicación y número de

Presentación
Presentación

puertas, y la configuración y solución tecnológica de las mismas. Así, se ha definido un sistema de diez puertas: seis de entrada, tres de salida y una reversible.

Los camiones que entren al puerto con el código de acceso dispondrán, a partir de junio, de un vial rápido exclusivo. El transportista circulará sin detener el camión por los arcos OCR y una vez llegue a la puerta automática introducirá el código de acceso en una pantalla táctil. El sistema le devolverá un ticket donde se indicará el lugar donde debe desplazarse dentro de la terminal para realizar su operación.

Por otra parte, se han dado a conocer la actualización de los servicios de la plataforma telemática e-puertobilbao para generar el código de acceso que se envía a la terminal y al transportista. La generación de este código implica que tanto la información del entréguese, o la del admítase en su caso, así como la del pre-aviso correspondiente, tienen todos los elementos de datos requeridos por la Autoridad Portuaria y Noatum para su gestión automatizada de puertas.

Finalmente, se ha presentado la aplicación móvil (App) de e-puertobilbao con la que se pretende llegar a una serie de empresas que por su operativa necesitan llevar a cabo el pre-aviso desde el lugar en que se encuentren en cada momento y, a veces, a muy corta distancia de la terminal.

 

The Confederation of Valencian Entrepreneurs (CEV) has presented Confesbask (the equivalent organisation in the Basque Country) and the Port Authority of Bilbao with a study entitled The potential demand for goods transport in the Bay of Biscay Mediterranean Corridor, whose aim is to encourage investment in order to improve this rail structure.

The study concludes that “at the present moment, there exists an important potential demand for users of this corridor, and with the proposed improvements, between 48 and 54 weekly two-way trains would be brought into service. The present inefficiencies in the Bay of Biscay Mediterranean Corridor oblige users to make intensive use of goods transport by road and to resort to alternative rail routes via Tarragona and Madrid. According to 2015 figures, when the first report was carried out, this supposes an estimated increase in the cost of 364,485 kilometres more a year, more CO2 emissions and additional spending of 1.66 million euros”.

In addition to the company responsible for the study, the presentation was attended by CEV chairman, Salvador Navarro, Confebask chairman, Roberto Larrañaga, its general director Eduardo Aretxaga, and the general secretary of SEA-Empresarios

Entrepreneurs meeting
Entrepreneurs meeting

Alaveses (Alava Entrepreneurs), Juan Ugarte. Also present were Asier Atutxa, Port Authority of Bilbao chairman and Luis Gabiola, General Director of Operations, Commercial Area and Logistics besides representatives from UniportBilbao, the Port Authorities of Valencia and of the Mediterranean Shipping Company.

 

Portuko Agintaritzak sustatzen du erakusketa; helburu didaktikoa du, bai eta ikusleak entretenitzea ere, eta teknologiarik modernoenak erabili dira hura antolatzeko

Teknologia, diseinua eta komunikazioa dira Bilboko Portuak Bilboko Itsasadarra Itsas Museoan eraiki duen Port Center dibulgazio-zentroaren hiru zutabeak. Ia 400.000 euroko inbertsioa egin du Portuko Agintaritzak; erakusketa, berriz, Museoari lagako dio.

Helburu didaktikoa du zentroak, eta entretenimenduari ere garrantzi handia ematen dio. "Hezigarria-entretenigarria" eta "didaktikoa-erakargarria" dira proposamenaren binomioak. Hiru enpresa hauek gauzatu dute proposamena: Telesonicek (ikus-entzunezko soluzioak), Virtualwarek (softwarearen diseinua) eta Ortzadarrek (museografia). Puntakoak dira hiru enpresa horiek, bakoitza bere alorrean.

Europako beste hiri batzuetan ere baliatzen dute Port Center kontzeptua. Itsas Museoaren balio-proposamenean sartzen da proiektua, eta indartu egiten du. Bigarren solairuko 418 m2 hartzen ditu, gutxi asko. Alde batetik, Bizkaiko Golkotik euskaldunok itsasoarekin izan dugun lotura azaltzen du Museoak, itsas ondarea babesten du, eta gure jakintzak eta tradizioak sakonago ezagutzeko aukera ematen digu; bestetik, oraina eta geroa hurbiltzen dizkigu Port Centerrek, Bilboko Portua elementu eragile duela.

Bilboko Portuaren Port Zentroaren aurkezpena
Bilboko Portuaren Port Zentroaren aurkezpena

Itsasontzi_eta_praktikoa
Itsasontzi eta praktikoa

Honenbestez, eremu museografiko berri bat dakarkio proiektu horrek Itsas Museoari, eta aberastu egiten du Bilboko eskaintza kulturala eta ludikoa; horrez gain, herritarrei hurbiltzen die portua: zer den eta zer adierazten duen azaltzen die, eta Bizkaiko jarduera sozioekonomikoan garrantzizkoa den eragile garrantzitsutzat agerrarazten. Hala, bada, portua ezagutzeko eta haren eta hiriaren arteko harreman iraunkorrago bat eratzeko tresna bikain bat sortu da, adin guztietako jendearentzat baliabide bikainak dituena.

Zentroaren eduki-eskemak lagundu egiten du hobeto ulertzen portuko jarduera komertzial eta industrialak, merkantzia-motak, nazioarteko merkataritza, portuko lanbideak, portuaren eta hiriaren arteko lotura eta jasangarritasunaren alde portuak egiten duen lana.

Sei bloke edo modulu handitan dago banatuta erakusketa, eta, hitzaurre gisara, portuaren aurkezpen bat ere badu. "Sarrera-ate" batek —Portuko Agintaritzaren (Bilbao Port) tamaina handiko logotipoa— bereizten du Port Centerren hasiera Museoaren gainerako eremuetatik.

  1. PORTUAREN DESKRIBAPENA
   • Deskribapen orokorra
    • Helburuak: portuaren azpiegitura handi gisara ezagutaraztea, portuan zerbitzu ematen duten enpresen jardueraren berri ematea, eta zerbitzu horiek zer merkatuk eta bezerok baliatzen dituzten zabaltzea.
    • Eszenografia: portuko kai-muturraren simulazio bat, 15-20 lagunentzako banku luze gisara erabil daitekeena. Uraren gainean, berriz, Abraren maketa zuri bat dugu, eskalan egina, elementu orografiko nagusiak erakusten. Bideo-proiekzioko sistema baten bidez, maketa "bizidun" bihurtzen da eta informazio dinamikoa ematen digu lau alderdi nagusi hauei buruz:
     1. Portuaren hazkundea: Kanpoko Abraren eraikuntzaren bilakaera.
     2. Zerbitzu-dibertsifikazioa: portuko lan-eremua: ontziratu gabeko produktuak, kontainerrak, eremu industriala, energiagunea...
     3. Bilbao Port. Ate bat munduari zabalik. Portuaren egungo eta etorkizun hurbileko ikuspegi bat.

Maketaren gainean egiten den proiekzio zenitalaz gain, paretan ere egiten da beste bat, datu osagarriak azaltzeko.

  • Garrantzi ekonomikoa
   • Helburuak: portuaren garrantzi ekonomikoaren berri ematea herritarrei
   • Eszenografia: bideo-mapping bidez emandako informazioa horma grafiko batean azaltzen da (zenbat lanpostu sortu diren, zer eragin duen BPGan...)
 1. PORTUKO AZPIEGITURAK
  • Deskribapen orokorra
   • Helburuak: ontzi bat portura hurbiltzen denetik jarraitu behar izaten den prozesua (ontzia amarratzea, merkantzia deskargatzea...) eta egiten zaizkion kontrolak erakustea; prozesu horretan esku hartzen duen giza faktoreaz sentsibilizatzea bisitariak, portuan dihardutenen lanaren eta lanbideen berri ematea, bai eta prozesuak behar dituen azpiegiturena ere.
   • Eszenografia: banku luze batean eta kontrol-mahai batean, portuko kontrol-zentro baten simulazioa egiten da, lau telebista-pantailak osatzen duten 2 m x 1,80 m-ko pantaila handi baten bidez. Prozesuaren protagonista guztiak azaltzen dira hor, hots, engranaje osoak behar bezala funtzionatzeko esku hartzen duten lanbide guztiak.
  • Energiagunea
   • Helburuak: Arku Atlantikoko energiagune nagusi den Bilboko portuaren ezaugarriak plazaratzea eta instalazioen ahalmena erakustea (merkantzia- eta enpresa-motak).
   • Eszenografia: likido-tanga baten barruan, 360 graduko irudi batean, gune hori osatzen duten enpresak azaltzen dira (izena, deskribapena, kokapena).
  • Ingurumen-jasangarritasuna
   • Helburuak: Bilboko Portuko Agintaritzak ingurumenarekiko duen konpromisoa eta sentsibilizazioa erakustea.
   • Eszenografia: zenbait kartelen bidez erakusten dira ingurumen-jasangarritasunaren alorrean egiten diren lan guztiak: airearen kalitatea, uraren kalitatea, zarata, hondakinen kudeaketa, ekoeraginkortasuna, ontziek eragiten duten kutsadurari buruzko MARPOL hitzarmena...
  • Merkantzia-trafikoa
   • Helburuak: merkantzia batek jatorritik helmugaraino egiten duen bidearen urrats guztiak azaltzea, batez ere portu-instalazioetakoak.
   • Eszenografia: hogei oineko kontainer bat da protagonista. Birtualki eratutako bideozko simulagailu bat dago haren barruan, eta mugimendu errealak eragiten ditu kontainerrean zehar (garabia igotzea, ontziaren kulunkatzea, kargaren desplazamendua...). Mugimendu simulatu horren osagarri, bibrazio-sistema bat dago aulkien pean, are gehiago nabari dadin higidura-sentsazioa. Hartara, kontainer baten barruan bidaiatzen ari dela irudituko zaio erakusketara etorri den bisitariari. Ikus-entzunezko ekoizpenak, berriz, olioa du protagonista: Tuteran ontziratzen da, kamioiz eta trenez eramaten da portura; han, manipulatu eta ontzi batean kargatzen dute, esportatzeko.
  • Kontainerra eta ontzi baten karga
   • Helburuak: ontziak behar bezala kargatzearen eta deskargatzearen garrantzia ezagutaraztea, eta jendearen logika-, espazio- eta manipulazio-gaitasunak sustatzea.
   • Eszenografia: ontzi bat kargatzeko garabi bat manipulatuz ematen diren pausoak simulatzen dituen joko interaktiboa, prozesuaren puntu kritiko guztiak aintzat hartzen dituena.
   • Jokoaren ondoan, pareta grafiko batean daude ikusgai gaur egun gehien erabiltzen den karga-unitatearen ezaugarriak: kontainerrarenak, alegia.
  • Pertsonen zirkulazioa
   • Helburuak: Bilboko Portuko Agintaritzak ingurumenarekiko duen konpromisoa eta sentsibilizazioa erakustea.
   • Eszenografia: zenbait kartelen bidez erakusten dira ingurumen-jasangarritasunaren alorrean egiten diren lan guztiak: airearen kalitatea, uraren kalitatea, zarata, hondakinen kudeaketa, ekoeraginkortasuna, ontziek eragiten duten kutsadurari buruzko MARPOL hitzarmena...
 2. ONTZIA
  • Helburuak: ontzien alderdirik garrantzitsuenak, ontzi-mota aipagarrienak eta propultsio-motak erakustea.
  • Eszenografia: beirazko kubo/ispilu beltz eta handi bat ikusten da, eta haren barruan "taupaka" dabilen bihotza: ontziaren motorra. Antelio deritzon beira-mota hori dela eta, argiztatzen denean bakarrik ikusten da kuboaren barrua. Kasu honetan, argi gorria ematen dute fokuek, bihotzaren taupadaren eta ontzi bateko motorrak duen garrantziaren arteko metafora moduko bat sortuz.
  • Beirazko kuboaren inguruan, berriz, atzetik argiztatutako panelak daude, helburuan aipatutako informazioa dutela, eta hiru ontziren maketak.
 3. IBILBIDE KOMERTZIALAK
  • Helburuak: munduko gainerako herrialdeekiko harreman komertzialen berri ematea: zein diren portu eta lurralde nagusiak, zer merkantzia garraiatzen diren eta zer ibilbide egiten dituzten, "itsasoko autobideak" zer diren, lurreko konexio nagusiak non dauden...
  • Eszenografia: kontinente guztiak erakusten dizkigun lurbira-globo bat da modulu horretako protagonista. Haren ondoan, 65"-eko mahai multitaktil bat jarri da, sei lagunek batera jarduteko aukera ematen duten joko interaktiboz hornitua. Haurrentzako eta familientzako dago pentsatua. Joko horien bidez, zenbait gauza ikas dezakete bisitariek ibilbide komertzialei buruz: portu nagusiak, herrialdeak eta kargak, itsasoko autobideak, lurreko konexioak...
  • Joko horren aurrez aurre dagoen paretan, berriz, tamaina handiko beste ukipen-pantaila bat jarri da, zenbait informaziorekin: karga-motak, konexioak, nazioarteko merkataritza, eta abar.
  • Morse kodez mezuak transmititzeko bi itsas foku ere badaude eremu horretan, bat balkoi korrituaren alde banatan.
 4. KULTURA-JASANGARRITASUNA
  • Helburuak: egungo Bilbo metropolitarraren eraberritzean portuak duen garrantzia nabarmentzea, portuko jarduerarekin lotura duen ondare historiko eta kulturalaren garrantzia zabaltzea, itsasadarraren gizarte-nortasuna portuko jarduerarekin uztartzea, eta ekitaldi xumeak egiteko lekua izatea.
  • Eszenografia: eremuaren aurrealdea 9 m zabal eta 1,80 m altu den pantaila batek estaltzen du. Ikuslea "inguratzen" duten proiekzioak egiten dira pantaila horretan, itsasadarraren gizarte-nortasunarekin lotura duten emozioak eta sentimenduak sorrarazteko. Eszenografiaren osagarri, aulki-formako lau mutiloi eta hiru banku korritu daude.
  • Inguru hori Itsas Museoaren harrera-eremu gisara erabiltzeko eta aurkezpenak edo ekitaldi xumeak egiteko dago diseinatuta. Horregatik, ezkutuko gurpilak dituzte banku korrituek, behar izanez gero eremu hori libre uzteko.
 5. ETORKIZUNERA BEGIRA
  • Helburuak: Bilboko portuak hazteko eta sendotzeko dituen planen berri ematea.
  • Eszenografia: irteera-eremuan, Bilboko portuaren etorkizuneko planei buruzko panelak (irudiak, testuak, grafikoak...) korridorearen alde bietara.

ERREFERENTZIAKO ESZENOGRAFIA

Itsas Museoaren eremua aprobetxatuz, ikusleak "hartzen" eta "agurtzen" dituen elementu eszenografiko handi bat jarri da. Beheko solairutik, goikotik eta Port Centerren azken tartetik ikusten da elementu hori

Honenbestez, sarrera-txartela baliozkotu ondoren, beheko solairutik ikusten da Petronor konpainiaren lehen petrolio-ontzia izan zen Muñatonesen branka, tamaina handikoa (4,5 m luze eta 1,80 m sakon). Museotik irtetean, berriz, petrolio-ontziaren istriborreko amula ikusten da.

Las becas se desarrollan en distintos departamentos de la Autoridad Portuaria y están dirigidas a jóvenes residentes en los municipios ribereños

Por cuarto año consecutivo, la Fundación Puerto y Ría de Bilbao promueve un “Programa de Prácticas en Empresa” que se desarrollará, en el marco de la colaboración entre los miembros del patronato, en las áreas funcionales de los distintos departamentos de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Las plazas ofertadas serán quince, y están dirigidas, por un lado, a jóvenes titulados/as en estudios universitarios o en ciclos formativos de Grado Superior, menores de 30 años, en situación de desempleo, que no cuenten con experiencia cualificada relacionada con su formación, tal y como establecen los requisitos de la Fundación Novia Salcedo que gestiona este tipo de becas. Asimismo, podrán optar a ellas alumnos/as matriculados/as en Formación profesional del segundo año del Ciclo de Grado Superior, en Centros pertenecientes a Ikaslan, asociación que coordina los Centros de Formación Profesional Públicos de Bizkaia o en el Centro de Formación Profesional Somorrostro.

Todos/as ellos/as deben estar empadronados en alguno de los nueve municipios que componen el patronato de la Fundación (Bilbao, Erandio, Leioa, Getxo, Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi y Zierbena).

La entrega de solicitudes al programa se cerrará el 30 de junio para FP Dual y el 5 de septiembre para titulados.

Las becas tendrán una duración de seis meses para los titulados/as universitarios/as y las solicitudes se formalizarán a través de la Fundación Novia Salcedo. Por su parte, la duración de las becas para los alumnos/as del ciclo de Grado superior será de 800 horas, y la gestión y preselección de las solicitudes las levarán a cabo la Asociación de Centros Públicos de Formación Profesional de Bizkaia (Ikaslan) y el centro de Formación Profesional Somorrostro.

El programa, las bases y las ofertas específicas de cada área funcional están publicadas en las páginas web de los Ayuntamientos ribereños y en la web de la fundación (www.fundazioa.bilbaoport.eus)

Edificio de oficinas del Puerto de Bilbao
Edificio de oficinas del Puerto de Bilbao

Sobre la Fundación

La Fundación Puerto y Ría de Bilbao está formada por los nueve municipios ribereños: Barakaldo, Bilbao, Erandio, Getxo, Leioa, Portugalete, Santurtzi, Sestao y Zierbena, así como por la Autoridad Portuaria de Bilbao, y cuenta con la colaboración de una veintena de empresas y entidades relacionadas con la actividad portuaria.

Tiene como objetivo promover y desarrollar planes y actuaciones de interés general con una amplia proyección sociocultural y recreativa, que permita un mejor conocimiento de la relevancia presente e histórica del Puerto de Bilbao y de la propia Ría de Bilbao en el desarrollo económico y social de Bizkaia e integración de los municipios ribereños.

Las actividades de la Fundación se orientan a fomentar y desarrollar líneas de investigación; organizar seminarios, encuentros sectoriales y cursos de formación dentro de los sectores implicados en la vida portuaria y municipal; conceder becas y ayudas para formación dentro del ámbito portuario; realizar proyectos de estudio sobre servicios portuarios; participar en ferias, seminarios y demás foros; colaborar y patrocinar actividades en los ámbitos sociales, culturales o deportivos; impulsar la cooperación entre diferentes administraciones, entidades y/o agentes del sector; y colaborar con otras organizaciones sin animo de lucro del entorno.

The Council of Ministers has authorised the contracting of the works for the "Construction project for the expansion of the AZ-1 quay in the port of Bilbao". The contract is worth an estimated EUR 28.8 million and has an 18-month completion period.

The project, part of the so-called expansion of the port of Bilbao in the Outer Abra, is due to be put out to tender in March, and will provide operators with a new port infrastructure and a considerably higher degree of operational efficiency at the southern dock.

The work will consist of constructing 251 metres of new quay, 231 of which will correspond to a new berthing line. This will be done by dredging 11,200 m³ of seabed, onto which 6 caissons will be anchored. Though all 6 of these caissons will be 24m high, 5 of them will be 46m long and 17m wide, whilst the sixth will be 20m long and 17m wide. All 6 will be anchored at a depth of 21 metres.

On completion of the works, the Bilbao Port Authority will have gained 49,760 m² of esplanade, which will be protected from the

View of the extension with the dock AZ1
View of the extension with the dock AZ1

destructive effects of waves by building a sloping breakwater perpendicular to the quay. To this end, tests conducted by the Centre for Public Works Studies and Experimentation (CEDEX) of the Ministry of Transport, Mobility and Urban Agenda, the findings from which have subsequently been written up in reports, confirm that the water swell and surge affecting the southern dock has been significantly reduced.

The Ministry of Transport, Mobility and Urban Agenda (MITMA) has today conducted a rescue and marine pollution control exercise under the name PolEx 22 (Pollution Exercise), in the vicinity of the cruise terminal of the Port of Bilbao. The drill, organised by the Directorate General of the Merchant Navy and Maritime Rescue, was carried out to improve coordination and crisis management between all the organisations involved in marine emergencies, to check that safety standards are maintained and to verify the level of training of the personnel involved.

The exercise involved a wide range of sea and air resources from Sasemar, as well as members and resources of the Guardia Civil, the Ertzaintza, the Red Cross, Customs Surveillance and the Port Authority of Bilbao itself, which deployed a containment barrier, with the tug Evaristo Churruca II and the auxiliary vessel Hirurak Bat.

The exercise consisted of simulating a collision between a general cargo ship bound for Bilbao and a fishing vessel. The accident caused a spill of some 70 tonnes of fuel oil into the sea in the first half hour, and one injury among the crew of the fishing vessel. During the exercise, an anti-pollution barrier was extended from the rescue tug María de Maeztu, with the assistance of the Salvamar Alcyone lifeboat, and the injured man was evacuated to land by air. Likewise, the crisis office activated the National Maritime Plan in emergency situation 2.

The Secretary General for Transport and Urban Mobility, María José Rallo del Olmo, took part in the presentation ceremony and stressed the importance of this type of training, which undoubtedly enables a more effective response in real emergencies related to the rescue of human lives and combating marine pollution.

A moment of the exercise
A moment of the exercise

For his part, the President of the Port Authority of Bilbao, Ricardo Barkala, thanked the MITMA for having chosen this port for the drill. He also stressed the importance of prevention as a basic activity and that, for this reason, Bilbao has become a leading European port in terms of being equipped with its own resources to deal with this type of emergency.

The entire drill could be seen live from the cruise terminal of the Port of Bilbao in Getxo, in the presence of authorities and representatives of the national, regional and local bodies that regularly participate in maritime emergencies in the Basque Country.

More information and a streamed video of the entire exercise

Bilbao will host the 2025 edition of this conference for industry professionals

The Port Authority of Bilbao will this year once again take part in the annual Coastlink Conference to explain the different strategic actions it is taking with the port community to promote short sea shipping with Europe.

The 2024 Coastlink Conference, to be held from 24 to 25 April in Amsterdam, will bring together ports and port operators, short sea shipping lines, intermodal operators and freight forwarders. The conference will promote debate on the challenges and opportunies affecting the industry of short sea shipping and the intermodal transport networks that support it.

On the first day of the conference, Andima Ormaetxe, the Operations, Commercial, Logistics and Strategy Director of the Port Authority, will be a panellist in a round table discussion on the importance of collaboration in the development of green corridors. The same afternoon, Mr. Ormaetxe will be a speaker in the session on the benefits of modal shift to deliver more resilient supply chains.

About the Port of Bilbao

With more than 700 years of history and a privileged position on the Atlantic Arc, the Port of Bilbao offers a gateway for direct communication between Spain and Europe. The flexibility and dynamism of the port enable it to receive any type of vessel or cargo, with specialised services for all types of traffic.

Loading containers at the port of Bilbao
Loading containers at the port of Bilbao

Bilbao is the main port in the north of Spain for short sea shipping and is the leader among Spanish ports in terms of intermodality: 29% of containers are transported by rail.

Key strategic factors of the Port of Bilbao include environmental sustainability, competitive services and enabling economic growth, with the development of greener and digital maritime corridors as an additional priority. This strategy has recently been strengthened by the newly announced collaboration between the Port of Bilbao, the Port of Amsterdam and the Port of Duisburg, all of whom, together with the Basque Government Energy Agency (EVE) and other partners, have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to combine their efforts in developing a European renewable hydrogen corridor.

Las visitas se llevarán a cabo los fines de semana y es necesario inscribirse previamente

A partir de mayo, el Puerto de Bilbao “abrirá sus puertas” los fines de semana a los ciudadanos que deseen conocer su historia, sus instalaciones en Santurtzi y Zierbena, la actividad que desarrolla y su importancia para la economía vasca. Estas visitas, totalmente gratuitas, se encuadran dentro del programa “Ezagutu Portua”, puesto en marcha en enero por la Autoridad Portuaria de Bilbao, que se inició con visitas escolares y ahora se amplia al público adulto.

El recorrido se realizará los sábados y domingos en autobús. La visita se iniciará a las 10,30h. y la duración será, aproximadamente, de dos horas.

Las inscripciones deberán realizarse, como muy tarde, el miércoles previo a la visita y se atenderán por riguroso orden de petición. Las peticiones de reserva se pueden realizar de manera individual o por grupos a través de:

Nueva invitación a los colegios

La invitación a centros escolares, que se cursó en enero, ha tenido tan buena acogida que todos los días lectivos hasta junio

ya se encuentran reservados. En estos meses pasarán cerca de 2.000 escolares por los muelles portuarios.

Por ello, en mayo, la Autoridad Portuaria, que continuará con este programa en el próximo curso, se pondrá nuevamente en contacto con los centros para organizar un segundo programa de visitas, completamente gratuito. Se dará prioridad a los colegios que no hayan visitado el Puerto en este curso, así como a los de los municipios ribereños.

Estas visitas escolares están dirigidas a alumnos de entre 8 y 14 años. Se llevan a cabo todos los días de lunes a viernes, coinciden con el calendario lectivo y el horario es flexible, con el fin de adaptarse a las necesidades de cada colegio.

Terminal de contenedores
Terminal de contenedores


As part of their institutional visit to Euskadi (Basque Country) Ximo Puig, the President of the Generalitat of Valencia, (Autonomous Regional Community of Valencia) together with the Chairman of the Port Authority of Valencia, Aurelio Martinez, have visited the Port of Bilbao in order to find out about its infrastructures and development model, and especially about its dimension as an industrial port. They were accompanied by Asier Atutxa, the Chairman of the Port Authority of Bilbao.

At the meeting, the chairmen of both ports signed an operational protocol to collaborate in such aspects as intermodality and logistics as well as corporate social responsibility.

The President of the Generalitat of Valencia and the chairmen of both port authorities
The President of the Generalitat of Valencia and the chairmen of both port authorities

In the field of intermodality, they agreed to share experiences and knowledge about the planning, management and development of inter- and multi-modal transport between both ports; to stimulate the projects and investment that enable the creation and development of rail connections, particularly those linked with the Atlantic and Mediterranean Corridors, that enable the creation of an integrated intermodal services offer and the improvement of connections with the respective hinterlands. It was also agreed to analyse possible logistics development initiatives that could be jointly promoted, including with third-party participation, that enable the increase in competitiveness and the improvement in the transport chains passing through the respective ports.

With regard to corporate social responsibility, it was agreed to contribute to the maintenance of the good practices

 

Picture taken within the port area
Picture taken within the port area

certification in promoting health in the workplace, to develop lines of cooperation to hold scientific and informative days in port community health and to share know-how and experiences both in occupational accident prevention and in achieving a healthy company as an objective.

Common aims

Throughout the meeting, the harmony was evident between the two ports, whose main objective is to increase their competitiveness so as to provide a better service to the economic sectors of their hinterlands.

Both Aurelio Martinez and Asier Atutxa share the view that competitiveness among ports requires the development of intermodality and logistics with a view to increasing transport chains efficiency and the resulting expansion of their respective hinterlands. In fact, both Bilbao and Valencia are already immersed in such an improvement strategy, with actions being taken in logistics zones and in dry ports.

Then again, their corporate social responsibility policy provides for the strengthening of their respective strategies in occupational risk prevention as well as the improvement in the health and welfare of their employees. In this sense, both Port Authorities have obtained the “Recognition of Good Practices” certificate awarded by the Spanish Institute for Safety and Hygiene in the Workplace.

Bilboko Portuko Agintaritzako Administrazio Kontseiluak 2017ko abenduaren 13an egin zuen bileran, Bilboko Portuan ontziak kontsignatzeko merkataritza-zerbitzua emateko baldintza partikularren indarreko agiriari (Bilboko Portuko Agintaritzako Administrazio Kontseiluak 2012ko urriaren 5ean onetsi zuenari eta 2012ko urriaren 30ean aldizkari ofizialean argitaratu zenari) lotutako aurrekarien berri eman zen. Gainera, alderdi puntual batzuk eguneratu eta aldatu behar direla jakinarazi zen. Izan ere, zenbait hobekuntza gehitu behar zaizkio, nagusiki teknikoak eta arauzkoak, aipatutako merkataritza-zerbitzua hobeto emateko eta arautzeko helburuarekin. Aldaketek indarrean dagoen agiriaren 4., 6., 16., 17. eta 22. kapituluei eragiten diete. Beraz, horren arabera, Bilboko Portuko Agintaritzako Administrazio Kontseiluak, 2017ko abenduaren 13an egindako bileran, hau ebatzi du aho batez:

El Puerto de Bilbao y Mercabilbao volverán a estar presentes en el principal certamen europeo de frutas y hortalizas, Fruit Logistica, que se celebra del 7 al 9 de febrero en Berlín.

Desde el stand de Puertos del Estado (Pab. 23 núm E-05), pondrán en valor sus ventajas competitivas para convertirse en la puerta de entrada de tráficos procedente de Sudamérica y Centroamérica, y su capacidad de reexpedición de frutas y hortalizas hacia Europa y resto de la Península. Se trata, sin duda, de una alternativa al transporte por carretera de productos hortofrutícolas y una apuesta por afianzarse como hub alimentario importador y exportador de productos hortofrutícolas del norte del Estado.

Para ello, ambas infraestructuras cuentan con instalaciones punteras que se completan con un gran número de servicios marítimos que conectan Bilbao con cerca de 900 puertos de todo el mundo.

En 2017, el tráfico del Puerto de Bilbao de frutas y hortalizas ascendió a 136.000 toneladas. Destaca el tráfico de hortalizas, la partida de cebollas, ajos y puerros, patatas y cítricos.

En cuanto a países, predominan las exportaciones a Reino Unido, Irlanda, Suecia y Canadá. Dentro de las importaciones, destacan las realizadas desde Reino Unido, Perú, India, Chile y Holanda-Países Bajos.

Operativa más ágil con el nuevo acceso automatizado

El Puerto de Bilbao cuenta con la terminal de contenedores más importante del norte del Estado y, a su vez, la de mayor calado. La terminal, gestionada por Noatum Container Terminal Bilbao, dispone de 540 tomas de enchufe para los contenedores reefer y la temperatura de los mismos es controlada y monitorizada las 24 horas y los 365 días. En su almacén se realiza el servicio de “Crossdocking”, vaciado y llenado de mercancía refrigerada en zona especialmente habilitada para este servicio. Además, recepciona mercancía refrigerada containerizada por tren en las instalaciones con las que cuenta la terminal con 4 vías de 450 m que van a ser ampliadas a 550 m.

Recientemente, Noatum Container Terminal Bilbao y la Autoridad Portuaria han definido un procedimiento de acceso automatizado en las nuevas puertas de la terminal de contenedores, que ha entrado en funcionamiento en septiembre y que agiliza y simplifica toda la operativa, incluida la de los transportistas de productos frescos.

Terminal de perecederos
Terminal de perecederos

Por otro lado, el puerto dispone de una terminal de productos perecederos (Frioport) que tiene una capacidad de 25.000 metros cúbicos, equivalentes a 5.000 toneladas de producto. Diferentes módulos de almacenajes posibilitan la conservación de las mercancías a temperaturas que varían entre los +12º y -5º C en fresco/refrigerado y hasta -22º C en congelado.

Además cuenta con almacenes privados, como los de Progeco Bilbao, que dispone de 12 muelles - unos 800 metros cuadrados- dedicados al cross-docking, al trasvase de productos perecederos a temperatura controlada del camión frigorífico al contenedor. Para la entrada de frutas y hortalizas procedentes de Sudamérica y África, el Puerto de Bilbao dispone de un Puesto de inspección Fronterizo con 16 muelles de descarga.

Las conexiones marítimas se complementan con la agilidad en las tramitaciones y servicios intermodales ferroviarios con Vitoria, Burgos, Madrid, Guadalajara, Sevilla, Zaragoza, Navarra, Barcelona, Castellón, Valencia y Murcia. Este último, con salida de Nonduermas, ofrece un servicio regular de trenes frigoríficos.

Sobre Mercabilbao

Mercabilbao cuenta con una situación estratégica, muy próximo a la intersección del eje Paris-Hendaia-Madrid junto a la autovía del Cantábrico y una conexión directa con la red de autopistas, que junto al Puerto de Bilbao, le posicionan en el punto ideal para llevar a cabo una estrategia de internacionalización eficaz y de calidad. Se trata de una ventaja competitiva para los operadores del sector hortofrutícola, tanto desde el punto de vista de recursos, económico, de tiempo, infraestructuras disponibles o almacenes logísticos existentes. En 2017 pasaron por las instalaciones de Mercabilbao 219 millones de kilos toneladas de frutas y hortalizas.

 

 

 

 

 

 

Energiaren Euskal Erakundeak, Eusko Jaurlaritzaren energia-agentziak, Remolcadores Ibaizabal eta Naviera Murueta enpresek partaidetutako ITSAS GAS sozietateak ontzi batetik bestera Gas Natural Likidotua transferitzeko egiten den lehen proba gauzatu du Bilboko portuan, proba pilotu batean. Lehen aldia da GNL bunkeringa  esaten zaionaren eragiketa hori Arku Atlantiko osoan egiten dena, eta egundoko aurrerapausoa ekarriko du ontzi-sektorean energia-hornidura garbiagoa izateko eta petrolioaren deribatuen gehiegizko mendetasuna arintzeko bidean.

Energiaren Euskal Erakundeko presidente eta Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura sailburu Arantza Tapia andreak, EEEko zuzendari nagusi eta ITSAS GAS sozietateko presidente Iñigo Ansola jaunak eta Bilboko Portu Agintaritzako presidente Asier Atutxa jaunak parte hartu dute aurkezpen ekitaldian. Tapiaren esanetan, ontziak hornitzeko zerbitzu berriari esker, “Europan erreferentzia gisa kokatuko gara itsas garraio iraunkorraren alorrean”, euskal portuak gasa hartzeko erreferentziazko bide gisa kokatuz.

GNLen 90 m3 inguru bideratzeko proba pilotu hau, birmoldatutako Oizmendi ontzitik Bilboko portuan amarratuta dagoen iragaitzazko zementu-ontzi batera —Molgas merkaturatze-enpresaren bezeroa eta GNL bidezko Bunkering eragiketan esperientzia handia duena— egin da erregai-karga. Horrela, gas-hornidurako zerbitzu berri bati hasiera eman zaio gas naturalarekin diharduten ontzientzat, Europako portuetan erregaia hartzeko guneen sarea eskasa dela kontuan hartuta.

Gauzak horrela, itsas eremuan GNL ezartzeko hiru proiekturen buruan dago Euskadi. Europako Batzordearen funtsak jasoko dituzte, Core LNGas Hive proiektuaren bitartez. Zehazki, Bruselak 4,85 milioi euro jarriko ditu ITSAS GAS sozietateak eta haren bazkideek teknologia berrien ezarpenean hasiera batean inbertitutako 9,7 milioietatik. Proiektu horrek honako hiru mugarri hauek dauzka:

 • Bahía de Bizkaia Gas birgasifikazio-instalazioaren pantalana egokitzea, ontzi txikiek instalazio horietatik gas likidotua kargatzeko aukera izan dezaten (dagoeneko burutu da).

OIZMENDI ontzia
OIZMENDI ontzia

 • GNL hornitzeko ontzia martxan jartzea. Ontzi batetik bestera kargatuko du erregaia portuan eta kanpoaldean, eta gaurtik aurrera egongo da indarrean.
 • Azkenik, gas natural bidezko atoiontzi bat egin eta abian jartzeko proiektua, Ibaizabal Finantza Taldea buruan duena. Ingeniaritza-prozesuan dago une honetan, eta atoiontzia egiteko lanak 2018an hasiko dira.

GNL hornitzeko ontzia

Oizmendi ontzia, lehen Monte Arucas izena zeramana, goitik behera eraldatu behar izan da, ohiko fuel-oil deposituekin batera bi GNL (gas naturala, -161 gradu zentigraduan hoztu dena bolumena 600 aldiz murriztu eta logistika errazteko) tanga handi hartzeko.

Erregai hori gero eta gehiago erabiltzen da itsas eremuan, petrolioaren deribatuen ekonomia- eta ingurumen-alternatiba delako. Lanak zazpi hilabetez egin dira Murueta ontziolan (Bunkering ontzi konbentzional bat GNL-ontzi eraldatzen lehen ontziola), eta, besteak beste, 300 m3-ko bi tanga jarri behar izan dituzte ontziak hornitzeko gasa biltegiratzeko. ITSAS GAS sozietateak 5,5 milioi euroko inbertsioa egin du eraldaketa horretan.

 

 

 

 

 

 

 

They are free and take place at weekends

This coming year, the Port Authority of Bilbao will continue to offer free tours of the Port of Bilbao aimed at adults. This initiative was started in May 2014, and the tours are carried out on Saturdays and Sundays as part of the “Ezagutu Portua” (Basque for “Know your Port”) programme.

Throughout this time, some 5,500 adults have visited the Port’s facilities in Santurtzi and Zierbena, with an average of 28 per group. The aim of the tours is to bring the public closer to Port activity and its strategic and economic importance for all of the Territory of Biscay.

The tours, which take place by coach, begin at 10.30 a.m. at the Santurtzi Tourist Information Office and last about two hours. Those interested should register beforehand by email at ezagutuportua@bilbaoport.eus
or at the website www.bilbaoport.eus.

General view of the port
General view of the port

The tours take in both the oldest part of the Port as well as the new docks built on lands reclaimed from the sea. Visitors can see the dock equipped for container loading/unloading, the Ro-Ro ramps specially prepared for wheeled cargo, the perishables warehouses, the laboratories where phytosanitary controls are carried out, the emergency rescue centre, the docks for heavy project loads and the industrial zone where the great oil and gas carriers berth and where the first marine wind farm in Spain is located.

 • Fruit Logistica to be held in Berlin 6-8 February
 • Strategic location of Mercabilbao and Port of Bilbao places them in ideal position to carry out effective and quality internationalisation

The Port Authority of Bilbao and Mercabilbao will highlight their competitive advantages to attract new fruit and vegetables traffic at Fruit Logistica, the leading European fair in the sector, which will be held in Berlin 6-8 February.

The main market both entities are targeting is South and Central America, and so they will show their capacities in infrastructures and services, in re-dispatching fruit and vegetables to Europe and the rest of the Iberian Peninsula as an alternative to road transport.

In 2018, fruit and vegetables traffic in the Port of Bilbao totalled 157,000 tonnes, 16% up on the previous year. Outstanding was the traffic growth in vegetables, both fresh and frozen, onions, garlic and leeks, potatoes, lettuces and citrus fruits together with bananas.

In fact, last year shipowner Boluda Lines set up a shipping line with Santa Cruz La Palma for Canary Island bananas, which arrive in reefer containers, a transport mode in which both Boluda and the Port of Bilbao are highly specialised.

Innovation and digitalisation

The Port of Bilbao has the most important container terminal in the north of Spain and also the one with the greatest depths. The terminal, managed by Noatum Container Terminal Bilbao, has 540 plugs for reefer containers, as well as automatic access, which speeds up and simplifies all operations, including those for hauliers and fresh produce.

Container ship arriving at the port
Container ship arriving at the port

In addition, the Port of Bilbao has Ro-Ro and multi-purpose terminals, a storage and distribution zone, perishables warehouses, belonging to Progeco and Frioport, besides good road and rail connections.

Mercabilbao

In 2018, the Mercabilbao facilities handled 225,259 tonnes of fruit and vegetables, which was a 2.7% increase over the previous year. This, plus its nearness to the Port of Bilbao, and its strategic position, very close to the Paris-Hendaye-Madrid junction beside the Cantabria Motorway with its direct link with the Spanish motorway network, consolidate the largest wholesale food market in the north of the Iberian Peninsula as an ideal point for carrying out an efficient and quality fruit and vegetable import-export strategy.

This is a competitive advantage for operators in the fruit and vegetable sector, both from the point of view of economic and time resources and also of existing available infrastructures and logistics warehouses.

The "Containerships Stellar", the sixth and latest addition to Containerships' fleet of LNG-powered vessels, is the second such container ship to dock at the port of Bilbao this month. Launched on 7 June, the vessel is 170 metres long, 27 metres wide, has a draught of 9.6 metres and a capacity of 1,380 containers.

This vessel further enhances the portfolio of sustainable services provided by the company of the CMA CGM group, and consolidates its leadership in this field at a moment in time when there is a shortage of vessels in the European market. The arrival of this second vessel, following that of the "Containerships Borealis" which berthed on 7 June at the container terminal managed by CSP Iberian Bilbao Terminal, highlights the clear commitment of Containerships and the CMA CGM group to this port, and consolidates the energy transition plan being taken forward by the port of Bilbao.

MV CONTAINERSHIPS STELLAR
MV CONTAINERSHIPS STELLAR

Santurtzik aisialdirako eta topaketarako gune berri bat du arrantza-portuaren inguruan, eta Bilboko Portuko Agintaritzak burutu eta finantzatu du.

Proiektua 2023ko irailean hasi zen, eta bederatzi hilabete iraun du. 1,3 hektareako azalera urbanizatzeko lanak egiteko, Bilboko Portuak 4 milioi euro inguruko inbertsioa egin du, arrantza-portuko pabiloien multzoa, alboko aparkalekua eta hiru pabiloi eraitsi zituen lurzoru hutsa biltzen dituen eremu batean. Proiektuaren bidez, guztira, bost gune integratzea eta hobetzea ahalbidetu da: La Sotera plaza, Portuko Agintaritzaren sarbidea, Saregileen pasealekua, eraitsitako nabeen gunea eta itsasgunea (aparkalekua).

Santurtziko alkateak, Karmele Tubillak, eta Bilboko Portuko Agintaritzako presidenteak, Ricardo Barkalak, gune berri hau inauguratu dute, udalerriarentzat eta herritarren gozamenerako beste hobekuntza bat ekarriko duena.

Karmele Tubilla Santurtziko alkateak adierazi duenez, “jarduera hau gure herriak datozen urteetan izango duen itsasertzeko zerrenda eraldatzearen barruan sartzen da. Laster hobetuko den haren Lehendakari Agirre pasealekuaren eraldaketa, etorkizuneko kultura-zentroa eta Portuko Agintaritzarekin batera gaur inauguratzen ari garen jarduera direla eta, Santurtzi bere jatorrira hurbilduko da berriro, eta itsasotik hurbil eremu handi bat izango du. Herritar guztiek gozatzeko gunea da, eta gure bizilagunen beharrei erantzuten die, aisialdirako, jolaserako, egonaldirako eta aparkaleku ugarirekin. Ekintza horiekin eta hurrengoekin, Santurtzik itsasora hurbiltzeko beste urrats bat egingo du”.

Ricardo Barkala Portuko Agintaritzako presidenteak nabarmendu duenez, “itsasora begira dauden bi erakunderen arteko lankidetzaren emaitza da proiektu hau, eta herritarren bizi-kalitatea hobetzea eta inguruko bultzada ekonomikoa uztartzea du helburu”. Barkalak gogorarazi du bederatzi hilabetean bi proiektu garrantzitsu inauguratu dituztela udalerrirako. Iazko irailean, oinezkoentzako pasabide berria ireki zen Murrieta hiribidea eta Victoria Eugenia Erreginaren pasealekua lotzen dituen trenbidearen gainean, eta, orain, aisialdirako gune hau. “Bi proiektuetan –azpimarratu du– entzute-prozedura bat egon da, eta Udalarekin lankidetzan aritu gara hura gauzatzeko, aisialdirako gune erosoa, praktikoa, integratua, atsegina, erakargarria eta xarmagarria sortzeko”.

Portuko Agintaritzako presidentea eta Santurtziko alkatea
Portuko Agintaritzako presidentea eta Santurtziko alkatea

Bost eremu integratuetan egindako hobekuntzak

LA SOTERA PLAZA, sarbide-eremu nagusia, arrantza-portura sartzeko PLAZA HANDI gisa finkatu da. Ondoko espazioak batzen dituen pieza da, Victoria Erreginaren pasealekuaren arteko oinezkoen zirkulazioak, trenbide-pasagunetik hirigunera eta gainerako Arrantza-portura sartzeko bideak biltzen dituena.

Bilboko Portura SARTZEKO BIDEARI trazadura berri bat diseinatu zaio, trenbide-pasagunean dagoen oztopoa saihesteko, Lehendakari Agirre pasealekutik jarraitutasuna eta sekzioa mantenduz. Beraz, luzatu egiten dira bidegorria, bi bideak eta bateriako aparkalekua.

Bestalde, SAREGILEEN PASEALEKUAN egindako obrek, pabiloien atzealdea eta arrantza-arteen upategietarako sarbidea pasealeku bihurtzen dute. Pasealeku horretan, arrantza-erabilera tradizionalen eta jarduera ludiko berrien arteko elkarbizitza mantentzen da. Horretarako, eremua oinezkoentzat jarri da, eta ibilgailuak arrantzaleentzat bakarrik utzi dira, ezkutatu daitezkeen trabagarriekin.

Azkenik, APARKALEKUA obrak hasi aurreko egoerarekiko mantentzen den erabilera da, baina antolatu egin da eta zorua erabat berritu da. Erabilera publikoko aparkaleku zentral bat eraiki da, gutxi gorabehera 104 plazakoa, Bilboko Porturako sarbidea ematen duen gurpilezkoentzako bidearen ondoko 44 aparkalekuen osagarri. Aparkaleku horietatik guztietatik 6 mugikortasun urriko pertsonentzat izango dira.

Halaber, proiektuan 70 zuhaitz eta 100 zuhaixka inguru landatu dira, eta ehunka landare-espezie.

BOEren 253. zenbakiko Lehen Liburuaren VII. Tituluan (16467 xedapena) jasotakoaren arabera;
2014erako EAOei buruzko 2013/12/23ko 22/2012 Legearen bidez eguneratua.
2015ko EAOei buruzko 2014/12/30ko 36/2014 Legearen bidez berretsi. 

II Kapitulua. 4. Atala, 5. azpiatala

 • Art. 223. Tasa honen zergapeko egitatea da kaien, pantalanen, lurreko sarbideen eta portuko beste instalazio batzuen erabilera, betiere kirol-ontzietan merkantziarik garraiatzen ez badute.
 • Art. 224.

  • Ordezko subjektu pasiboa ontziaren jabea, kontsignatarioa, kapitaina edo patroia da, eta emakidan emandako instalazioetan subjektu pasiboa emakidaduna edo eskuduna izango da.
  • Zergapeko subjektu pasiboa ontziaren jabea da, kontsignatarioa eta kapitaina.
 • Art. 225. Tasaren sortzapena gertatzen da kirol-ontzia portuko zerbitzu-eremuaren uretan sartzen denean.
 • Art. 229. Oinarrizko zenbatekoa (E) = 0,124
 • Art. 226. Tasaren kuota osoa:
  Luzera x Zabalera x Egun-kopurua x Oinarrizko zenbatekoa (E) x Koef. 
Emakidan edo eskuduntzan eman ez diren instalazioak Koef.
Zutik atrakatua, pantalanean edo ilabean  
Ur-hartunea 0,07 € m2 egun
Energia elektrikoaren hartunea 0,10 € m2 egun
2 m-tik beherako zingodunak x 0,50
Basea portuan duten ontziak x 0,80
Emakidan emandako kirol-kai nautikoak Koef.
Orokorra, portuan baserik ez 0,39€ m2 egun
Orokorra, basea portuan izan gabe; 9 m (motorra), 12 m (bela) 0,15€ m2 egun
Orokorra, basea portuan 0,32€ m2 egun
Orokorra, basea portuan; 9 m (motorra), 12 m (bela) 0,10€ m2 egun
Ur-espaziorik ez emakidan 1,81€ m2 egun
** Erregimen sinplifikatua (hobaria) 228. 2 art. % 25eko hobaria

Según se recoge en el Título VII del Libro Primero del B.O.E. nº 253, disposición 16467;

Capítulo II. Sección 4ª, subsección 5ª

 • Art. 223. El hecho imponible de esta tasa consiste en la utilización de muelles, pantalanes, accesos terrestres, otras instalaciones portuarias, siempre y cuando no realicen transporte de mercancías las embarcaciones deportivas.
 • Art. 224.
  • El sujeto pasivo sustituto es el propietario de la embarcación, consignatario, capitán o patrón e instalaciones otorgadas en concesión el sujeto pasivo será el concesionario o autorizado.
  • Son sujetos pasivos contribuyentes: propietario de la embarcación, consignatario y capitán.
 • Art. 225. El devengo de la tasa se producirá cuando la embarcación deportiva entre en las aguas de la zona del servicio del puerto.
 • Art. 229. Cuantía básica (E) = 0,124
 • Art. 226. La cuota integra de la tasa es:
  Eslora X Manga X Días X Cuantía Básica (E) X Coef.
Instalaciones no concesionadas ni autorizadas Coef.
Atracado de punta a pantalán o boya
Toma agua 0,07€ m2 día
Toma energía eléctrica 0,10€ m2 día
Con calados inferiores a 2 m 50% bonificación
Embarcaciones con base en Puerto 0,80€ m2 día
Dársena náutico deportivas otorgadas en concesión
General sin base en puerto 0,39€ m2 día
General sin base en puerto – 9m. motor – 12 m. vela 0,15€ m2 día
General con base en puerto 0,32€ m2 día
General con base en puerto – 9 m. motor – 12 m. vela 0,10€ m2 día
Sin espacio de agua en concesión 1,81€ m2 día
** Régimen simplificado (bonificación) Art.228.2 25% bonificación

61,5 milioi euroko inbertsioa egin du Bilboko Portuko Agintaritzak 2017an. 2018ko ekitaldirako, berriz, 49,2 milioi inbertitzea aurreikusten da.

Bi proiektu hauek amaitu dira 2017an:

Arasurreko tren-bazterbidea

Eusko Jaurlaritzarekin eta Arabako Foru Aldundiarekin batera egin da inbertsioa, 5,8 milioikoa. 2016ko ekainean hasi ziren TELOFeko obrak, eta 2017aren amaiera aldera bukatu. Trenbide hil bat ari da eraikitzen orain (aurrekontua, milioi bat euro), eta lizitazioaren zain daude urbanizazio-lanak. 2016ko ekainean hasi ziren obrak, eta 2017ko amaiera aldera bukatu ziren.

Gurutzaontzien itsas estazio berria eta pasagune mugikorra

Getxo 3ko gurutzaontzien kaian dagoen Bilboko Portuko gurutzaontzietako bidaiarien terminal berria egiteko lanak 2016ko udaberrian hasi ziren eta martxoaren 29an izan zen inaugurazioa. 6 miloi euroko inbertsioa egin da. Horietatik, 4,6 milioi eraikinera bideratu dira; milioi bat, gangway-ra, eta 0,4 milioi, ingurua urbanizatzera.

Martxan diren proiektuak, berriz, hauek dira:

Erdiko kai-muturraren lehenengo fasea -- Future Proofing Bilbao eta Luceroko harrobi zaharra egonkortzeko lanak

2016ko ekainean esleitu ziren lanak, eta 2019an bukatuko dira. Azken aldaketak egin eta gero, 74 milioikoa da obraren aurrekontua. Europako Batzordeak % 20 jarriko du, Connecting Europe Facility (CEF) programaren esparruaren barnean. Lehen fase horretan, 334.000 m2-ko azalera hartuko dio itsasoari; 1.081 metroko atrakatze-lerroa izango du, eta 21 metroko sakonera. Lanak amaitzean, erdiko kai-muturrak izango dituen 600.000 m2-tik erdia baino gehixeago izango da horrela lortutako azalera. Bestalde, Punta Luceroko harrobi zaharra egonkortzeko lanak jasota daude proiektuan.

Jarduera logistiko eta industrialetarako nabeak

Maiatzean, Portuko Agintaritzak 17,59 miloi euro esleitu zituen

 

Erdiko Kai-muturra
Erdiko Kai-muturra

jarduera logistiko-industrialetarako nabe bat eraikitzeko. Esleipen hori emakidan laga dio Haizea Wind enpresari, itsasoko dorre eolikoak eta beste osagai batzuk fabrikatu eta esportatzeko instalazio bat eraiki dezan. Aurtengo lehen hiruhilekoan hasiko dira lanak, aurreikuspenen arabera.

Ro-ro arrapala berria

Azken hiruhilekoan, portuko 8. ro-ro arrapala eraikitzeari ekin dio Astilleros Zamakonak. 2,74 milioi euro da esleipenaren zenbatekoa; obrak egiteko aurreikusitako epea, berriz, sei hilabete ingurukoa.

Udondoko dartsena betetzeko lanak

Erandioko Udondoko dartsena betetzeko lanek 22.700 metro karratuko zabaldegi bat eraikiko dute, kargatze-kaietara sarbidea duten jarduera industrialek leku gehiago izan dezaten. Aste honetan sinatu da zuinketa-akta, obrei hasiera ematekoa.

Argiztapen eraginkorragoa instalatzea

1,9 milioi euroko inbertsioa egin du Portuko Agintaritzak portuaren zerbitzu-eremuko kanpoko argiteria LED teknologiadun argi eraginkorrez hornitzeko eta haiek instalatzeko. Argi-proiektuen atariko lanak ari dira egiten orain, eta laster ekingo zaio ekipoak aldatzeari. 2018an zehar egingo da inbertsioa, zeinari esker egungo argi-fakturan % 25 aurreztea aurreikusten den.

 

 

 

 

 

 

 

Bilboko portuan egindako “Smart Lighting for Smart Ports” jardunaldian, Bilboko Portuko Agintaritzak eta Signify-k (Euronext: LIGHT), argiztapenean munduko liderrak, argiztapen konektatuak azpiegitura handietan eskaintzen dituen abantailak aurkeztu dituzte.  Jardunaldian landutako gaiak, beste batzuen artean, kostuen aurreztea, segurtasun baldintza hobeak langile eta bezeroentzat eta  jasangarritasun handiagoa izan dira.

Bilboko portuko argiztapen berriak mozkin ekonomikoak eta ingurune onurak dakartza eta aldi berean, argien kalitatea hobetzen du. Guztira zeuden 1.300 argi-puntuen ordez, Interact City plataforman integratuta dauden  ClearFlood proiektoreak eta LED teknologiako Luma luminariak jarri dira.

Bilboko Portuak, Bizkaiko Golkoko gune logistiko garrantzitsuenak, urtean 36 milioi karga eta 3.000 ontzi baino gehiagorekin,  aurreko instalazioarekin konparatuz, %50 baino energia gehiago aurreztea lortzen du. Aldi berean, Interact City plataformak Bilboko Portuko Agintaritzari, honako onura hauek eskaintzen dizkio:

 • Portuko 1.300 argi-puntuak estazio nagusi bakar batetik kontrolatzea monitorizazioa, informazioa eta jazoerak zehaztea alhabidetuz. Guzti horiek, azpiegituraren mantentze-lanak eta kudeaketa erreztea dakarte.
 • Argiztapenean kontsumitutako energiaren erdia baino gehiago aurreztea, ezarritako jasangarritasun helburuen betetzea areagotuz.

Biltzarako bertaratuak
Biltzarako bertaratuak

 • Argiztapena denbora errealean moldatu edo ohiko zereginetan programatzeko erreztasuna. Aldi berean, argiak daukan kalitate handiagoak, langile eta bisitari guztiei lan-inguru  seguruagoa  edukitzea ahalbidetzen die.
 • Etorkizunerako prestatuta dagoen soluzioa da, beste sistema batzuekin integratzeko irekita dagoen sistemaren mailakatze eta erabilerari esker.

“Smart Lighting for Smart Ports” jardunaldia, zeinetan Bilboko Portuko Agintaritzako ordezkariak egon diren, bisita tekniko batekin eta jarritako argiztapen sistema berriaren aukeren demostrazioaz amaitu da. 

El evento pretende detectar y comunicar las estrategias y actividades de sostenibilidad que se desarrollan en el sector.
La Autoridad Portuaria de Bilbao actúa como tractor en esta materia con el propósito de constituirse en una referencia internacional en  sostenibilidad.
El Congreso contará con expertos y responsables de entidades públicas y privadas de primer nivel nacional e internacional, como el conocido economista belga Gunter Pauli, considerado «el Steve Jobs de la sostenibilidad”.

La Autoridad Portuaria de Bilbao ha organizado- en colaboración con Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao- un Congreso internacional sobre Puertos Sostenibles que se celebrará en Bilbao los días 8 y 9 de noviembre. El evento, que tendrá lugar en el Palacio  Euskalduna el día 8 y en la terminal de cruceros de Getxo el día 9, tiene como propósito identificar y hacer públicas las estrategias y actividades que en materia de sostenibilidad se desarrollan en el sector. Con esta iniciativa, la Autoridad Portuaria de Bilbao se constituye en una referencia a nivel estatal para promover las buenas prácticas en materia de sostenibilidad en el ámbito portuario.

El Congreso contará con reconocidos profesionales expertos en sostenibilidad, como el conocido economista belga Gunter Pauli, asesor de varios Gobiernos y dedicado a la transformación radical de los negocios y la sociedad. Gunter Pauli  es considerado como «el Steve Jobs de la sostenibilidad», según The Huffington Post, y ha apoyado más de 200 proyectos innovadores relacionados con la mejora del planeta.

También participarán, entre muchos otros profesionales de los campos portuarios y de la sostenibilidad, Carola Hein, profesora y presidenta de Historia de la Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Tecnológica de Delft y autora de numerosos artículos sobre el desarrollo de los puertos y la conexión de estos con su entorno; y, en colaboración con la Agencia Vasca de la Competencia, Jan Hoffman, jefe de la División de Tecnología y Logística de la UNCTAD y experto en conectividad marítima.

Playa de Ereaga y buques
Playa de Ereaga y buques

De este modo, durante los dos días que dura el Congreso, Euskadi será un punto de encuentro donde administraciones, empresas, ciudadanía, y entorno académico compartirán conocimientos, experiencias, técnicas y herramientas para la creación de una estrategia común de sostenibilidad para el entorno portuario, de forma que se engloben dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

En palabras del presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, “el objetivo es ofrecer nuestra capacidad para divulgar y compartir las experiencias que se están llevando a cabo en el campo de la sostenibilidad en diferentes entidades vinculadas con la actividad portuaria en el ámbito más cercano, pero también en el entorno internacional. Aunamos conocimientos para crecer y mejorar juntos”.

El Congreso Puerto Sostenible abordará diversas cuestiones de esta materia que se desarrollarán en tres bloques temáticos durante el primer día: gobernanza y ética, salud y bienestar, y clima y energía. Durante la segunda jornada se celebrará una mesa redonda que profundizará en la relación Puerto y Ciudad.

Programa completo, información sobre los ponentes e inscripciones

In accordance with what is stipulated in Chapter lll, Articles 246 – 250 in the Spanish State Gazette Nº 253, provision 16467:

Rate - Water supply (T - 8) A
From 01/05/2013 to 30/06/2014
PRIMARY WATERWORKS: Santurce, docks A1 and A2: .......... 1.8820 €/m3.
SECONDARY WATERWORKS: Other docks: .......... 1.9440 €/m3.
From 01/07/2014
PRIMARY WATERWORKS: Santurce, docks A1 and A2: .......... 2,01 €/m3.
SECONDARY WATERWORKS: Other docks: .......... 2,37 €/m3.
Rate - Electricity supply (T - 8) B
To 30/06/2014
SANTURCE AREA: High Voltage: .......... 0.104200 €/Kwh.
  Low Voltage: .......... 0.134800 €/Kwh.
OTHER AREAS: High Voltage: .......... 0.127300 €/Kwh.
  Low Voltage: .......... 0.159500 €/Kwh.
From 01/07/2014
SANTURCE AREA: .......... 0,19 €/Kwh.
OTHER AREAS: .......... 0,22 €/Kwh.

The Water Supply and Electricity rates shall be modified, at the same percentage as State updates by the water and electricity suppliers under the relevant authorisations.

Con el título “Modern Express, un caso de éxito”, el Museo Marítimo Ría de Bilbao acoge este jueves, 10 de noviembre a las 18,30 h., una mesa redonda/coloquio en la que se abordarán las actuaciones llevadas a cabo para el rescate de este barco que quedó a la deriva con una escora de 43 grados en el Golfo de Vizcaya, su entrada al puerto de Bilbao y las labores posteriores para su adrizamiento y posterior partida.

La mesa redonda está organizada por la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante, con la colaboración del Museo Marítimo Ría de Bilbao, la Autoridad Portuaria de Bilbao, Capitanía Marítima, Prácticos de Bilbao, Remolcadores Ibaizabal, la empresa de Salvamento Marítimo Smit y los Amarradores del Puerto de Bilbao.

Llegada a puerto del MODERN EXPRESS
Llegada a puerto del MODERN EXPRESS

La asistencia a este encuentro es gratuita y las plazas son limitadas hasta agotar aforo.

Ver programa completo

 

La Autoridad Portuaria de Bilbao y Uniport han participado, por tercer año consecutivo, en la feria Breakbulk Americas de Houston, que se ha celebrado del 17 al 19 de octubre, donde han dado a conocer su especialización en este tipo de cargas.

El evento ha contado con una importante afluencia de visitante, en una recuperada ciudad tras los daños causados en agosto por el huracán Harvey, y las personas que se han acercado al stand del puerto han dejado constancia de que Bilbao sigue siendo muy conocido en el sector por la importancia de los proyectos eólicos para este segmento del transporte marítimo.

De hecho, el Puerto de Bilbao es un puerto hub para cargas de proyecto. En 2016 se embarcaron en sus muelles 4.480 piezas catalogadas de este modo por su gran peso, longitud, anchura o altura. Este número supone un incremento del 12% respecto al ejercicio anterior.

En los últimos años, el atractivo de este enclave por sus grandes calados y la disponibilidad de superficie han facilitado la implantación de importantes industrias de cargas especiales. Firmas como Gamesa, Lointek, y recientemente Haizea Wind, se

Representantes de la Autoridad Portuaria y Uniport
Representantes de la Autoridad Portuaria y Uniport

han unido a otras veteranas como Navacel, Vicinay Cadenas, o Arcelor Mittal.

Actualmente, dispone de 910.000 metros cuadrados y 6.000 metros lineales destinados a mercancía general convencional; y ante la demanda existente, la Autoridad Portuaria está generando nuevas superficies, tanto en el Puerto, como en sus puertos secos de Pancorbo y Arasur.

 

Placements will be in different Port Authority departments and are aimed at young people from the riverside towns

For the fourth year running, the Port and River of Bilbao Foundation is promoting its “Work Experience Placements Programme” which will be developed in the different departments of the Port Authority of Bilbao, within the cooperation framework of the board of trustees. Fifteen places will be offered to young university graduates, and young qualified students from the different Higher Vocational Training cycles under the age of 30. They must all be unemployed, have no qualified work experience related to their training, as set out in the Novia Salcedo Trust requirements (which deals with this type of scholarships). In addition, the scholarships are open to both students registered in the second year of the Higher Vocational Training Cycle from centres belonging to Ikaslan, the Association coordinating the Public Vocational Training Centres of Biscay, and also in the Vocational Training Centre of Somorrostro respectively.

All applicants must be registered in one of the nine riverside towns forming the Foundation’s Board of Trustees (Bilbao, Erandio, Leioa, Getxo, Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi and Zierbena).

Closing dates for applications from Dual Vocational Training students and for graduates are 30 June and 5 September respectively.

Scholarships will be for six months for university graduates, and the selection process will be undertaken by the Novia Salcedo Foundation. With regard to Higher Grade Vocational Training cycle students, scholarships will be for a period of 800 hours and the management and pre- selection process of applications will be carried out by the Association of the Public Vocational Training Centres of Biscay (Ikaslán) together with the Vocational Training Centre of Somorrostro.

The bases and specific offers for each functional area are

Port of Bilbao head office
Port of Bilbao head office

available on the webpages of the above-mentioned towns, and on the Foundation’s website - (www.fundazioa.bilbaoport.eus).

The Foundation

The aim of the Port and River of Bilbao Foundation is to promote and develop general interest plans and actions within a wide socio-cultural and recreational framework, that will bring greater knowledge of the historic and present relevance of the Port of Bilbao, and of the River of Bilbao itself, in the economic and social history of Biscay and the integration of the riverside towns.

The Foundation’s activities  are geared towards encouraging and developing lines of research; organising seminars, sector meetings and training courses within the sectors involved in port and municipal life; granting scholarships and aid for training in the port field; carrying out study projects on port services; taking part in fairs, seminars and other forums; cooperating with and sponsoring social, cultural and sporting activities; encouraging cooperation among different administrations, entities and/or other agencies in the sector, and cooperating with other non-profit making organisations in the field.

Azken sei hilabeteotan Aduana, Bilboko Portu Agintaritza -bere plataforma telematikoaren bidez- eta CSP Iberian Terminal Bilbao-k taldean egin duten lanaren ondorioz, Bilboko Portuko edukiontzien terminala, Europar Batasuneko Aduana Kode (AK) berriaren errekerimendu guztiak, lehiakortasunik galdu gabe betetzen dituen Estatuko lehen terminala da. Aipatutako errekerimendu horiek, inportazio zirkuitoan daukan Aldi-baterako Gordetze Baimenaren (ABGB) kondizio berriari dagozkionak dira.  

Aurretiazko lanak alde batetik, komunikazioa, egindako froga zehatzen bidez, arauak betetzen ez dituzten edukiontzak blokeatzeko arina eta fidagarria dela ziurtatzeko balio izan du. Bestalde, sistema fintzeko eta ABGB, lana  oztopatu gabe sisteman integratzea ahalbidetu du; eta aldi berean, errekerimendu guztiak erabat betetzen direla erakutsi du eta horrek, merkataritza-akordioetan segurtasuna eman eta iruzurrak alderatzen ditu.

Horri paralelo, garraiolarien app-i edukiontzia har daitekenentz konprobatzea ahalbidetzen dien aplikazioa gehitu zaio; hau da; edukiontziaren  agiri guztiak bete direla eta formaltasun guztiak bete direla. Honela, denbora aurreztu eta alferreko bidaiak sahiesten dituzte.

CSP Iberian Bilbao Terminal-etik dioten bezala, “Bilboko Portuan, portu terminalak edukiontzien entregatzea guztiz kontrolatuta duela ziurtatu dezakegu, bai aurreabisuei bai aduanari dagokionez. Aduanako informazio guztia digitalizatu ahal izan da eta dagoeneko eremu guztiak osotuta daude”. 

Erronka hau,  terminaleko ate automatiko berriak martxan jarri ondoren, urrats berria izan da sistemaren fidegarritasunean; eta hurrengo pausua, urtearen zehar burutuko dena, AK esportazio zirkuitoan aplikatzea izango da.

Bilboko Portuko edukiontzien terminala
Bilboko Portuko edukiontzien terminala

ABGB izan beharra

Europar araudi berriak portu terminalak ABGB izatera behartzen dutenez, terminalentzat erantzunkizun berria da, beren esparruan aduana arauak betetzen direla bermatu behar dutenak direlako. Aldaketa honek terminalari, beharrezko informazio guztia zuzenean lortu behar izatea ekarri dio eta horrek,  Aduana eta Portu Agintaritzarekin datuak, modu konplexuan eta zehatzan gurutzatzea exijitzen dio.

Aduana Agintariek  ABGB-en  berrebaluaketa aurtengo maiatza baino lehen osotu dute, AK-aren errekerimendu berriekin bat etorriz. Arau berrira moldatzen hasi izanak,  araudi berriaren betetze zehatzaren aurretiazko egiaztapenarekin batera, CSP Iberian Bilbao Terminal deritzonari AK betetzean aitzindari izatea ahalbidetu diote.  

La Autoridad Portuaria de Bilbao ha realizado una decidida apuesta por la transición energética y la descarbonización de la actividad portuaria y, para ello, suministrará electricidad a los buques mientras están atracados e instalará plantas de energías renovables.

El proyecto BilbOPS constituye una inversión estratégica y desplegará la tecnología OPS (onshore power supply) o abastecimiento de electricidad en tierra, también conocida como cold ironing. Esta tecnología permite que, durante el tiempo de estancia en el puerto, los buques puedan conectarse a la red eléctrica, apagando sus motores auxiliares diésel. De esta manera, se logra evitar emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, nitrógeno y dióxido de azufre), vibraciones y ruidos nocivos para el medioambiente y para la salud pública.

El innovador proyecto permitirá al Puerto de Bilbao dar un gran salto cualitativo en el Arco Atlántico para alcanzar los objetivos “Fit for 55” de la Unión Europea. Reducirá, concretamente, en un 40% los gases de efecto invernadero y, con este proyecto y otras medidas complementarias, la Autoridad Portuaria espera alcanzar el objetivo de reducción de emisiones del 55% establecido por la Unión Europea para 2030.

Para llevarlo a cabo se han realizado, previamente, reuniones técnicas con las navieras usuarias del Puerto de Bilbao para conocer sus necesidades y se han mantenido contactos con puertos que conforman los corredores marítimos con Bilbao, con el fin de contrastar las instalaciones que se van a proyectar. Asimismo, se han mantenido contactos con la comunidad portuaria, se han recibido 34 cartas de apoyo, y BilbOPS forma parte del Plan Director “OPS Master Plan for Spanish Ports” que coordina Puertos del Estado.

Infraestructuras OPS

Con este proyecto, que se divide en varias fases, la Autoridad Portuaria dotará a siete muelles donde atracan líneas regulares (contenedores, ro-ro, ro-pax, cruceros, y al nuevo muelle A5 de la primera fase del Espigón central) de las instalaciones necesarias para suministrar electricidad a los buques durante su estancia en puerto, con el objetivo de que los motores auxiliares de los barcos puedan apagarse, y aun así seguir manteniendo los servicios esenciales, como son las bombas de trasiego, los sistemas de refrigeración, la iluminación o los equipos de emergencia.

Buque en la terminal de cruceros Getxo 3
Buque en la terminal de cruceros Getxo 3

En primer lugar, será necesario repotenciar las líneas eléctricas para que las instalaciones puedan ofrecer 30 MW. Se instalarán para ello en los muelles tres centros de distribución, 11 centros de transformación y 11 puntos de conexión OPS. Para generar una infraestructura flexible se dispondrá de 20 tomas para dar servicio independientemente del punto de atraque de los buques en el muelle.

Las zonas a repotenciar son: la terminal de ferries, para atender tráficos ro-pax, en las que se ubicarán dos puntos OPS; la terminal para tráfico ro-ro en el muelle A6; el nuevo muelle A5; los muelles A1 y A2 para contenedores; y los muelles de cruceros. Para aumentar la potencia de la zona de atraque de cruceros, al estar en la zona urbana del municipio de Getxo y muy distante una subestación eléctrica, se extenderá un cable submarino de 1,34 kilómetros desde Santurtzi.

Dado que las instalaciones de OPS no cuentan, de momento, con patrones estandarizados u homologados, y cada buque requiere una potencia distinta o han desarrollado diferente tecnología para conectarse a muelle (en tierra o en barco), se optará por un sistema versátil que pueda proporcionar desde 1 MW a 12 MW para poder atender a cualquier tipo de buque independientemente de su eslora, GT, diseño o tráfico.

Asimismo, se va a desarrollar un sistema para que se produzca un acoplamiento “sin paso por cero”, es decir, que se sincronizará la red del sistema OPS con la red del buque sin cortes de tensión,

La repotenciación de todos los muelles se llevará a cabo entre 2022 y 2023. El primer muelle en el que se abordará la instalación de OPS será el A5 y se espera licitar el proyecto a lo largo de 2022.

En una posterior fase, se desarrollará el proyecto HIDROVAN, una plataforma flotante móvil que generará energía eléctrica a partir de H2, en colaboración con Petronor, Tecnalia y Ferrovial, su finalidad es prestar el servicio OPS al resto de los muelles que no cuentan con puntos de conexión.

Dársena de la ampliación
Dársena de la ampliación

Hub de energía de origen renovable

El plan de transición energética, que estará ultimado en primavera, además de la electrificación de los muelles llevará aparejado otras actuaciones asociadas o complementarias como la creación de plantas de energías renovables en el propio Puerto para que la electricidad tenga un origen de cero emisiones, con lo que Bilbao se convertirá en un hub de energías verdes. Son tres los proyectos para generar energía verde:

 1. Energía solar fotovoltaica. Para conseguir 6MW para autoconsumo se dotará de placas fotovoltaicas el interior de diques o contradiques.
 2. Energía undimotriz. Se testará un proyecto piloto en Punta Lucero para aprovechar la energía de las olas que aporta 1MW y ver la posibilidad de ser susceptible de ampliarlo y proporcionar 12 MW.
 3. Energía eólica. El Puerto cuenta ya con una planta eólica que genera 12MW y estudia la colocación de más aerogeneradores en instalaciones donde no se obstaculice la seguridad en el atraque de buques.
Proyectos complementarios

El proyecto BilbOPS promovido por Autoridad Portuaria de Bilbao se complementa con otros proyectos de Petronor/Repsol.

Por un lado, en los próximos años el Puerto de Bilbao se va a convertir en el centro neurálgico del Corredor Vasco del Hidrógeno - Basque Hydrogen Corridor (BH2C), un proyecto de marcado carácter estratégico, de alcance global y referencia mundial, vinculado a la innovación y la sostenibilidad medioambiental, que contribuirá a la reducción de emisiones de CO2.

Uno de estos proyectos consiste en la construcción, por parte de Petronor y en el propio Puerto, de una de las mayores plantas mundiales de producción de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde, generado con energía renovable.

Por otra parte, Repsol construye una terminal de bunker de gas natural licuado (GNL) que contará con un tanque criogénico con una capacidad de almacenamiento de 1.000 metros cúbicos, lo que permite mantener el gas natural en estado líquido a -160ºC.

Asimismo, un proyecto tractor de estas características permite poner a pensar a nuestro ecosistema de innovación para aportar nuevas soluciones y perfeccionar la prestación del servicio OPS. Para ello Bilbo Portlab, el hub de innovación el Puerto, está identificando start-ups y prevé desarrollar un living-lab con la apuesta estratégica por la innovación del Puerto. Espera vincular a unas 20 start-ups en cuatro años.

51,8 millones de inversión y proyecto de carácter tractor

Este ambicioso proyecto requiere, por parte de la Autoridad Portuaria, una inversión global de 51,8 millones de euros.

Para su financiación se ha obtenido una subvención de 4,3 millones de euros para los OPS del muelle A5 a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, paralelamente, han sido realizados los trámites necesarios para solicitar otra cofinanciación de la UE para el resto de los muelles a través de la convocatoria de ayudas CEF Transport 2021-2027 que aún no ha sido resuelta pero que puede suponer una subvención del 30%, es decir, 14,2 millones.

Dado el carácter tractor del proyecto, se movilizarán inversiones adicionales por parte de la iniciativa privada y soluciones innovadoras en nuestro ecosistema. Todo ello, unido a otros proyectos en ejecución o aprobados (gasinera o planta de hidrógeno), supondrá un impacto económico de, aproximadamente, 188 millones.

BilbOPS tendrá una mejora directa en las condiciones de vida de los habitantes de los municipios limítrofes al reducir las emisiones nocivas para la salud (nitrógenos, dióxido de azufre), así como ruidos y vibraciones.

Con esta actuación, asimismo, está previsto atender con el servicio de OPS a 910 escalas anuales en los muelles de contenedor, ferries y cruceros.

The President of the Port Authority of Bilbao, Ricardo Barkala, has reviewed the current situation of the Port of Bilbao, covering, among other issues, the trend in traffic, connectivity, the Business Plan for 2024 and the creation of new land.

Regarding total traffic through the Port of Bilbao, the trend exceeds that of the average of state-owned multi-purpose ports. For the first four-month period of the year, accumulated year-on-year growth stood at 3.9%, whilst on average, state-owned multi-purpose ports showed a negative trend of -1.9%. With regard to the number of TEUs, container traffic in the Port of Bilbao is up 8.8% in the first four-month period of the year, while for the same period (based on latest available data), the average for state-owned multi-purpose ports was -8.3%, with significant decreases seen in the three main ports.

Provisional forecasts up to the end of May for the Port of Bilbao show an accumulated growth of +3.12%, with total traffic in the first five months of the year standing at 13.4 million tonnes. With the exception of conventional goods, traffic of all categories of cargo is up: bulk liquids +3.7%, bulk solids +15%, conventional goods -8.3% and containers +0.3%. Likewise, passenger traffic stood at 56,421, with growth in both ferries and cruises and an overall percentage increase of +2.5%.

With the incorporation of the Galicia in April, Brittany Ferries' two cruise ferries are equipped with state-of-the-art technology for energy efficient and sustainable shipping.

The positive trend in imports and exports is also reflected in rail-port traffic, with figures for the period January to May standing at 1,700 trains, an average of 85 per week. Furthermore, the Port Authority of Bilbao assumed management of rail traffic within the port last year and took on responsibility for shunting tasks to provide a universal, neutral and competitive service 24/7.

However, this improvement has not gone hand in hand with the development of new railway infrastructure. Bilbao is the port with the highest share of rail traffic but, despite this, any further growth may be curtailed due to the fact that the port has no option other than to share tracks with passenger services. Use of the tracks is close to saturation point and, furthermore, the infrastructure is limited in terms of gauges and train lengths. Consequently, the Port Authority has repeatedly requested and continues to request the southern rail bypass project be taken forward as a matter of urgency, and that the rail infrastructure between Miranda de Ebro and the Port of Bilbao also be improved. As the main hub of the Atlantic corridor, the port is an important player in the economy, and the constant delays in the development of railway infrastructure could jeopardise its future.

General view of the port
General view of the port

Electrification of the docks

Bilbao is a benchmark Port Authority in the entire port system in terms of environmental management. An energy transition plan was drawn up in 2022 as a preliminary step towards the target of carbon neutrality by 2050. This target is fully aligned with EU Green Deal requirements for a 55% reduction in carbon emissions by 2030 and to achieve carbon neutrality by 2050, and is also aligned to the UN Sustainable Development Goals (SDGs).

To this end, the Port Authority has for many years been committed to and pursuing a sustainable environmental strategy. Examples of a wide range of measures taken include the replacement of all street and dock lighting with new eco-efficient LED lights; upgrading and renewing its vehicle fleet with vehicles that are mostly hybrid or directly electric; installing heat pumps in new buildings; sectioning off buildings to make more appropriate use of air conditioning in line with working hours; a new 100% renewable electricity contract; and an LNG refuelling station for supplying vessels, amongst others.

However, on top of all this, the largest challenge we face in terms of the environment is to reduce emissions from vessels moored in the port. To this end, plans are underway to enable all such vessels to connect to an onshore power supply (OPS), whereby their auxiliary engines can be switched off, pollutant emissions can be avoided and noise and vibration levels reduced. OPS is a disruptive and groundbreaking technology since the key elements of it are the devices that transform the electricity from shore power, voltage and frequency to those variables required for the individual needs of each vessel.

This work will be done in three phases. The first phase, which was put out to tender on 5 June, is the OPS at Pier A5. With a budget of EUR 5.4 million, it will provide this dock with the possibility for those vessels moored and operating there to have a land power supply. The works, which will take 20 months to complete, are part-funded by a EUR 4.3 million grant through the Recovery and Resilience Facility, and the whole project is also funded by the EC through the CEF Transport 2021-2027 programme.

The next step will be to provide the port with sufficient power for subsequent OPS developments at other docks. To this end, a new power supply point will be set up in the substation next to the Santurtzi Combined Cycle Power Plant, and this power (60 MW) will be channelled inside the port premises for use in the OPS facilities and for other uses by several port companies, such as Petronor (at its synthetic fuel plant) and Haizea Wind (at its new and extended facilities). The budget for this work, a tender for which will shortly be launched, is a further EUR 9 million.

The third and largest step will be to extend the OPS facilities to the rest of the port docks with recurrent traffic, such as the cruise ship dock. To this end, a subsea cable will be laid across the river from Santurtzi to Getxo. This last investment will amount to more than EUR 40 million.

A stand-out feature of this project will be the deployment of PV panels on quays, docks, building roofs and vehicle shelters to be built in the Brittany Ferries area. The aim is for more than 20% of the energy consumed by the OPS system to come from renewable sources.

New spatial developments in the Port

The Port of Bilbao has one of the highest space occupancy rates in the port system, with over 85% of available surface area occupied. For this reason, and due to the intense demand for space in the port from various operators, the Port Authority 2024 Business Plan provides for all relevant procedures to be initiated and a tender process to be launched for the Second Phase of the Central Breakwater.

This new quay, with an operational surface area of more than 30 hectares and a project cost of EUR 92 million, will be completed over a period of three years. The project is expected to be put out to tender at the end of the year and, to this end, the Port Authority of Bilbao is working with the State Ports Authority to ensure the application is processed as quickly as

View of the Central Pier
View of the Central Pier

possible by the Government. This procedure can take between one and three months in non-electoral periods, and is applicable to tenders from the General State Administration, as well as its dependent bodies, for works with a budget in excess of EUR 12 million.

What enables the Port Authority to address this significant level of investment, key to creating more land to meet the demand for space for strategic projects, is its healthy debt profile, having invested over EUR 1 billion over the last 30 years. In addition to this project to generate more space in the port, a study is currently being conducted as to how best to reorganise the scarce space available and to maximise the possibilities for development of the existing surface area within the port domain.

Tender for a second container terminal

At the end of January, the Port Authority launched a public tender for the concession of a second container terminal, with the aim of attracting new traffic and an incremental development of the logistics hub linked to the Port of Bilbao, to substantially further and improve the competitiveness of its hinterland. This new project is designed to be complementary to the current container terminal by attracting new and additional traffic and, under no circumstances, by transferring containers from one terminal to another. In addition, several operators, represented by some of the most important shipping companies in the world, have shown an interest in the project. In other words, the Port Authority was and is of the opinion that the minimum requirements included in the terms and conditions of the tender need to guarantee the delivery of the objectives we have set ourselves and that they are good for the port, whilst at the same time acknowledging that the requirements were important.

In the course of the tendering process, several firms once again expressed their interest in the project, and a series of intense contacts and meetings were held. In response to this interest, an extension of the deadlines set for the submission of bids was requested and granted. However, in spite of this, the deadline for submitting bids ended on 29 May and the tender was declared void as no bids had been submitted.

There were several reasons for this. On the one hand, the Port Authority of Bilbao insisted and required that all proposals be aligned and adapted to the objectives of the regulatory specifications and be rigorous in their approaches and commitments, given the scarcity of port space. On the other hand, the changes requested by certain interested parties to the terms and conditions set out in the tender and concession specifications were not in line with the strategic vision of the Port Authority and, therefore, could not be accepted.

The Port Authority not only continues to see this tender as an opportunity, but believes this path should continue to be followed, with a view to trying to match up the strategic vision of the Port of Bilbao with the position of various international operators interested in developing their business in a sector as competitive as the container sector. The Port Authority of Bilbao has also held firm to the idea that not just any project would be suitable or sufficient, and has made this clear to all interested parties, as approval would only be given to those business proposals that would contribute new market shares and generate added value to the port-logistic activity. In short, proposals that would increase the competitiveness of the Port of Bilbao and its hinterland, with no adverse effect on the existing ecosystem.

The Port Authority of Bilbao would like to thank all the operators who have participated in this process for their interest. We would also like to convey the message that although, on this occasion, it hasn’t worked out, this initiative was something that needed to be taken, and was not an error on our part. Fortunately, there are many other projects on the table that need to be rolled out and developed in the port, all of which shall be studied to decide which of them are of the greatest interest to occupy the current available surface area. The reality is that, at the moment, not all requests can be met due to a lack of land.

Sale of the Olabarri Palace

The deadline for submitting bids for the public auction announced in March for the sale of the plot of land and building complex of the Olabarri Palace in Bilbao closed on 2 June, with a starting price of EUR 10,470,798.82, excluding taxes. Despite the fact that interest was shown by a number of firms in acquiring the building, and that those same parties have made various enquiries and visits to the building over the last few months, the auction procedure has finally been declared void.

Once the stipulated period of time has passed, the possibilities and the market context will be further analysed to subsequently take the appropriate decisions, without prejudice to the fact that the building is still for sale and can be acquired if the starting price is met, without the need to call a new auction procedure, as stipulated by law in this type of public procedure.

Beach bar on Arrigunaga beach

Today, 6 June, the application for a concession to set up a beach bar on Arrigunaga beach in Getxo has been submitted for public consultation for a period of 20 days. Thus, if the procedures stipulated in the regulations are met, the concession will likely be approved in July by the Board of Directors, after which it will be the responsibility of the Getxo Town Council to award the activity licence.

The previous administrative process included a fair competition procedure which, though not compulsory in this case, was followed to ensure transparency, competition and equality of conditions in the selection process for the management of this activity, with two bids having been submitted. The project finally selected by the Board of Directors proposes the occupation of an area of about 185 square metres, considerably smaller than the other bid, and will be a removable fixed structure, adapted to all types of users and incorporating appropriate environmental measures. Planned investment amounts to EUR 146,000 and the proposed concession period is fifteen years.

Arrigunaga beach
Arrigunaga beach

Emergency Control Center
Emergency Control Center

On 25, 26 and 27 April, Bilbao will be holding the Congress on large sea accidents, a forum between those responsible and professionals of sea and port safety organised by the Biscay Association of Merchant Navy Captains, Bilbao Port Authority and the Higher Technical School of nautical and naval machines. It will receive the support of the Ministries of the Interior and Environment, Territorial Planning, Agriculture and Fisheries of the Basque Government; Biscay Regional Government; Bilbao City Hall; the Basque Maritime Forum; Salvamento Marítimo; Osalan and Remolcadores Ibaizabal.

More information

Terminales de gran calado y excelente conectividad marítima y ferroviaria

El Puerto de Bilbao presentará su oferta logística para el tráfico contenerizado y sus sinergias con otras infraestructuras del transporte de Euskadi en la feria Intermodal Europa, que se celebrará en Rotterdam del 11 al 13 de noviembre, Los representantes de la Autoridad Portuaria de Bilbao estarán en el stand C-76 de Basque Country Logistics.

Bilbao cuenta con 30 servicios lo-lo para el transporte marítimo de contenedores y tres con-ro. Por sus instalaciones pasan más de 600.000 TEUs al año. La zona de Europa Atlántica acapara la mitad de este tráfico, con Reino Unido a la cabeza, seguida de Bélgica. Cada año, más de 300.000 camiones transportan mercancía entre España y el norte de Europa, lo que da una idea del potencial de crecimiento del transporte marítimo que aún existe con esta área geográfica.

Por su parte, el 13% de los contenedores  tiene como origen o destino Asia Pacífico y el 8% América Atlántico norte.

Instalaciones y ferrocarril

Su terminal de contenedores tiene una superficie de 373.000

metros cuadrados, una línea de atraque de 1.300 metros y un calado de 21 metros en bajamar. La terminal dispone, entre otros servicios, de siete grúas portacontenedores de entre 32 y 65 toneladas, diecinueve grúas trastainer de entre 32 y 42 toneladas, 486 tomas para contenedores frigoríficos, escáner y servicios ferroviarios desde la terminal a los principales centros logísticos de la Península Ibérica.

En estos momentos, cuenta con servicios intermodales ferroviarios que unen el Puerto de Bilbao con Vitoria, Burgos, Madrid, Guadalajara, Sevilla, Zaragoza, Navarra, Barcelona, Castellón, Valencia y Murcia. Este último, con salida de Nonduermas, es un tren frigorífico que cuenta, de momento, con dos salidas semanales.

Buques portacontenedores
Buques portacontenedores

In accordance with what is stipulated under Title Vll of the First Book in the Spanish State Gazette Nº 253, provision 16467,
Law 22/2013 of 23/12/2013 pertaining to the State Budget is updated for 2014 as follows. 
Law 36/2014 of 30/12/2014 pertaining to the State Budget is confirmed for 2015 as follows:

Chapter II. Section 4, subsection 5.

 • Art. 223. This charge is applied to the use of piers, jetties, land accesses, other port facilities always provided that leisure craft do not transport goods.
 • Art. 224.

  • The substitute person liable for this charge is the owner of the craft, agent, captain or owner. In the case of licensed facilities, it will be the licence holder or authorised person.
  • The persons with joint liability are the owner of the craft, the agent and the captain.
 • Art. 225. The rate will be applied as soon as the leisure craft enters the waters of the port’s service zone.
 • Art. 229. Basic rate (E) = 0.124
 • Art. 226. Total rate is:
  Length X Beam X Days X Basic Rate (E) X Coefficient
Facilities not under licence or authorisation Coeff.
Moored lengthways to jetty or buoy  
Water inlet 0.07€ m2 day
Electric power point 0.10€ m2 day
Depths less than 2 m x 0.50
Craft based in Port x 0.80
Yachting and recreational facilities granted under licence  
General not based in port 0.39€ m2 day
General not based in port – 9m. motor – 12 m. sail 0.15€ m2 day
General based in port 0.32€ m2 day
General based in port – 9 m. motor – 12 m. sail 0.10€ m2 day
No water surface area granted under licence 1.81€ m2 day
** Simplified estimate system (discount) Art. 228.2 25% discount

Bilboko Portuko Agintaritzak gaur aurkeztu du, Pancorbon, Burgosko herri horretan eraikitzen ari den tren-terminal logistikoaren (TELOF) ustiaketa- eta kudeaketa-eredua.

Ekitaldian, inguruko hainbat karga-bidaltzaile eta Bilboko portu-komunitateko ordezkari ugari izan dira, besteak beste, Pancorboko alkate Carlos Ortiz, Gaztela eta Leongo Juntako Sustapen eta Ingurumeneko sailburu Juan Carlos Suárez-Quiñones, Gaztela eta Leongo gobernu-ordezkari María José Salgueiro, Estatuko Portuen lehendakari José Llorca, Bilboko Portuko Agintaritzako lehendakari Asier Atutxa eta Bilboko Portuko Agintaritzako Eragiketetako, Arlo Komertzialeko eta Logistikako zuzendari Luis Gabiola. Azken horrek azaldu ditu Bilboko Portuarentzat estrategikoa den azpiegitura horren xehetasun guztiak.

Portuko Agintaritzak 2011ko urtarrilean sinatu zuen "El Prado" industrialdearen lursailen erosketa, TELOF bertan eraikitzeko. 480.000 m2-ko azalera du guztira, eta kokapen estrategikoa du, AP-1 autobidearen eta trenbide nagusiaren ondoan baitago.

Tren-konexioen eta zerbitzu-bideen lanak 2013ko irailean hasi, eta 2015eko martxoan amaitu ziren. Comsa-k eta Cycasa Canteras y Construcciones-ek osatutako ABBEak egin zituzten. Lan horiei esker, terminalak trenak bidaltzeko eta hartzeko trenbide bat du, 750 metrokoa, maniobrak egiteko trenbide hil elektrifikatu bat, 650 metrokoa, eta kargatzeko eta deskargatzeko bi trenbide, 650 eta 600 metrokoak. Bide-zabalera iberiarrekoak dira, eta nazioarteko zabalerara aldatzeko aukera dute.

Horrez gain, 2015eko azaroan, Rover Alcisa eta Cyes Maritime Works enpresek osatutako ABEEari esleitu zitzaion tren-terminal logistikoa (TELOF) urbanizatzeko lehen fasea. Gaur egun, gauzatze-fasean dago. Lanak 2017ko hasieran amaituko dira.

Pancorboko terminala
Pancorboko terminala

Terminalaren gainerakoa faseka urbanizatuz joango da, malgutasunez, eremu logistiko horretan kokatzeko interesa duten bezeroen beharren eta karga-motaren arabera.

Portuko Agintaritzak 38 milioi euro inguruko inbertsioa egin du orain arte. Lursailak erosteko, itzuli beharrik gabeko 2,1 milioi euroko diru-laguntza eta 500.000 euroko mailegu subentzionatu bat jaso zuen Reindus Planetik. Bestetik, Europako Batzordeak

Aurkezpena
Aurkezpena

1,96 milioi eurorekin kofinantzatu du Pancorboko tren-konexioa, TEN-Ten 2011ko deialdian aurkeztutako "IBUK Intermodal Corridor" proposamenaren barruan.

Kudeaketa-eredua eta zerbitzuak

Terminala kanpo-operadore batek kudeatuko du, trengintzan esperientzia duen eta bezeroak erakartzeko gaitasuna duen kanpo-operadore batek. Bilboko Portuaren bidez garraio intermodala (kamioia eta trena) ahalbidetuko du, beste tren-zerbitzu batzuei eta sailkatze-eragiketei erantzunez.

Hauek dira hasierako baldintzak:
• Lursailek erabilera logistikoa, industriala (industria arina eta ertaina), trengintzakoa, hirugarren sektorekoa (baldintzekin), zuzkidura eta ekipamenduak izatea.
• Gutxienez 4.000 m2 dituzten lursailak; gehienez, % 80ko okupazioarekin
• Lurzorua merkaturatzea, ahal dela alokairu-erregimenean eta prezio lehiakorretan.

Hauek izango dira terminalaren zerbitzu nagusiak:

Merkantzia eta edukiontzietarako zerbitzuak
• Edukiontzien manipulazioa
• Edukiontzi beteen biltegia
• Edukiontzi hutsen biltegia
• Taldekatzea eta taldeak banatzea
• Edukiontziak garbitzea eta konpontzea
• Merkantziak biltegiratzea

Tren eta kamioietarako zerbitzuak
• Ibilgailuak kargatzea eta deskargatzea (kamioiak eta trenak)
• Garraioa antolatzea eta kudeatzea
• Bagoien manipulazioa
• Gidariei eta ibilgailuei arreta emateko zerbitzuak

Informazio-zerbitzuak
• Bilboko Portutik ontziak irteteko ordutegiak, itsasoko lineak eta portuko zirkulazioa
• Dokumentazioaren kudeaketa

TELOFen barruan, Bilboko Portuak, erabilera logistiko-industrialerako eta merkantziak kudeatzeko eremu gehiago ditu, eragile interesdunei alokatu edo sal daitezkeenak.

La Autoridad Portuaria de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia han presentado el simulador de realidad virtual que permitirá a los bomberos forales entrenarse en escenarios reales del Puerto de Bilbao y simular distintas situaciones de emergencia. El servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación se convierte así en el primer servicio de emergencias del Estado que cuenta para sus entrenamientos con esta tecnología, que hasta ahora sólo se utilizaba en sectores como el aeronáutico o el militar por sus elevados costes. La transformación que ha supuesto la tecnología de realidad virtual en los últimos tres años la ha hecho accesible para los desarrolladores y ha permitido democratizarla y bajar sus costes.

El simulador de realidad virtual permite un adiestramiento de los 76 mandos del servicio de Bomberos de la Diputación Foral de Bizkaia, fundamentalmente cabos y sargentos que son quienes intervienen en primera salida, y evalúa, al final de cada ejercicio, las decisiones adoptadas en cada momento. En concreto, en esta primera fase se han diseñado para su inclusión en el simulador tres supuestos distintos de intervenciones en el Puerto de Bilbao: un accidente de vehículo con mercancías peligrosas, un incendio en un almacén del Puerto, y un retén de prevención.

El simulador ofrece contextos realistas en los que se puede operar de forma segura y en espacios que están en uso, sin necesidad de evacuar la zona. Además, esta tecnología permite entrenar situaciones de emergencia que serían imposibles de reproducir en la vida real, por lo que supone un complemento ideal a los simulacros tradicionales.

La tecnología con la que se han desarrollado los escenarios del simulador está basada en un motor de videojuegos y simulaciones llamado Unity3D, adaptado en este caso a las necesidades los bomberos que operan en el Puerto de Bilbao, en el que pueden entrenarse varias personas a la vez y que, además, genera estadísticas para analizar cada ejercicio. Además la simulación permite incluir variables imprevistas, como condiciones meteorológicas adversas o situaciones de riesgo, poniendo a prueba la capacidad de reacción de los mandos de bomberos.

El diseño de los escenarios se ha realizado mediante fotografías y a través de servidores web de aplicaciones de mapas, gracias a lo cual se han construido imágenes en 3D. Varios sensores instalados en el aula de formación del Parque de bomberos de Urioste delimitan la zona de entrenamiento, para el cual es preciso ponerse unas gafas especiales conectadas a la aplicación que te sumergen en el escenario. El aplicativo permite recibir órdenes con unos mandos especiales o de manera verbal, y cuenta con dos pantallas: una pantalla de supervisión y otra en la que se visualiza la imagen que está viendo con las gafas la persona que se está entrenando, lo que

Pruebas con el simulador
Pruebas con el simulador

posibilita, si hay más personas en el aula, analizar las decisiones adoptadas en cada momento.

Convenio entre la Diputación y la Autoridad Portuaria

La puesta en marcha de este simulador de realidad virtual ha sido posible gracias al convenio de colaboración que mantienen desde 1996 la Diputación Foral de Bizkaia y la Autoridad Portuaria de Bilbao, mediante el cual los bomberos de la Diputación se constituyen como “Grupo de intervención del Puerto de Bilbao”, tal como recoge el Plan de Autoprotección del Puerto. Por su parte, la Autoridad Portuaria de Bilbao se compromete a dotar a los bomberos de Diputación de equipos técnicos y formación específica para la intervención en los siniestros que pudieran tener lugar en el Puerto, dada la particularidad del mismo.

Gracias a este acuerdo, el Puerto de Bilbao se encuentra a la cabeza del sistema portuario del Estado en cuanto a capacidad de respuesta frente a posible siniestros originados por mercancías peligrosas.

El actual convenio fue firmado en 2011 y desde ese año la Autoridad Portuaria ha dotado a los bomberos de Bizkaia de un contenedor de intervención adaptado y dedicado a las emergencias químicas; un camión con grúa, generador de emergencia, bombas de achique y carretilla elevadora capaz de actuar en atmósferas explosivas; una bomba urbana ligera equipada para intervención en emergencias químicas; un contenedor con línea de agua móvil de 2 kilómetros de longitud; un Rolltrailer para la recogida de fugas de mercancías peligrosas en contenedor; 440 trajes de intervención, cuyo diseño y prestaciones han sido realizados con las opiniones de los propios bomberos de la Diputación; y una bomba urbana pesada de última generación.

A estos equipamientos se suma ahora el simulador de realidad virtual, un proyecto en cuyo desarrollo se han invertido 8 meses de trabajo y 97.000 euros. En total, la inversión realizada por la Autoridad Portuaria en los últimos 5 años en equipamiento para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Foral de Bizkaia asciende a 1.200.000 euros.

 

1. TARIFA OCUPACIÓN DE ESPACIOS

 • 1.1.- Locales y Edificios
 • Terminal de pasajeros - Olatua: 1 euro x m2 x día

  Aforo máximo 1.000 personas
  Superficie máxima: 1.890 m2 (planta baja 850 m2, planta primera 1.040 m2)

 • 1.2.- Terrenos descubiertos
 • Explanada: 0’5 euros x m2 x día
  Superficie máxima 8.600 m2

 • 1.3.- Bonificaciones:
 • - 50%: cuando el usuario sea un órgano o entidad de las Administraciones Públicas.
  - 90%: cuando el usuario sea un órgano o entidad de las Administraciones Públicas y la utilización tenga por objeto la realización de actividades de interés social o cultural, en actos sin ánimo de lucro.
  - 50%: cuando el usuario sea un sujeto o entidad privada y la utilización tenga por objeto la realización de actividades de interés social o cultural, en actos sin ánimo de lucro acreditado.

2. TARIFA AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA

Datos mínimos de consumo:

 • 2.1.- Agua: 30 euros x 6 horas o fracción
 • 2.2.- Energía Eléctrica: 35 euros x hora o fracción

3. TARIFA SERVICIOS DIVERSOS

 • 3.1.- Personal Portuario:
 • 50 euros x hora x persona (día laborable)
  80 euros x hora x persona (día festivo)

 • 3.2.- Servicio mínimo de limpieza: 550 euros x evento.
 • 3.3.- Servicio de mantenimiento a demanda: 35 euros x hora (mínimo 4 horas)

Los Servicios Técnicos y Complementarios a contratar serán los que en cada momento y para cada servicio tenga contratados la Autoridad Portuaria de Bilbao. Los gastos derivados de estos servicios serán abonados directamente por el usuario a cada empresa contratada.

Los interesados se dirigirán al Departamento Comercial de la Autoridad Portuaria de Bilbao para realizar su solicitud explicando el uso y actividades a llevar a cabo, duración, necesidades para celebrar el evento, objetivo, etc., pudiendo recabar ésta información complementaria, tanto para poder tarificar su utilización, como para aprobar o denegar la solicitud. La aprobación o denegación de la solicitud será potestad discrecional de la Autoridad Portuaria de Bilbao, que se adoptará en base a la disponibilidad del edificio y superficies así como a la idoneidad del fin y/o actividades a realizar, teniendo en consideración en todo caso las limitaciones derivadas de la actividad principal del edificio y espacios adyacentes vinculada al tráfico de cruceros.

Datorren asteartean, urriak 6, Bilboko Portuko Agintaritzako lehendakariak, Ricardo Barkalak, parte hartuko du “Eraginkortasun Energetikoa eta Energia Berriztagarriak Espainiako portuko industrian” izeneko hispaniar-alemaniar misio komertzialaren hasieran. Alemaniako Ekonomia eta Energiako Ministerioak sustatuta eta Espaniarako Alemaniar Merkataritza Ganbarak antolatuta, jardunaldia modu birtualean egingo da, eta Portuko Agintaritzako lehendakariak berrikusiko ditu Bilboko portutik sustatutako azken proiektuak, Portua bera,  energiaren ikuspuntutik, esparru eraginkorragoa eta jasangarriagoa izateko.

Bilboko Portua, jarraitu beharreko eredua

Bilboko Portuak elektrizitatea ekoiztean sortutako  kontsumo energetikoa eta gasen isurketa gutxitzeko burututako proiektu aitzindarietako bat izan da, Portu osoko  kanpoko argi guztien ordez LED teknologiakoak jartzea. Ekimen horrekin batera, argia denbora errealean erregulatzen duen plataforma bat jarri da. Horri guztiari esker, elektrizitate-kontsumoa %14 murriztu da.

Garatzen ari diren beste proiektu batzuk, honako hauek dira: ohiko galdaren ordez bero-ponpak jartzea  CO2 isurketak ere gutxitzen dituztelako; energia alternatiboek propultsatutako ibilgailuak erostea (elektrikoak %100ean, hibridoak eta GLP); eta Plan estrategiko energetikoa abian jartzea. Plan horrek, gaur egungo eta etorkizuneko energia-beharrizanak ebaluatuko ditu eta 2030 eta 2050 urteetarako deskarbonizazioa lortzeko ibilbide-orria ezarri beharko du, lehen fasean, berriztagarrien potentzialaren analisitik eta energia markoaren aldaketatik abiatuz. Era berean, energia elektrikoaren hornitzaileak jatorrizko bermeen bidez egiaztatuko du,  kontsumitzen duen elektrizitatearen ehuneko ehuna iturri berriztagarrietatik datorrela, hala nola eolikoa, eta ondorioz, kontsumo elektrikotik datozen berotegi-efektuko gasen zeharkako isurpenak zerora murrizten direla.

Bestalde, Bilboko Portuak, industrialdean energi-gune bat dauka eta hor, energia berriztagarriak sustatu dira eta horien barruan, eolikoak daude. Lankidetza publiko-pribatuari esker alde horretan proiektu estrategikoak garatu ahal izan dira, osagai eolikoak fabrikatzen dituzten Haizea Wind bezelako enpresak hartzeko. Aipatutako horrek, offshore dorre eolikoak egiten dituen bezala, nazioarteko banaketa-plataforma bat egin dezake Siemens-Gamesarentzat.

Halaber, Repsol taldeko Petronor filialari,  lursail bat esleitu berri zaio alde honetan,  energia berriztagarriarekin sortutako

Portuaren gau-irudia
Portuaren gau-irudia

hidrogeno berdetik abiatuta munduko planta handienetako bat eraiki dezan erregai sintetikoak ekoizteko.

Era berean, Bilboko Portuak  beste ekimen batzuk sustatu ditu 2030 Agendari laguntzeko. Horietako bat da GNLren hornidura itsasontziei sustatzea. Gasaren espainiar itsas-trafikoaren buruan dago,  Bahía de Bizkaia Gas (BBG) deritzon GNL planta birgasifikatzaileari esker, horrek, Espainiako guztirakoaren %27,5 ekartzen baitu. Kontuan hartu beharreko beste datu batzuk dira, 2018an GNL itsasontzi batetik bestera hornitzeko Arku Atlantiarreko eta Mediterraneoko lehen proba pilotoa egin zuela  eta Repsol  Portu honetan  lehen gasinera eraikitzen ari dela itsasontziei gasa hornitzeko.   

Hispaniar-alemaniar misio komertzialaz

Portu-industriako eraginkortasun energetikoari buruzko hispaniar-alemaniar online misio komertziala urriaren 6an hasiko da hitzaldi batekin, baina urriaren 7an eta 8an B2B hizketaldi birtualak ere egongo dira. Helburua da bilerak antolatzea Alemaniako enpresen eta beren bazkide komertzialak edota bezeroak bihur daitezkeen espainiarren artean.   Ekimen hau zuzenduta dago, eraginkortasun energetikoko edota energia berriztagarriko soluzioak ematen dituzten hornitzaileei. Portuan izan ditzakeen aplikazioak ugariak dira: energia aurreztea energia berreskuratuz, kanpoko argiztapen eraginkorra, turbina eolikoentzako kokapen posibleak, olatu-energiako eta eguzki energiako plantak, bereziki autokontsumoko elektrizitate-ereduarekin eta biltegiratze-teknologien erabilerarekin.  Beroa eta elektrizitatea modu konbinatuan sortzeak eta hondakin-beroaren barne erabilerak ere, portualdeko industria-enpresen CO2 emisioak sahiesten lagun dezakete.

Egitaraua eta doako izen-ematea,  https://www2.ahk.es/event webgunean.

 

El Puerto de Bilbao, el Puerto de Ámsterdam y Duisport, junto con EVE, Petronor, Evos Amsterdam y Zenith Energy Terminals, han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para explorar el desarrollo de un corredor intraeuropeo para el hidrógeno renovable que conecte de extremo a extremo España, Países Bajos y Alemania. El MoU sigue las ambiciones de la Unión Europea de establecer dichos corredores intraeuropeos, en cuya realización desempeñan un papel destacado los gobiernos español, alemán y holandés.

El MoU se basa en un acuerdo celebrado a principios de este año entre los puertos de Bilbao y Ámsterdam, con el objetivo específico de iniciar un corredor viable que permita que el hidrógeno renovable producido en Euskadi y sus derivados se exporten al puerto de Ámsterdam para su consumo local. Con la incorporación de Duisport, este corredor podrá ampliarse, transformándose el puerto de Ámsterdam en la puerta de entrada al mercado alemán, abriendo la posibilidad de suministrar hidrógeno vasco a los grandes compradores industriales ubicados en la región Rin-Ruhr.

Dentro del ámbito de cooperación las organizaciones firmantes se centrarán en la producción de hidrógeno renovable por parte de Petronor en el País Vasco; en la identificación del potencial de consumo y los centros de demanda en Duisburgo y sus regiones industriales circundantes; y en la evaluación de los métodos de transporte, almacenamiento y distribución para proporcionar soluciones para asegurar el suministro de hidrógeno renovable y sus derivados a los respectivos usuarios finales.

El Memorando de Entendimiento ha sido firmado por el director de Operaciones, Comercial y Logística del Puerto de Bilbao, Andima Ormaetxe; el director general de Duisport, Markus Bangen; el director general de Alba Emission Free Energy by Petronor, Aitor Arzuaga; el director general de EVE - Ente Vasco de la Energía -, Iñigo Ansola; el Director General del Puerto de Ámsterdam Internacional, Gert-Jan Nieuwenhuizen; la Responsable de Nuevas Energías de Zenith Energy Terminals, Ellen Ruhotas; y el Responsable de Desarrollo de Negocio Nuevas Energías del Grupo EVOS, Bart van der Meer.

Andima Ormaetxe, Director de Operaciones, Comercial y Logística de la Autoridad Portuaria de Bilbao, ha destacado que “el Puerto de Bilbao es uno de los cuatro puertos clasificados como de primer nivel por Puertos del Estado, liderando las políticas medioambientales en España. Es también un centro para el transporte marítimo de corta distancia, facilitando alrededor del 30% del comercio entre España y Europa. Nuestro objetivo es convertirnos en un puerto neutro en carbono para 2050 y, por lo tanto, los corredores verdes entre Bilbao, Países Bajos y Alemania son importantes para ayudar a descarbonizar, no sólo la industria del País Vasco, sino también otras regiones industriales de Europa”.

Duisport es el puerto interior más grande de Europa y aspira a convertirse en un centro europeo de hidrógeno, con un papel pionero en la utilización de nuevas fuentes de energía para operaciones portuarias y terminales climáticamente

Firma del acuerdo
Firma del acuerdo

neutras. Markus Bangen, director general de Duisport , ha afirmado que “al ampliar esta cooperación de confianza, enviamos una señal importante para la colaboración transfronteriza: sólo trabajando juntos podremos superar los desafíos globales como la transición energética y desarrollar rápidamente una economía del hidrógeno en toda Europa”.

Por su parte, el Puerto de Ámsterdam quiere convertirse en un destino clave para el hidrógeno renovable importado y sus derivados, y para su suministro, reflejando el papel actual del puerto de Ámsterdam como centro energético mundial. Dorine Bosman, directora de inversiones del Puerto de Ámsterdam, ha subrayado que “el Puerto de Ámsterdam se compromete a contribuir a la descarbonización de las industrias dentro de Europa. Creemos que el desarrollo de estos corredores intraeuropeos del hidrógeno es fundamental y con este acuerdo podremos crear un corredor para el hidrógeno y los e-combustibles entre una región de fuerte producción como el País Vasco y el puerto de Duisburgo”.

Durante el acto Duisport y el Puerto de Ámsterdam también han rubricado un Acuerdo de estudio conjunto (JSA) para realizar un estudio detallado sobre todos los aspectos relacionados con el establecimiento de una cadena de suministro resiliente de hidrógeno entre Ámsterdam y la región del Rin-Ruhr.

Ambos acuerdos se han realizado en el marco del H2 Connecting Event en Duisburgo en presencia de Su Majestad el Rey de los Países Bajos, Willem-Alexander; del Secretario de Estado de Energía del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática de Alemania, Philipp Nimmermann; el Secretario de Estado para las Industrias Extractivas del Ministerio holandés de Asuntos Económicos y Cambio Climático, Hans Vijlbrief; del Primer Ministro del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst; y con la Viceprimera Ministra y Ministra de Asuntos Económicos, Industria, Acción por el Clima y Energía del Estado federado de Renania del Norte-Westfalia, Mona Neubaur, como testigo oficial.

Oil operator Esergui has opened a bio-ethanol storage tank at its Port of Bilbao facilities. This means that with this 600,000-litre capacity deposit, the company can now supply a volume of 1.2 millions of bio-combustible per year.

A moment of the inauguration
A moment of the
inauguration

Likewise, at its new terminal, Esergui has installed four new pumps for loading sulphur-free diesel oil B with less than 10 milligrams content per kilo, compared with the thousand milligrams contained by normal diesel oil. This guarantees compliance with the European norms being introduced and allows new environmentally sustainable products to be supplied. A total of three-million euros has been invested.

Esergui has a storage volume of 220 million litres for its products in the Port’s industrial zone. The terminal receives petrol and diesel oils by sea and through pipeline for use in the motor, industrial, shipping and agricultural sectors. This fuel is stored in tanks to be later transported by road tanker to AVIA petrol stations, by rail to Madrid, and by pipeline to provinces such as Leon, Salamanca, Valladolid, Zaragoza, Tarragona, Girona and also Madrid.

Between 4 and 7 of June the Port of Bilbao will again be present at the Transport Logistic Munich Exhibition in order to present its wide services offer for all types of cargoes and destinations.

Ships in the port of Bilbao
Ships in the port of Bilbao

From the ICEX stand (HALL: B4, STAND: 310A) the Port representatives will provide information to the main shipping companies, logistics operators and shippers exhibiting and attending about the terminals for all types of goods, the large number of both deep and short sea maritime services and its wide maritime-rail modal offer. In addition, details will be provided about the Port’s new land surfaces and the new business opportunities that can be generated with the development of the infrastructures being carried out by the Port Authority.

Since 1992, when the Extension Works were commenced, the Port of Bilbao has reclaimed 2.6 million square land metres from the sea, has built 3.25 kilometres in docks; there are also draughts of up to 25 and 32 metres in the commercial and the industrial zones respectively.